Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Jerzy Mościcki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3593-9192 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-1664-2018

Scopus: 6507346961

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • Tytuł2D resistivity imaging of an anisotropic 3D body – result of a laboratory experiment
  AutorzyW. J. MOŚCICKI
  ŹródłoNear Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — The Netherlands : EAGE, 2008. — S. [1–5]
2
 • [referat, 2015]
 • TytułA multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI
  ŹródłoAQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Rome : [IAH], 2015. — S. 505
3
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI
  ŹródłoRendiconti online Società Geologica Italiana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 39 suppl. n. 1, s. 513
4
 • [referat, 1994]
 • TytułAcoustic emission and temperature changes in hard coal during carbon dioxide sorption-desorption
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Stanisław MAJEWSKI, Włodzimierz MOŚCICKI, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoEurock'94 : rock mechanics in petroleum engineering : SPE/ISRM international conference : 29–31 August 1994, Delft, Netherlands : proceedings / comptes-rendus / sitzungsberichte : offprint. — Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1994. — S. 645–651
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1994]
 • TytułAcoustic emission of coal induced by gas and water flow, gas sorption or stress
  AutorzyZ. J. MAJEWSKA, S. A. MAJEWSKI, H. MARCAK, W. J. MOŚCICKI, S. TOMECKA-SUCHOŃ, J. ZIĘTEK
  ŹródłoJournal of Acoustic Emission. — 1994 vol. 12 nos. 3–4, s. S7–S11
6
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of electrical resistivity tomography (ERT) and sedimentological study for investigation of Upper Jurassic debris flow deposits from the Kraków Upland (Southern Poland)
  AutorzyWOŹNIAK T., MOŚCICKI W. J., BANIA G., ĆWIKLIK M.
  ŹródłoGeoBremen 2017 [Dokument elektroniczny] : the system earth and its materials - from seafloor to summit : joint meeting of DGGV and DMG : Bremen, Germany, September 24–29, 2017 : abstracts. — [Bremen : s. n.], [2017]. — S. [453]
7
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania elektrooporowe w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w otoczeniu wału przeciwpowodziowego Wisły w okolicy Czernichowa (koło Krakowa)
  AutorzyWłodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Aleksandra BORECKA
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 58–59
8
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania geoelektryczne na przedpolu osuwiska w Kopalni Diabazu „Niedźwiedzia Góra” koło Krzeszowic
  AutorzyWłodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Janusz ANTONIUK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 32 z. 4, s. 389–404. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-04/Geologia_2006_4_02.pdf
9
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania geoelektryczne rozprzestrzeniania się wód skażonych chemicznie ze składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
  AutorzyJanusz ANTONIUK, Jerzy W. MOŚCICKI, Krzysztof Janicki
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2003 nr 5, s. 12–13
10
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania geoelektryczne rozprzestrzeniania się wód skażonych chemicznie ze składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
  AutorzyJanusz ANTONIUK, Jerzy W. MOŚCICKI, Krzysztof Janicki
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Najnowsze rozwiązania dla potrzeb ochrony środowiska na terenach KGHM Polska Miedź S. A. : Szklarska Poręba, 26–28 maja 2003 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — S. 383–391
11
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania geoelektryczne w Staruni w latach 2004–2007
  AutorzyW. J. MOŚCICKI
  ŹródłoPrirodno-ìstorična spadŝina Starunì : tezi dopovìdej Drugoï Mìžnarodnoï naukovoï konferencìï do 100-rìččâ peršoï znahìdki mamonta ì volohatogo nosoroga v Starunì u 1907 rocì : Starunâ–L'vìv–Ìvano-Frankìvs'k–Krakìv, 15–17 travnâ 2008 roku / red. kol. Kotarba M. J. [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”, cop. 2008. — S. 167–170
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadanie strefy aeracji na stanowisku lizymetrycznym przy pomocy penetracyjnego profilowania oporności elektrycznej
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI
  ŹródłoPrace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. — 2017 z. 151, s. 121–132
13
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułBudowa utworów przypowierzchniowych na terenie zespołu dworsko-parkowego w Branicach koło Krakowa – wyniki badań elektrooporowych
  AutorzyWłodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Monika Florek-Odrazil
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 407–423
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCharacterization of near-surface sediments based on combined geoelectric studies at Starunia palaeontological site and vincinity (Carpathian region, Ukraine)
  AutorzyWłodzimierz J. MOŚCICKI
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 333–342. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_333_342.pdf
15
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułCharacterization of near-surface sediments based on DC resistivity soundings in the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine
  AutorzyWłodzimierz J. MOŚCICKI
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — s. 103–114
16
 • [referat, 1994]
 • TytułCzasowe zmiany oporności elektrycznej przypowierzchniowych partii górotworu
  AutorzyWłodzimierz Jerzy MOŚCICKI
  ŹródłoEkologia w górnictwie a geofizyka : Ustroń–Zawodzie, 19–21 października 1994 : materiały konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, 1994. — S. 213–226
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland)
  AutorzyWłodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Grzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Aleksandra BORECKA
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 63–70
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułDominican Larimar mining - current state and future prospects
  AutorzyKrzysztof BRODA, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Wiesław HEFLIK, Jerzy MOŚCICKI, Miguel Peña, Rolando Muñoz, Carlos George
  ŹródłoMinerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 12 iss. 2 art. no. 181, s. 1-16. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/12/2/181/pdf
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułElectric resistivity and compactness of sediments in the vincinity of boreholes drilled in the year 2007–2008 in the area of Starunia palaeontological site (Carpathian region, Ukraine)
  AutorzyWłodzimierz J. MOŚCICKI, Tadeusz SOKOŁOWSKI
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 343–355. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_343_355.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułElectrical resistivity tomography (ERT) and sedimentological analysis applied to investigation of Upper Jurassic limestones from the Krzeszowice Graben (Kraków Upland, southern Poland)
  AutorzyTomasz WOŹNIAK, Grzegorz BANIA, Włodzimierz J. MOŚCICKI, Michał ĆWIKLIK
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2018 vol. 62 no. 2, s. 287–302. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/25763/pdf
21
 • [referat, 2002]
 • TytułEnvironment protection problems in a vicinity of the Żelazny Most flotation wastes depository in Poland
  AutorzyStanisław LASOCKI, Janusz ANTONIUK, Jerzy MOŚCICKI
  ŹródłoEPMR-2002 : international conference Environmental Problems of the Mediterranean Region : 12–15 April 2002 Nicosia / ed. H.  Gökçekus. — [Cyprus : s. n.], [2002]. — S. 294
22
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułEnvironmental protection problems in the vicinity of the Żelazny Most flotation wastes depository in Poland
  AutorzyStanisław LASOCKI, Janusz ANTONIUK, Jerzy MOŚCICKI
  ŹródłoJournal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering. — 2003 vol. 38 iss. 8, s. 1435–1443. — tekst: https://www-1tandfonline-1com-15qtywses0128.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1081/ESE-120021468
23
 • [referat, 2018]
 • TytułFlood embankment testing with the ERT method – specificity of measurements and interpretation : abstract
  AutorzyGrzegorz BANIA, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI, Aleksandra BORECKA
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
24
 • [referat, 2014]
 • TytułGeoelektryczny monitoring gruntów na terenie czasowego składowiska stałych odchodów zwierzęcych
  AutorzyGrzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 36
25
 • [referat, 2005]
 • TytułGeofizyczne wspomaganie prac dokumentacyjnych na świętokrzyskich złożach kopalin węglanowych
  AutorzyJanusz ANTONIUK, Jerzy GÓRECKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI, Edyta SZWED
  ŹródłoKruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 6–8 kwietnia 2005 r. / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW. IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — S. 3–12