Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Ślusarczyk, prof. dr hab. inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4012500

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of seismic masking effect in detecting of old mines remnants : [abstract]
  AutorzyRafał MATUŁA, Klaudia CZAJA, Ryszard ŚLUSARCZYK
  ŹródłoMateriały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — S. 629
 • keywords: refraction seismic, masking effect, overburden voids

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2005]
 • TytułEvaluation of the danger of ground surface damage in mining areas based on migrating cavities effect in seismic and gravity surveys
  AutorzyJ. DEC, R. ŚLUSARCZYK
  ŹródłoNear surface 2005 [Dokument elektroniczny] : 11textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 4–7 September 2005, Palermo, Italy : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — The Netherlands : EAGE, 2005. — S. [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułGeomorfologiczne poznanie Tatr w świetle badań geofizycznych
  AutorzyMaria Baumgart-Kotarba, Adam Kotarba, Jerzy DEC, Ryszard ŚLUSARCZYK
  ŹródłoPrzegląd Geograficzny. — 2003 t. 75 z. 4, s. 509–523
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2013]
 • TytułGlacial till imaging based on high-resolution reflection surveys : [abstract]
  AutorzyŚLUSARCZYK R., MATUŁA R., ANTONIK W.
  Źródło34textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Targanice, 27–29 May 2013. — [Katowice : University of Silesia. Faculty of Earth Sciences], [2013]. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułGlacial trough and sediments infill of the Biała Woda Valley (the High Tatra Mountains) using geophysical and geomorphological methods
  AutorzyMaria Baumgart-Kotarba, Jerzy DEC, Adam Kotarba, Ryszard ŚLUSARCZYK
  ŹródłoStudia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. — 2008 vol. 42, s. 75–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKonferencje European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) – historia i współczesność
  AutorzyJolanta Raczyńska, Wojciech GÓRECKI, [et al.], Jadwiga JARZYNA, [et al.], Ryszard ŚLUSARCZYK, Roman SEMYRKA, Kaja PEITSCH, [et al.], Bartosz PAPIERNIK
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2006 vol. 10 wyd. spec., s. 46–77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułMonitorowanie metodą tomografii sejsmicznej stanu podłoża budynku wielkogabarytowego w rejonie podziemnej działalności górniczej
  AutorzyJerzy DEC, Ryszard ŚLUSARCZYK
  ŹródłoBadania geofizyczne środowiska geologicznego / ed. Jadwiga Jarzyna ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geofizyki ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2002. — S. 143–154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPossibilities of using geophysical methods in determining the hydrogeological conditions
  AutorzyKlaudia CZAJA, Rafał MATUŁA, Ryszard ŚLUSARCZYK
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4198–4204
 • słowa kluczowe: sejsmika refrakcyjna, szlak komunikacyjny, nieinwazyjne metody geofizyczne

  keywords: refraction seismic, communication route, non-invasive geophysical methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2004]
 • TytułStop 5. Evaluation of Muszyna–Leluchów landslide's stability in geophysical surveys
  AutorzyJerzy DEC, Ryszard ŚLUSARCZYK, Antoni Wójcik
  ŹródłoRisks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — S. 60–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułThe possibility of setting dynamic shear modulus based on multi-channel analysis of surface waves
  AutorzyRafał MATUŁA, Klaudia CZAJA, Ryszard ŚLUSARCZYK
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4658–4664
 • słowa kluczowe: MASW, dynamiczny moduł sprężystości

  keywords: MASW, dynamic shear modulus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułWykorzystanie atrybutów sejsmicznych w interpretacji badań sejsmicznych o podwyższonej rozdzielczości otrzymanych na złożu siarki w Osieku
  AutorzyJoanna LĘDZKA, Ryszard ŚLUSARCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2005 t. 31 z. 3–4, s. 297–307. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2005-03-04/Geologia_2005_3_03.pdf
 • słowa kluczowe: badania sejsmiczne o podwyższonej rozdzielczości, atrybuty sejsmiczne, złoże siarki Osiek

  keywords: seismic attributes, high resolution seismic, sulphur mine Osiek

  cyfrowy identyfikator dokumentu: