Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Ossowski, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza statystyczna danych geofizycznych metodami tradycyjnymi i inteligencji komputerowej
  AutorzyMarcin ZYCH, Andrzej OSSOWSKI
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 143–147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego
  AutorzyJan Środoń, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [inne, 2008]
 • TytułBudowa modeli geochemiczno-mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki jądrowej, Cz. 1
  AutorzyUrszula Woźnicka (koordynator) ; współaut. Teresa Cywicka-Jakiel, Andrzej Drabina, Dominik Dworak, Grzegorz Tracz, Krzysztof Drozdowicz z zespołem, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, [et al.]
  DetailsKraków : IFJ, 2008. — 14 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMineral composition and petrophysical parameters evaluation from well logging data: Carpathian Foredeep example
  AutorzyTomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Jan Środoń
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 192
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModeling electrical field distribution in layered geological rock formations with a borehole using the Coulomb charges method
  AutorzyAdam CICHY, Andrzej OSSOWSKI
  ŹródłoActa Geophysica. — 2015 vol. 63 no. 5, s. 1244–1255
 • keywords: apparent resistivity, Coulomb charges method, lateral device, normal device

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-014-0253-2

7
 • [referat, 2014]
 • TytułModelowanie odpowiedzi sterowanych sond do profilowania oporności w zróżnicowanych ośrodkach geologicznych dla poprawienia wyznaczania oporności rzeczywistej warstw
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Andrzej OSSOWSKI
  ŹródłoGeopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014. — S. 377–383
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [monografia, 2008]
 • TytułModelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych : projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005–04.04.2008
  Autorzykierownik projektu: Maria BAŁA ; zespół realizujący prace badawcze: Maria BAŁA, Adam CICHY, Kaja PIETSCH, Urszula Woźnicka, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Andrzej Drabina, Marcin KOBYLARSKI, Katarzyna WITEK, Aneta RZEMIENIARZ, Tomasz DANEK, Joanna KRAWIEC, Maria CICHA, Maria GOŁĘBIOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki
  DetailsKraków : [AGH WGGiOŚ], 2008. — 116 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOcena dokładności szacowania koncentracji Si, Ca, i Fe otworową metodą spektrometrii neutron-gamma (SPNG) w warunkach formacji mioceńskiej przedgórza Karpat : streszczenie
  AutorzyTeresa Cywicka-Jakiel, Andrzej OSSOWSKI, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. konf. dod.: CD, s. 573–574
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 1994]
 • TytułOkreślenie parametrów fizycznych skał na podstawie profilowań geofizycznych wykonanych prototypową aparaturą otworową
  AutorzyMaria BAŁA, Natalia Górecka, Jadwiga JARZYNA, Andrzej OSSOWSKI, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoEkologia w górnictwie a geofizyka : Ustroń–Zawodzie, 19–21 października 1994 : materiały konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, 1994. — S. 23–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 1999]
 • TytułSkład mineralny utworów miocenu przedgórza Karpat a ich parametry jądrowe
  AutorzyT. Kawiak, A. OSSOWSKI, M. Paszkowski, J. Środoń, T. ZORSKI
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna pt. Geologia–geofizyka–geochemia : techniki integracji dla poszukiwań naftowych : Warszawa, 18 maja 1999 r. / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział Warszawa II [etc.]. — [Warszawa : s. n.], [1999]. — S. 55–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułStatystyczna analiza badań laboratoryjnych próbek skalnych dla dwóch otworów wiertniczych przedgórza Karpat: J4 i ChD3 : [streszczenie]
  AutorzyAndrzej OSSOWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2004 nr 130 wyd. konf., s. 849
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSzacowanie składu mineralnego i parametrów petrofizycznych skał z pomiarów geofizyki otworowej: przykład z zapadliska przedkarpackiego : streszczenie
  AutorzyAndrzej OSSOWSKI, Tomasz ZORSKI, Jan Środoń
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 567
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 1999]
 • TytułWybrane problemy dokładności oznaczania koncentracji toru, uranu i potasu dla celów geologicznych metodą spektrometrii gamma
  AutorzyAndrzej OSSOWSKI, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoGeofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V konferencja naukowo-techniczna Jubileusz 50-lecia nauczania geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 23 czerwca 1999 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : ARBOR, 1999. — S. 223–234
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWyznaczanie wodonasycenia cienkowarstwowych kompleksów miocenu przedgórza Karpat na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej poddanych procedurom dekonwolucji
  AutorzyTomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Marek Stadtmüller
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2000 nr 110, s. 259–264
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułZagadnienie konstrukcji modeli matematycznych wiążących skład mineralny skał z wielkościami możliwymi do uzyskania przy pomocy pomiarów geofizyki wiertniczej : streszczenie
  AutorzyAndrzej OSSOWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 569
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułZagadnienie modelu warstw nasyconych węglowodorami i wodą, w świetle odpowiedzi sond gradientowych i potencjałowych w warunkach miocenu autochtonicznego
  AutorzyMaria BAŁA, Andrzej OSSOWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. kon., s. 123–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: