Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ossowski, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 1, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
  • Porównanie efektywności budowy modelu mineralogiczno-geofizycznego metodą regresji wielokrotnej z nowszymi metodami – sieciami neuronowymi i SVM (\emph {Support Vector Machine})[Comparing effectiveness of the geophysical-mineralogical model building by multiple regression method and the newe ones – artificial neural networks and SVM (Support Vector Machines) / Andrzej OSSOWSKI, Marcin ZYCH // W: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : [Wydawnictwa AGH], 2017 (Nowy Sącz Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski), 2017. — Nazwa wyd. wg bazy ISBN. — ISBN: 978-83-7464-915-5. — S. 133–151. — Bibliogr. wspólna dla wszystkich rozdziałów s. 490–500. — A. Ossowski – brak afiliacji AGH

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: