Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Jerzy Krawczyk, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza taksonomiczna karpackich szczaw i wód kwasowęglowych
2
 • Annual growth sequences and solar activity cycles (examples from subfossil oaks from Southern Poland)
3
 • Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
4
 • Model entropii dla węglonośnych utworów karbonu górnego Zagłębia Górnośląskiego i próba jego geologicznej interpretacji
5
 • O skali czasu i cykliczności w profilach litostratygraficznych
6
 • Schwabe solar cycle in tree-ring sequences from the last 4000 years (Southern Poland)
7
 • Sekwencje modalne w analizie profili litologicznych – spojrzenie metodyczne
8
 • Testing the randomness of lithostratigraphiuc successions with the Markov Chain methods
9
 • The permutation test for testing the statistical significance of the power spectrum estimation in dendrochronological analysis
10
 • TRIAVER – program do zestawiania standardów dendrochronologicznych i wyznaczania lat wskaźnikowych
11
 • {\em TRIFOUR} – program do analizy cykliczności sekwencji dendrochronologicznych
12
 • TRISTAN – program do standaryzacji sekwencji przyrostów rocznych
13
 • Zastosowanie łańcuchów Markowa do analizy facjalnej sukcesji węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
14
 • Zmienność składu chemicznego wód siarczkowych polskich Karpat