Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Leśniak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Sedimentology and biostratigraphy of the Cretaceous deposits of the Żegocina tectonic window (Polish Outer Carpathians) / E. Machaniec, M. A. Gasiński, A. Ślączka, T. LEŚNIAK // W: 23\textsuperscript{rd} IAS meeting of sedimentology : Coimbra–Portugal 15–17 September 2004 : abstracts book / eds. Rui Pena dos Reis, Pedro Callapez, Pedro Dinis ; International Association of Sedimentologists. — [Coimbra : s. n.], [2004]. — Na s. tytułowej dodatkowo: Meeting theme: Sedimentology and society. — ISBN10: 972-9119-25-2. — S. 180

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • The lower eocene tuffite horison in the Subsilesian Unit of the Polish Outer Carpathians / Cieszkowski Marek, LEŚNIAK Tadeusz, WAŚKOWSKA-OLIWA Anna // W: ESSE WECA conference [Dokument elektroniczny] : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : December 3rd–4th 2004 Comenius University. — [Bratislava : Comenius University], [2004]. — S. [1–2]. — Tryb dostępu: http://www.fns.uniba.sk/ kgp/esse/esse-home.htm [2005-03-25]. — Bibliogr. s. [2]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: