Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Misiak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0708-728X orcid iD

ResearcherID: A-7934-2017

Scopus: 14044125300

PBN: 5e709207878c28a04738ed5a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza składu macerałowego w profilu pokładu 308-westfal B (KWK „Ziemowit”, Górnośląskie Zagłębie Węglowe)Analysis of the maceral composition of the No 308 seam profile – Westphalian B (”Ziemowit” mine, Upper Silesian Coal Basin) / Jacek MISIAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 299–306. — Bibliogr. s. 306, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 225

 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru PolskiA petrographic atlas of subbituminous and bituminous coal from the Polish deposits and from uneconomic occurrences / Marian WAGNER, Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 93, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0318). — Bibliogr. s. 51–55, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-185-2. — Do publikacji dołączony CD-ROM z mikrofotografiami odmian węgla

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka litologiczno-facjalna pokładu 308 w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymLithology and lithofacial characteristics of no. 308 coal seam from the Tychy area (USCB) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXII sympozjum = XXII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 1999 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — [Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica], [1999]. — ISBN10: 83-903696-4-8. — S. 95–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z warstw rudzkich {\em S. S.} (Namur Górny) w rejonie Kaczyc; GZWPetrographic and facies characteristics of coal of the Ruda beds {\it S. S.} (Upper Namurian) in the Kaczyce area (USCB) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka zmienności makrynitu w pokładzie węgla kamiennego 118 (warstwy libiąskie, westfal D–astur), ZG „Janina” w Libiążu ; GZWCharacteristics of the macrinite variability in the seam No. 118 (Libiąż beds, asturian) in the Janina Mine in Libiąż (USCB) / Jacek MISIAK // W: XXXIV sympozjum : geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 13 kwietnia 2011 : materiały = XXXIV symposium : geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 13, 2011 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-919850-7-5. — S. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Chemical composition and the quality of coal from the Bogdanka bituminous coal mine, Lublin Coal Basin, Poland / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 79. — Bibliogr. s. 79. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: coal, Lublin Coal Basin, Bogdanka Coal Mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants / Barbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Cykliczność w budowie pokładu węgla 308 (seria mułowcowa, westfal B) z KWK „Ziemowit”Cyclic phenomena in the structure of the no. 308 seam (mudstone series, westphalian B) from the “Ziemowit” Coal Mine / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVII sympozjum = XXVII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 2004 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2004]. — ISBN10: 8391985008. — S. 117–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Korelacja cech litologiczno-facjalnych pokładu 308 na podstawie profili litologicznych wykonanych w kopalniach „Ziemowit” i „Wesoła” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe – rejon Tych)Correlation of lithological – facies features of the no. 38 coal seam on the basis of lithological profiles in the „Ziemowit” and „Wesoła” mines (Tychy area, USCB) [Upper Silesian Coal Basin] / Jacek MISIAK // W: XXIII Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski : materiały : Kraków, 12–13 kwietnia 2000 / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica ; Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2000. — ISBN10: 83-903696-5-6. — S. 91–96. — Bibliogr. s. 96,Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Liptynit w węglu pokładu 116 z Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu; warstwy libiąskie – westfal D (astur), Górnośląskie Zagłębie WęgloweLiptinite in the coal of the no. 116 seam [Libiąż Beds, Westphalian D (Asturian)] from Janina Mine in Libiąż (Upper Silesian Coal Basin) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 987-83-919850-6-4. — S. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Litotypy węgla z pokładu 308 (pensylwan) z KWK „Ziemowit” (GZW) jako wskaźniki środowisk sedymentacyjnychThe lithotypes composition and deposition environment of coal from the No. 308 coal seam (Pennsylvanian) from “Ziemowit” mine – Upper Silesian Coal Basin, Poland / Jacek MISIAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 3, s. 281–288. — Bibliogr. s. 287–288, Streszcz., Abstr., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-03/Geologia_2007_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, macerały, petrografia, środowisko sedymentacji

  keywords: coal, petrography, depositional environment, macerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Macerały o genezie pożarowej z torfowiska w Chmielniku (okolice Konina)Macerals of the fire-induced genesis in a peat-bog from Chmielnik near Konin (central Poland) / Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 49–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Materia mineralna w pokładach węgla kamiennego jako wskaźnik facjalnyMineral matter of coal seams as a facies indicator / Jacek MISIAK // W: XXIX Sympozjum : Geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 19–20 kwietnia 2006 : materiały = XXIX Symposium Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. materiałów sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Zakład Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 75–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metodyka wykonywania ”mikroprofilu” pokładu węglaA method of profiling of the coal seam under the microscope / Jacek MISIAK // W: XXIV sympozjum geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 25–26 kwietnia 2001 : materiały = XXIV symposium geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 25-26, 2001 : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla, [et al.]. — Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla. Akademia Górniczo-Hutnicza, [2001]. — ISBN10: 83-903696-7-2. — S. 65–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mikrolitotypowy profil pokładu węgla kamiennego 116/2 (warstwy libiąskie) oraz jego interpretacja facjalna – ZG „Janina” (GZW)Microlithotype profile of the coal seam no. 116/2 (Libiąż beds) with facial interpretation – ZG “Janina” (USCB) / Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 2, s. 5–15. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96898-29935?filename=Microlithotype%20profile%20of.pdf

 • keywords: coal, Carboniferous, petrography, microlithotypes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mikromorfologia pokładu węgla kamiennego 116 z kopalni Janina w Libiążu[Micromorphology of the coal seam no. 116 from Janina mine in Libiąż] / Jacek MISIAK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena jakości węgla kamiennego warstw libiąskich z rejonu Janina-Dąb (GZW) na podstawie badań petrograficznych w nawiązaniu do jego genezyEvaluation of the quality of bituminous coal from the Libiąż Beds in the Janina-Dąb region (USCB) based on its petrographic composition and origin / Jacek MISIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 101, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie) ; (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; vol. 375). — Bibliogr. s. 74–82, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-66727-54-0 ; e-ISBN: 978-83-66727-55-7

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Petrographic and facies characteristics of coal from the Załęże and Ruda Beds (upper Namurian, Westphalian A) in the area of Zebrzydowice; Upper Silesian Coal BasinCherakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z Warstw Załęskich i Rudzkich S. S. (Namur Górny, Westdal A) w rejonie Zebrzydowic; GZW / Jacek MISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 4, s. 169–182. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97009-29502?filename=Petrographic%20and%20facies.pdf

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, karbon, petrologia węgla, facje

  keywords: Upper Silesian Coal Basin, Carboniferous, coal petrology, facies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0049

25
 • Petrography and depositional environment of the No. 308 coal seam (Upper Carboniferous) from the Upper Silesian Coal Basin, Poland / MISIAK Jacek // W: Environmental management implications of organic facies studies : 56\textsuperscript{th} Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology : 12–18\textsuperscript{th} September 2004, Budapest : abstract book / ed. Mária Hámor-Vidó. — [Budapest] : Magyar Állami Földtani, 2004. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: