Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Kotlarczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • A framework of ichthyofaunal ecostratigraphy of the Oligocene-Early Miocene strata of the Polish outer Carpathian BasinPodstawy ekostratygrafii ichtiofaunistycznej osadów oligocenu-wczesnego miocenu basenu zewnętrznych Karpat polskich / Janusz KOTLARCZYK, Anna Jerzmańska, Ewa Świdnicka, Teresa Wiszniowska // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2006 vol. 76 iss. 1, s. 1–111, tabl. 7. — Bibliogr. s. 99–108, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/76_1_001_111.pdf

 • keywords: Poland, biostratigraphy, Outer Carpathians, lithostratigraphy, Oligocene, Early Miocene, ecostratigraphy, ichthyofaunal zonation, models of changes, fish ecoassemblages, deep-sea sediments, Teleostei, fossil fish collection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Ochra karpacka jako sorbent mineralnyCarpathian ochre as a natural mineral sorbent / Janusz KOTLARCZYK, Tadeusz RATAJCZAK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1592. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 256, s. 131–135. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ochry karpackie jako surowiec do wytwarzania farb ceramicznychCarpathian ochres as a mineral raw material for manufacturing of ceramic paints / Janusz KOTLARCZYK, Tadeusz RATAJCZAK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 80). — S. 805–810. — Bibliogr. s. 810.. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Systemy informacji przestrzennej w naukach o ZiemiSpatial information systems in Earth sciences / Bogdan Ney ; współpr.: Andrzej J. Ciołkosz, Jerzy Gaździcki, Marek Graniczny, Janusz KOTLARCZYK, Adam Linsenbarth // W: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych / kom. red. Bogdan Ney – red. nacz. [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Wydział VII. — Warszawa : [PAN], 2007. — Referaty prezentowane podczas: Ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk na temat {\it Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych} : Warszawa, 9–10 listopada 2004 roku.. — ISBN: 978-83-923980-8-0 ; ISBN10: 83-923980-8-4. — S. 211–235. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: