Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rajchel, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55935066400

PBN: 900475

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 137, z ogólnej liczby 153 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAlabaster : zapomniany kamień dekoracyjny
  AutorzyJacek RAJCHEL
  ŹródłoŚwiat Kamienia. — 2002 nr 3, s. 74–77
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAlabaster from the Ukrainian Carpathian Foredeep Basin in the architecture and sculpture of Kraków, Poland
  AutorzyJacek RAJCHEL, Tomasz ŚLIWA, Michał Wardzyński
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2014 vol. 58 no. 3, s. 597–615. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/12843/pdf_1178
3
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAlabaster from the Ukrainian Carpathian Foredeep in the architecture of Cracow
  AutorzyRAJCHEL J., ŚLIWA T., Wardzyński M.
  ŹródłoBuletini i Shkencave Gjeologjike. — 2014 vol. 1 spec. iss., s. 65
4
 • [referat, 2012]
 • TytułAmonity jako zdobniczy element architektury Krakowa
  AutorzyAdrian Kin, Jacek RAJCHEL
  ŹródłoII Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — S. 42–43
5
 • [referat, 2012]
 • TytułApotropaiczne rzeźby w architekturze Krakowa
  AutorzyJacek RAJCHEL
  ŹródłoII Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — S. 73
6
 • [referat, 2005]
 • TytułA palaeontological excursion through the Kraków architecture
  AutorzyJacek RAJCHEL
  ŹródłoGEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2textsuperscript{nd} international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH], [2005]. — S. 98–102
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania izotopowe wód mineralnych rejonu Iwonicz–Rymanów
  AutorzyMarek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Jacek RAJCHEL
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 127–132
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBajkalski marmur Sljudjanka (Rosja)
  AutorzyJacek RAJCHEL
  ŹródłoŚwiat Kamienia. — 2002 no. 1, s. 56–59
9
 • [referat, 2014]
 • TytułBottling mineral waters in the area of the Poprad River valley in the Polish Carpathians
  AutorzyRAJCHEL L., RAJCHEL J.
  ŹródłoMinWat 2014 : international multidisciplinary conference on Mineral Waters: genesis, exploitation, protection and valorisation : 8–11 September 2014, Karlovy Vary, Czech Republic : volume of abstracts / eds. Zbyněk Hrkal, Karel Kovar. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 54
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBruk porfirowy na terenie Krakowa
  AutorzyJacek RAJCHEL
  ŹródłoBrukbiznes. — 2012 nr 4, s. 50–57
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBruk z górnojurajskiego wapienia na terenie Krakowa
  AutorzyJacek RAJCHEL
  ŹródłoBrukbiznes. — 2013 nr 1, s. 34–38
12
 • [referat, 2008]
 • TytułCalcareous algae in the deep-water flysch deposits: The northern Carpathians case study
  AutorzyJacek RAJCHEL, Jan GOLONKA
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
13
 • [referat, 2004]
 • TytułCarbonated waters of the Polish Carpathians
  AutorzyRAJCHEL Lucyna, RAJCHEL Jacek
  ŹródłoITALIA 2004 : 32textsuperscript{nd} international geological congress : Florence–Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 2 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. 865, Poster 187-31
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułCarpathian rocks in the architecture of Cracow : [abstract]
  AutorzyJacek RAJCHEL
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2005 vol. 37 no. 3, s. 493
15
 • [referat, 2012]
 • TytułChemical and isotopic composition of the chloride waters of Rabka-Zdrój (Polish Carpathians)
  AutorzyLucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Marek DULIŃSKI, Jacek MOTYKA
  ŹródłoProceedings of the 34textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — S. 2501
16
 • [referat, 2014]
 • TytułChemical composition and natural radioactivity of selected Carpathian chloride waters used in therapeutic centers
  AutorzyLucyna RAJCHEL, Chau Nguyen DINH, Mariusz CZOP, Jacek RAJCHEL, Jakub NOWAK
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 119–120
17
 • [referat, 2005]
 • TytułChemical properties and microflora of spring “Adolf” of Velyky Lubin field of hydrosulphide water
  AutorzyMyroslav Sprynskyy, Lucyna RAJCHEL, Mariya Lebedynets, Jacek RAJCHEL, Konrad Wołowski, Olga Kulynytsh
  ŹródłoResursi prirodnih vod karpats'kogo regíonu : problemi ohoroni ta racíonal'nogo vikoristannâ : zbírnik naukovih statej : četverta mižnarodna naukovo-praktična konferencíâ : 26–27 travnâ 2005 r. / Nacíonal'na Akademíâ Nauk Ukraïni [etc.]. — L'vív : LvCNTEÍ, 2005. — S. 242–248
18
 • [referat, 2005]
 • TytułChemiczne i izotopowe badania ekshalacji tylickiej
  AutorzyMarek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 189–196
19
 • [referat, 2004]
 • TytułChemistry, utilization and protection of carbonated waters of the Poprad valley (the Polish Carpathians)
  AutorzyRAJCHEL Lucyna, Józefko I., MOTYKA J., RAJCHEL Jacek M.
  ŹródłoITALIA 2004 : 32textsuperscript{nd} international geological congress : Florence–Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 2 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. 865, Poster 187-32
20
 • [referat, 2012]
 • TytułChloride waters of the Polish Carpathians : [abstract]
  AutorzyLucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA
  ŹródłoProceedings of the 34textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — S. 2500
21
 • [referat, 2012]
 • TytułCo-existence of mineral and therapeutic waters with crude oil and natural gas in the Iwonicz region (The Carpathians, Poland)
  AutorzyMariusz CZOP, Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL
  Źródło2textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — S. 119–120
22
 • [referat, 2002]
 • TytułDeposits and bacterial flora from the springs of sulphurous water in the Polish Carpathians
  AutorzyJacek RAJCHEL, Lucyna RAJCHEL
  ŹródłoIAS 2002 : 16textsuperscript{th} [sixteenth] International Sedimentological Congress : program “3.5 Billion Years of Sedimentation” : Johannesburg, South Africa, 8textsuperscript{th}–12textsuperscript{th} July 2002 : abstracts volume / eds. M. Knoper, B. Cairncross ; RAU [Rand Afrikaans University] ; International Association of Sedimentologists. — [South Africa : s. n. : RAU], [2002]. — S. 298–299
23
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułDeposits in carbonated waters from selected springs of the Polish Carpathians
  AutorzyLucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA
  ŹródłoRMZ – Materials and Geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. — 2005 vol. 52 no. 1, s. 107–110
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułDolomit diploporowy w architekturze Krakowa
  AutorzyJacek RAJCHEL
  ŹródłoŚwiat Kamienia. — 2002 nr 2, s. 56–59
25
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDolomit diploporowy w architekturze Krakowa i jego geologiczna waloryzacja
  AutorzyJacek RAJCHEL
  ŹródłoJubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 143–155