Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Majewski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14239
2014211
201311
201211
2010211
200911
200811
200722
200222
200111
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1486
201422
201311
201211
201022
200911
200811
200722
200222
200111
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1486
201422
201311
201211
201022
200911
200811
200722
200222
200111
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14410
201422
201311
201211
2010211
200911
200811
2007211
200222
200111
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1477
2014211
201311
201211
201022
200911
200811
2007211
200222
200111
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1486
2014211
201311
201211
2010211
200911
200811
200722
2002211
200111
1999111
 • Acoustic emission induced in rocks by various stimuli / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Theory and uses of acoustic emissions / ed. Justin K. Burnett. — [New York] : Nova Science Publishers, 2012. — (Materials Science and Technologies). — ISBN: 978-1-61209-960-6. — S. 1–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • AGH – uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych[University of Mining and Metallurgy as a friendly academy for deseable people] / Bronisław BARCHAŃSKI, Stanisław MAJEWSKI // W: Konferencja w ramach dni otwartych AGH, na temat: Bariery w kształceniu osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego w Polsce – doświadczenia i perspektywy poprawy sytuacji [Dokument elektroniczny] : zbiór referatów zgłoszonych i przesłanych przed konferencją : Kraków, 19–20 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH, 2001. — S. 3–5. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Differential swelling of coal / Zofia MAJEWSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // W: Twenty-fifth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : Coal-energy, environment and sustainable development : September 29–October 2, 2008 Pittsburgh, PA, USA : final technical program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : University of Pittsburgh], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 1-890977-25-X. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fuzyn w węglu brunatnym złóż: Mosty, Rzepin i TorzymFusain in the lignite deposits: Mosty, Rzepin and Torzym / Stanisław MAJEWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2002 t. 28 z. 4, s. 165–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, fuzyn, przerosty fuzynowe

  keywords: lignite, fusine, fusine girdle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Praktyczne znaczenie budowy petrograficznej węgla brunatnego ze złoża TorzymPractical significance of petrographic pattern of the lignite from Torzym deposit / Stanisław MAJEWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2002 t. 28 z. 4, s. 145–163. — Bibliogr. s. 161–162, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Proces fuzynizacji w węglu brunatnym złoża LegnicaProcess of fusinisation of brown coal from Legnica deposit / Stanisław MAJEWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 1999 t. 25 z. 2, s. 137–151. — Bibliogr. s. 150, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rozwój odkształceń węgla kamiennego w procesach sorpcyjno-desorpcyjnychDevelopment of strain of coal subjected to sorption-desorption processes / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 41–50. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96777-29821?filename=Development%20of%20strain%20of.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja CO2, odkształcenia próbek węgla towarzyszące procesom sorpcji, sorpcja CH4, desorpcja CO2, desorpcja CH4

  keywords: strains of coal during sorption/desorption procceses, sorption CO2, hard coal, sorption CH4, desorption CO2, desorption CH4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Volumetric strain induced in medium-rank coal by sorption of carbon dioxide, methane and their mixture / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: Carbon sequestration: methods, modeling and impacts / eds. Elke Hoch and Siegbert Grunwald. — New York : Nova Science Publishers, cop. 2010. — (Climate Change and its Causes, Effects and Prediction Series). — ISBN: 978-1-60741-498-8. — S. 83–98. — Bibliogr. s. 97–98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ sorpcji $CO_{2}$ na zmianę struktury węgla kamiennego w aspekcie badań sejsmoakustycznych i dylatometrycznychStructural rearrangement of hard coal induced by sorption of $CO_{2}$ from an aspect of acoustic emission and strain measurements / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 2, s. 159–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie zjawiska emisji akustycznej do badania układu węgiel kamienny-gazy kopalniane w aspekcie sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węglaThe applicability of acoustic emission techniques to the study of coal-gas system for $CO_{2}$ sequestration in coals / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 419–436. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 434–436, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, naprężenia, emisja akustyczna, sekwestracja CO2 w pokładach węgla, sorpcja gazów, desorpcja gazów

  keywords: coal swelling, acoustic emission, sorption of gases, bituminous coal, CO2 sequestration in coal seans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie zjawiska emisji akustycznej do badania układu węgiel kamienny-gazy kopalniane w aspekcie sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węglaApplicability of acoustic emission techniques to the study of coal-gas system for $CO_{2}$ sequestration in coals / Zofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 7, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, naprężenia, emisja akustyczna, sekwestracja CO2 w pokładach węgla, sorpcja gazów, desorpcja gazów

  keywords: coal swelling, acoustic emission, sorption of gases, bituminous coal, CO2 sequestration in coal seans

  cyfrowy identyfikator dokumentu: