Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Leśniak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • A Middle Cenomanian foraminiferal assemblage from the Nowe Rybie section (Żegocina Tectonic Window, Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians)
2
 • An application of Markov chain analysis to preliminary studies on lithofacies sequences in the “Bełchatów” lignite deposit, “Szczerców” field (Poland)
3
 • Bentonites in the Wiśniowa and Żywiec tectonic windows (Subsilesian Nappe, Polish Flysch Carpathians)
4
 • Bentonitized tuffites in the Lower Eocene deposits of the Subsilesian Unit (Western Outer Carpathians, Poland): lithology, stratigraphic position and mineral composition
5
 • Biostratigraphy and palaeoecology of Early Palaeogene deep water foraminiferal assemblages from the Subsilesian Unit in the Żywiec tectonic window (Polish Outer Carpathians)
6
 • Biostratigraphy and palaeoecology of the Late Cretaceous foraminiferids at Krzyworzeka stream section (Subsilesian unit, Polish Outer Carpathians)
7
 • Biostratigraphy and palaeoecology of the Upper Cretaceous Węglówka marls on the basis of small foraminifera (Outer Carpathians, Poland)
8
 • Biostratigraphy and palaeoenvironmental analysis of the Żegocina marls in the Żegocina tectonic window (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians)
9
 • Dolnopaleogeńskie utwory jednostki podśląskiej w oknie tektonicznym Wiśniowej
10
 • Ewolucja basenu śląskiego i podśląskiego
11
 • Footwall endocontact rock from the diabase sill of Niedźwiedzia Góra near Krzeszowice
12
 • Kamieniołom Czatkowice – utwory karbonu dolnego platformy węglanowej bloku Krakowa – historia geologiczna, kontekst paleogeograficzny, warunki hydrogeologiczne, permski kras kopalny
13
 • Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
14
 • Klif Chłapowski – atrakcja geoturystyczna Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
15
 • Latest Maastrichtian foraminiferal Abathomphalus mayaroensis Zone in the Subsilesian unit (Polish Outer Carpathians)
16
 • Lower Eocene tuffites in the Żegocina zone (Polish Flysch Carpathians)
17
 • Lower Palaeogene sediments of the Subsilesian Unit in the Wiśniowa tectonic window (Outer Carpathians, Poland)
18
 • Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep – flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining
19
 • Margle węglowieckie w oknie tektonicznym Wiśniowej (jednostka podśląska)
20
 • Materiały pomocnicze do terenowych ćwiczeń geologicznych w rejonie nadmorskim
21
 • Materiały pomocnicze do terenowych ćwiczeń geologicznych w rejonie nadmorskim
22
 • Materiały pomocnicze do terenowych zajęć geologicznych w rejonie nadmorskim
23
 • Nowe stanowisko bentonitów w dolnoeoceńskich osadach jednostki podśląskiej okna tektonicznego Żywca
24
 • Palaeotectonic mapping and subsidence modelling of the Outer Western Carpathians
25
 • Paleocene bryozoan-algal allodapic limestones – Czerwin glauconitic sandstones