Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Stefaniuk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4442-9290

ResearcherID: W-2527-2018

Scopus: 25637916700

PBN: 900496

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 285, z ogólnej liczby 291 publikacji Autora


1
 • 2D inversion of magnetotelluric soundings constrained by results of reflection seismic data interpretation for recognizing of complex geological structures, some examples from Poland
2
3
 • An attempt of application of integrated magnetotelluric and seismic data interpretation for recognizing of geological structure and petroleum traps in Polish Outer Carpathians
4
 • An attempt of recognition of reservoir structure and parameters with use of compelx interpretation of magnetotelluric and seismic data
5
 • An evaluation of the impact of shot and receiver lines spacing on seismic data quality – the Wierzbica 3D AGH seismic experiment
6
 • An outline of the basement structure in a transition zone between Western and Eastern Carpathians in the light of magnetotelluric data interpretation
7
 • Analiza zależności przepuszczalności utworów dolomitu głównego od ich porowatości
8
 • Analysis of the applicability of electromagnetic geophysical data to processing of seismic reflection data for recognition of near-surface geology
9
 • Ancient salt mine in Bochnia
10
 • Ancient salt mining in the Bochnia region as a pattern of geoheritage preservation and attractive geotouristic object
11
 • Anomalie elektromagnetyczne związane z akumulacjami węglowodorów na przykładzie wybranych złóż karpackich i zapadliska przedkarpackiego
12
 • Anomalne efekty elektromagnetyczne towarzyszące złożom węglowodorów i ich wykorzystanie w prospekcji naftowej
13
 • Application of artificial neural networks to develop input data for acoustic and elastic inversion in the Wysin 1 well and for part of the Wysin-3D seismic image
14
 • Application of CSAMT method to water resources recognition in high urbanized areas
15
 • Application of CSAMT/AMT method to hydrogeological and hydrothermal surveys
16
 • Application of electromagnetic methods in recognizing of hydrogeothermal conditions inside crystalline massifs
17
 • Application of electromagnetic methods in recognizing of hydrogeothermal conditions inside crystalline massifs
18
 • Application of engineering geophysical survey for detecting subsurface lithology and small tectonic zones
19
 • Application of joint inversion of seismic and gravity data for geological characterization of near surface zone
20
 • Application of magnetotelluric continuous profiling to examine the flysch structure – a Polish Carpathians case study
21
 • Application of magnetotelluric method for supporting of the seismic data interpretation, example from Sol area, Polish Western Carpathians
22
 • Assessing the impact of water cooling on PV modules efficiency
23
 • Atlas geofizyczny Karpat
24
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
25
 • Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej