Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Stefaniuk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4442-9290

ResearcherID: W-2527-2018

Scopus: 25637916700

PBN: 900496

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 228, z ogólnej liczby 234 publikacji Autora


1
 • 2D inversion of magnetotelluric soundings constrained by results of reflection seismic data interpretation for recognizing of complex geological structures, some examples from Poland
2
 • Analysis of the applicability of electromagnetic geophysical data to processing of seismic reflection data for recognition of near-surface geology
3
 • Ancient salt mine in Bochnia
4
 • Ancient salt mining in the Bochnia region as a pattern of geoheritage preservation and attractive geotouristic object
5
 • Anomalie elektromagnetyczne związane z akumulacjami węglowodorów na przykładzie wybranych złóż karpackich i zapadliska przedkarpackiego
6
 • Anomalne efekty elektromagnetyczne towarzyszące złożom węglowodorów i ich wykorzystanie w prospekcji naftowej
7
 • An attempt of application of integrated magnetotelluric and seismic data interpretation for recognizing of geological structure and petroleum traps in Polish Outer Carpathians
8
 • An attempt of recognition of reservoir structure and parameters with use of compelx interpretation of magnetotelluric and seismic data
9
 • Application of CSAMT/AMT method to hydrogeological and hydrothermal surveys
10
 • Application of CSAMT method to water resources recognition in high urbanized areas
11
 • Application of electromagnetic methods in recognizing of hydrogeothermal conditions inside crystalline massifs
12
 • Application of joint inversion of seismic and gravity data for geological characterization of near surface zone
13
 • Application of magnetotelluric continuous profiling to examine the flysch structure – a Polish Carpathians case study
14
 • Application of magnetotelluric method for supporting of the seismic data interpretation, example from Sol area, Polish Western Carpathians
15
 • Atlas geofizyczny Karpat
16
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
17
 • Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej
18
 • Badania geotermalne w obszarze stanu Gujarat – Indie z wykorzystaniem metody magnetotellurycznej
19
 • Badania grawimetryczno-magnetotelluryczne struktury kompleksu mezopaleozoicznego brzeżnej strefy Karpat pomiędzy Gromnikiem a Wojniczem
20
 • Badania magnetotelluryczne
21
 • Badania magnetotelluryczne i kompleksowa interpretacja geofizyczna w problematyce prospekcyjnej w rejonie Karpat
22
 • Badania magnetotelluryczne na Dolnym Śląsku – nowe możliwości wykorzystania metody magnetotellurycznej w geologii strukturalnej, złożowej, poszukiwaniach wód mineralnych i termalnych
23
 • Badania magnetotelluryczne w Karpatach
24
 • Badania magnetotelluryczne w Karpatach 1997–2003
25
 • Badania magnetotelluryczne w rozpoznawaniu wgłębnej budowy wysadu