Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Jerzy Krawczyk, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004415324

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analiza taksonomiczna karpackich szczaw i wód kwasowęglowych
2
 • Annual growth sequences and solar activity cycles (examples from subfossil oaks from Southern Poland)
3
 • Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
4
 • Model entropii dla węglonośnych utworów karbonu górnego Zagłębia Górnośląskiego i próba jego geologicznej interpretacji
5
 • O skali czasu i cykliczności w profilach litostratygraficznych
6
 • Rekonstrukcja paleoklimatu Małopolski na podstawie sekwencji przyrostów rocznych dębów
7
 • Schwabe solar cycle in tree-ring sequences from the last 4000 years (Southern Poland)
8
 • Sedymentologiczna baza danych – program \emph{GeoKar}
9
 • Sekwencje modalne w analizie profili litologicznych – spojrzenie metodyczne
10
 • Testing the randomness of lithostratigraphiuc successions with the Markov Chain methods
11
 • The permutation test for testing the statistical significance of the power spectrum estimation in dendrochronological analysis
12
 • TRIAVER – program do zestawiania standardów dendrochronologicznych i wyznaczania lat wskaźnikowych
13
 • {\em TRIFOUR} – program do analizy cykliczności sekwencji dendrochronologicznych
14
 • TRISTAN – program do standaryzacji sekwencji przyrostów rocznych
15
 • Wybrane problemy obliczania poprawki densometrycznej
16
 • Zastosowanie łańcuchów Markowa do analizy facjalnej sukcesji węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
17
 • Zmienność składu chemicznego wód siarczkowych polskich Karpat