Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Jerzy Krawczyk, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem141112
201111
2010615
200711
2006211
200411
200333
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14104
201111
2010642
200711
200622
200411
2003312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1414
201111
201066
200711
200622
200411
200333
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14410
201111
2010633
200711
200622
200411
200333
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1486
201111
201066
200711
200622
200411
200333
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14122
201111
201066
200711
2006211
200411
2003321

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
2
 • Annual growth sequences and solar activity cycles (examples from subfossil oaks from Southern Poland) / Andrzej J. KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences ; ISSN 0239-7277. — 2003 vol. 51 no. 1, s. 29–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Model entropii dla węglonośnych utworów karbonu górnego Zagłębia Górnośląskiego i próba jego geologicznej interpretacjiThe model of entropy for the Upper Carboniferous coal-bearing formations in the Upper Silesian Coal Basin and an attempt of its geological interpretation / Marek DOKTOR, Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 1, s. 37–47. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-01/Geologia_2010_1_03.pdf

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, entropia, sukcesja węglonośna, górny karbon

  keywords: entropy, Upper Silesian Coal Basin, upper Carboniferous, coal-bearing successions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • O skali czasu i cykliczności w profilach litostratygraficznychAbout the time scale and periodicity in lithostratigraphic profiles / Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 1, s. 57–66. — Bibliogr. s. 65–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Schwabe solar cycle in tree-ring sequences from the last 4000 years (Southern Poland) / Andrzej J. KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences ; ISSN 0239-7277. — 2003 vol. 51 no. 2, s. 91–97. — Bibliogr. s. 96–97, Summ.

 • keywords: time series, dendrochronology, solar cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sekwencje modalne w analizie profili litologicznych – spojrzenie metodyczneModal sequences in lithological profiles analysis – methodological approach / Marek DOKTOR, Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 1, s. 25–35. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-01/Geologia_2010_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: cykliczność sedymentacji, sekwencje modalne, test permutacyjny

  keywords: cyclicity of sedimentation, modal sequences, statistical permutation test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • The permutation test for testing the statistical significance of the power spectrum estimation in dendrochronological analysis / Andrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Geochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1897-1695. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2010 vol. 36, s. 23–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10003-010-0022-4

10
 • TRIAVER – program do zestawiania standardów dendrochronologicznych i wyznaczania lat wskaźnikowychTRIAVER – a program for construction of dendrochronological standards and determination of pointer years / Andrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Sylwan : miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego ; ISSN 0039-7660. — 2011 R. 155 nr 3, s. 212–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

 • keywords: dendrochronological sequences, chronologies, pointer years

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • {\em TRIFOUR} – program do analizy cykliczności sekwencji dendrochronologicznych{\it TRIFOUR} – a program for cyclicity analysis of dendrochronological sequences / Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2, s. 141–153, [2] k. tabl. złoż.. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/8p1eSv

 • słowa kluczowe: programowanie, dendrochronologia, cykliczność

  keywords: programming, dendrochronology, cyclicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • TRISTAN – program do standaryzacji sekwencji przyrostów rocznychTRISTAN – program for standardization of the annual increment sequences / Andrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Sylwan : miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego ; ISSN 0039-7660. — 2010 R. 154 nr 7, s. 471–477. — Bibliogr. s. 476, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie łańcuchów Markowa do analizy facjalnej sukcesji węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoThe application of Markov chains to facies analysis of coal-bearing formations in the Upper Silesian Coal Basin / Marek DOKTOR, Andrzej KRAWCZYK, Tadeusz SŁOMKA // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 13–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zmienność składu chemicznego wód siarczkowych polskich KarpatVariability of chemical composition of sulphurous waters from the Polish Carpathians / Andrzej J. KRAWCZYK, Lucyna RAJCHEL // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 6, s. 488–491. — Bibliogr. s. 491, Summ.

 • słowa kluczowe: klasyfikacja, Karpaty fliszowe, wody mineralne i lecznicze, wody siarczkowe

  keywords: Flysch Carpathians, classification, mineral waters, sulphurous waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: