Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Misiak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0708-728X orcid iD

ResearcherID: A-7934-2017

Scopus: 14044125300

PBN: 5e709207878c28a04738ed5a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4222218
202211
2021211
202022
201922
2018312
2017532
201611
201511
2013211
201211
2011211
201022
200911
2008413
2007211
2006211
200511
200422
200311
200211
2001211
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem422319
202211
2021211
202022
201922
201833
201755
201611
201511
2013211
201211
201122
201022
200911
200844
200722
2006211
200511
2004211
200311
200211
200122
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem42339
202211
2021211
202022
2019211
2018321
2017541
201611
201511
2013211
201211
201122
201022
200911
200844
200722
2006211
200511
2004211
200311
200211
200122
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem421329
202211
2021211
202022
2019211
2018312
2017514
201611
201511
2013211
201211
2011211
201022
200911
200844
200722
2006211
200511
200422
200311
200211
200122
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem421725
202211
202122
202022
201922
2018321
2017523
201611
201511
2013211
201211
2011211
201022
200911
2008413
200722
200622
200511
200422
200311
200211
200122
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem422814
202211
202122
202022
201922
2018321
2017523
201611
201511
2013211
201211
201122
201022
200911
2008431
200722
2006211
200511
200422
200311
200211
200122
200011
1999111
 • Analiza składu macerałowego w profilu pokładu 308-westfal B (KWK „Ziemowit”, Górnośląskie Zagłębie Węglowe)Analysis of the maceral composition of the No 308 seam profile – Westphalian B (”Ziemowit” mine, Upper Silesian Coal Basin) / Jacek MISIAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 299–306. — Bibliogr. s. 306, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the occurrence of critical elements and raw materials in Polish lignite deposits with particular emphasis on coal ashes / M. WAGNER, B. BIELOWICZ, J. MISIAK // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012026, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-24. — 2nd International conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/214/1/012026/pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1755-1315/214/1/012026

3
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 225

 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru PolskiA petrographic atlas of subbituminous and bituminous coal from the Polish deposits and from uneconomic occurrences / Marian WAGNER, Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 93, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0318). — Bibliogr. s. 51–55, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-185-2. — Do publikacji dołączony CD-ROM z mikrofotografiami odmian węgla

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka litologiczno-facjalna pokładu 308 w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymLithology and lithofacial characteristics of no. 308 coal seam from the Tychy area (USCB) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXII sympozjum = XXII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 1999 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — [Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica], [1999]. — ISBN10: 83-903696-4-8. — S. 95–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z warstw rudzkich {\em S. S.} (Namur Górny) w rejonie Kaczyc; GZWPetrographic and facies characteristics of coal of the Ruda beds {\it S. S.} (Upper Namurian) in the Kaczyce area (USCB) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka zmienności makrynitu w pokładzie węgla kamiennego 118 (warstwy libiąskie, westfal D–astur), ZG „Janina” w Libiążu ; GZWCharacteristics of the macrinite variability in the seam No. 118 (Libiąż beds, asturian) in the Janina Mine in Libiąż (USCB) / Jacek MISIAK // W: XXXIV sympozjum : geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 13 kwietnia 2011 : materiały = XXXIV symposium : geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 13, 2011 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-919850-7-5. — S. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Chemical composition and the quality of coal from the Bogdanka bituminous coal mine, Lublin Coal Basin, Poland / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 79. — Bibliogr. s. 79. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: coal, Lublin Coal Basin, Bogdanka Coal Mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants / Barbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Cykliczność w budowie pokładu węgla 308 (seria mułowcowa, westfal B) z KWK „Ziemowit”Cyclic phenomena in the structure of the no. 308 seam (mudstone series, westphalian B) from the “Ziemowit” Coal Mine / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVII sympozjum = XXVII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 2004 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2004]. — ISBN10: 8391985008. — S. 117–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Korelacja cech litologiczno-facjalnych pokładu 308 na podstawie profili litologicznych wykonanych w kopalniach „Ziemowit” i „Wesoła” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe – rejon Tych)Correlation of lithological – facies features of the no. 38 coal seam on the basis of lithological profiles in the „Ziemowit” and „Wesoła” mines (Tychy area, USCB) [Upper Silesian Coal Basin] / Jacek MISIAK // W: XXIII Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski : materiały : Kraków, 12–13 kwietnia 2000 / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica ; Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2000. — ISBN10: 83-903696-5-6. — S. 91–96. — Bibliogr. s. 96,Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Liptynit w węglu pokładu 116 z Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu; warstwy libiąskie – westfal D (astur), Górnośląskie Zagłębie WęgloweLiptinite in the coal of the no. 116 seam [Libiąż Beds, Westphalian D (Asturian)] from Janina Mine in Libiąż (Upper Silesian Coal Basin) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 987-83-919850-6-4. — S. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Litotypy węgla z pokładu 308 (pensylwan) z KWK „Ziemowit” (GZW) jako wskaźniki środowisk sedymentacyjnychThe lithotypes composition and deposition environment of coal from the No. 308 coal seam (Pennsylvanian) from “Ziemowit” mine – Upper Silesian Coal Basin, Poland / Jacek MISIAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 3, s. 281–288. — Bibliogr. s. 287–288, Streszcz., Abstr., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-03/Geologia_2007_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, macerały, petrografia, środowisko sedymentacji

  keywords: coal, petrography, depositional environment, macerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Macerały o genezie pożarowej z torfowiska w Chmielniku (okolice Konina)Macerals of the fire-induced genesis in a peat-bog from Chmielnik near Konin (central Poland) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 49–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Materia mineralna w pokładach węgla kamiennego jako wskaźnik facjalnyMineral matter of coal seams as a facies indicator / Jacek MISIAK // W: XXIX Sympozjum : Geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 19–20 kwietnia 2006 : materiały = XXIX Symposium Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. materiałów sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Zakład Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 75–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metodyka wykonywania ”mikroprofilu” pokładu węglaA method of profiling of the coal seam under the microscope / Jacek MISIAK // W: XXIV sympozjum geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 25–26 kwietnia 2001 : materiały = XXIV symposium geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 25-26, 2001 : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla, [et al.]. — Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla. Akademia Górniczo-Hutnicza, [2001]. — ISBN10: 83-903696-7-2. — S. 65–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mikrolitotypowy profil pokładu węgla kamiennego 116/2 (warstwy libiąskie) oraz jego interpretacja facjalna – ZG „Janina” (GZW)Microlithotype profile of the coal seam no. 116/2 (Libiąż beds) with facial interpretation – ZG “Janina” (USCB) / Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 2, s. 5–15. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96898-29935?filename=Microlithotype%20profile%20of.pdf

 • keywords: coal, Carboniferous, petrography, microlithotypes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mikromorfologia pokładu węgla kamiennego 116 z kopalni Janina w Libiążu[Micromorphology of the coal seam no. 116 from Janina mine in Libiąż] / Jacek MISIAK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena jakości węgla kamiennego warstw libiąskich z rejonu Janina-Dąb (GZW) na podstawie badań petrograficznych w nawiązaniu do jego genezyEvaluation of the quality of bituminous coal from the Libiąż Beds in the Janina-Dąb region (USCB) based on its petrographic composition and origin / Jacek MISIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 101, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie) ; (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; vol. 375). — Bibliogr. s. 74–82, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-66727-54-0 ; e-ISBN: 978-83-66727-55-7

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Petrographic and facies characteristics of coal from the Załęże and Ruda Beds (upper Namurian, Westphalian A) in the area of Zebrzydowice; Upper Silesian Coal BasinCherakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z Warstw Załęskich i Rudzkich S. S. (Namur Górny, Westdal A) w rejonie Zebrzydowic; GZW / Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 4, s. 169–182. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97009-29502?filename=Petrographic%20and%20facies.pdf

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, karbon, petrologia węgla, facje

  keywords: Upper Silesian Coal Basin, Carboniferous, coal petrology, facies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0049

25
 • Petrography and depositional environment of the No. 308 coal seam (Upper Carboniferous) from the Upper Silesian Coal Basin, Poland / MISIAK Jacek // W: Environmental management implications of organic facies studies : 56\textsuperscript{th} Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology : 12–18\textsuperscript{th} September 2004, Budapest : abstract book / ed. Mária Hámor-Vidó. — [Budapest] : Magyar Állami Földtani, 2004. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: