Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Majewski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • [referat, 1994]
 • TytułAcoustic emission and temperature changes in hard coal during carbon dioxide sorption-desorption
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Włodzimierz MOŚCICKI, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoEurock'94 : rock mechanics in petroleum engineering : SPE/ISRM international conference : 29–31 August 1994, Delft, Netherlands : proceedings / comptes-rendus / sitzungsberichte : offprint. — Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1994. — S. 645–651
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAcoustic emission induced in rocks by various stimuli
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoTheory and uses of acoustic emissions / ed. Justin K. Burnett. — [New York] : Nova Science Publishers, 2012. — S. 1–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2001]
 • TytułAGH – uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych
  AutorzyBronisław BARCHAŃSKI, Stanisław MAJEWSKI
  ŹródłoKonferencja w ramach dni otwartych AGH, na temat: Bariery w kształceniu osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego w Polsce – doświadczenia i perspektywy poprawy sytuacji [Dokument elektroniczny] : zbiór referatów zgłoszonych i przesłanych przed konferencją : Kraków, 19–20 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2001. — S. 3–5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2008]
 • TytułDifferential swelling of coal
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW
  ŹródłoTwenty-fifth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : Coal-energy, environment and sustainable development : September 29–October 2, 2008 Pittsburgh, PA, USA : final technical program. — [Pittsburgh : University of Pittsburgh], [2008]. — S. [1–13]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułFuzyn w węglu brunatnym złóż: Mosty, Rzepin i Torzym
  AutorzyStanisław MAJEWSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 28 z. 4, s. 165–176
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, fuzyn, przerosty fuzynowe

  keywords: lignite, fusine, fusine girdle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPraktyczne znaczenie budowy petrograficznej węgla brunatnego ze złoża Torzym
  AutorzyStanisław MAJEWSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 28 z. 4, s. 145–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułProces fuzynizacji w węglu brunatnym złoża Legnica
  AutorzyStanisław MAJEWSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 25 z. 2, s. 137–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułVolumetric strain induced in medium-rank coal by sorption of carbon dioxide, methane and their mixture
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA
  ŹródłoCarbon sequestration: methods, modeling and impacts / eds. Elke Hoch and Siegbert Grunwald. — New York : Nova Science Publishers, cop. 2010. — S. 83–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 1994]
 • TytułWłasności fizyczne skał
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI
  ŹródłoPoradnik geofizyka górniczego, T. 1 / kom. nauk. Bernard Drzęźla, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo – CPPGSMiE PAN, 1994. — S. 11–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułWpływ sorpcji $CO_{2}$ na zmianę struktury węgla kamiennego w aspekcie badań sejsmoakustycznych i dylatometrycznych
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2007 R. 46 z. 2, s. 159–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2014]
 • TytułZastosowanie zjawiska emisji akustycznej do badania układu węgiel kamienny-gazy kopalniane w aspekcie sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węgla
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoMateriały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — S. 419–436
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, naprężenia, emisja akustyczna, sekwestracja CO2 w pokładach węgla, sorpcja gazów, desorpcja gazów

  keywords: coal swelling, acoustic emission, sorption of gases, bituminous coal, CO2 sequestration in coal seans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułZastosowanie zjawiska emisji akustycznej do badania układu węgiel kamienny-gazy kopalniane w aspekcie sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węgla
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 7, s. 1–11
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, naprężenia, emisja akustyczna, sekwestracja CO2 w pokładach węgla, sorpcja gazów, desorpcja gazów

  keywords: coal swelling, acoustic emission, sorption of gases, bituminous coal, CO2 sequestration in coal seans

  cyfrowy identyfikator dokumentu: