Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Jerzy Krawczyk, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004415324

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnnual growth sequences and solar activity cycles (examples from subfossil oaks from Southern Poland)
  AutorzyAndrzej J. KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences. — 2003 vol. 51 no. 1, s. 29–41
3
 • [książka, 2006]
 • TytułKatalog obiektów geoturystycznych w Polsce : (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne) : projekt badawczy nr: 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D
  AutorzyTadeusz SŁOMKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Stefan W. ALEXANDROWICZ [et al.], Tomasz BARTUŚ [et al.], Ireneusz FELISIAK, Aleksander GARLICKI, Jan GOLONKA [et al.], Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK [et al.], Jarosław KĘDZIERSKI [et al.], Andrzej KRAWCZYK [et al.], Katarzyna KRÓL [et al.], Wojciech MASTEJ, Jacek MATYSZKIEWICZ [et al.], Wojciech MAYER [et al.], Krzysztof MIŚKIEWICZ [et al.], Tadeusz LEŚNIAK [et al.], Elżbieta SŁOMKA [et al.], Tadeusz SOKOŁOWSKI, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI [et al.], Anna WAŚKOWSKA-OLIWA [et al.], red.: Tadeusz SŁOMKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska
  DetailsKraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2006. — 260 s.
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułModel entropii dla węglonośnych utworów karbonu górnego Zagłębia Górnośląskiego i próba jego geologicznej interpretacji
  AutorzyMarek DOKTOR, Andrzej J. KRAWCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 1, s. 37–47. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-01/Geologia_2010_1_03.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułO skali czasu i cykliczności w profilach litostratygraficznych
  AutorzyAndrzej J. KRAWCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 30 z. 1, s. 57–66
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułRekonstrukcja paleoklimatu Małopolski na podstawie sekwencji przyrostów rocznych dębów
  AutorzyAndrzej Jerzy KRAWCZYK,Marek KRĄPIEC
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 25 z. 4, s. 305–319
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSchwabe solar cycle in tree-ring sequences from the last 4000 years (Southern Poland)
  AutorzyAndrzej J. KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences. — 2003 vol. 51 no. 2, s. 91–97
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułSedymentologiczna baza danych – program emph{GeoKar}
  AutorzyAndrzej J. KRAWCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 27 z. 1, s. 39–49
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułSekwencje modalne w analizie profili litologicznych – spojrzenie metodyczne
  AutorzyMarek DOKTOR, Andrzej J. KRAWCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 1, s. 25–35. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-01/Geologia_2010_1_02.pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułTesting the randomness of lithostratigraphiuc successions with the Markov Chain methods
  AutorzyMarek DOKTOR, Andrzej KRAWCZYK, Wojciech MASTEJ
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2010 vol. 80 no. 2, s. 163–166. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/80_2_163_166.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułThe permutation test for testing the statistical significance of the power spectrum estimation in dendrochronological analysis
  AutorzyAndrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2010 vol. 36, s. 23–29
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułTRIAVER – program do zestawiania standardów dendrochronologicznych i wyznaczania lat wskaźnikowych
  AutorzyAndrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoSylwan : miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego. — 2011 R. 155 nr 3, s. 212–216
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • Tytuł{em TRIFOUR} – program do analizy cykliczności sekwencji dendrochronologicznych
  AutorzyAndrzej J. KRAWCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 32 z. 2, s. 141–153, [2] k. tabl. złoż.. — tekst: https://goo.gl/8p1eSv
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułTRISTAN – program do standaryzacji sekwencji przyrostów rocznych
  AutorzyAndrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoSylwan : miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego. — 2010 R. 154 nr 7, s. 471–477
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWybrane problemy obliczania poprawki densometrycznej
  AutorzyAndrzej J. KRAWCZYK, Michał STEFANIUK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 t. 26 z. 3, s. 397–419
16
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułZastosowanie łańcuchów Markowa do analizy facjalnej sukcesji węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyMarek DOKTOR, Andrzej KRAWCZYK, Tadeusz SŁOMKA
  ŹródłoJubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 13–23
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułZmienność składu chemicznego wód siarczkowych polskich Karpat
  AutorzyAndrzej J. KRAWCZYK, Lucyna RAJCHEL
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2003 t. 51 nr 6, s. 488–491