Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Jerzy Mościcki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3593-9192 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-1664-2018

Scopus: 6507346961

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • 2D resistivity imaging of an anisotropic 3D body – result of a laboratory experiment
2
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
3
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
4
 • Acoustic emission and temperature changes in hard coal during carbon dioxide sorption-desorption
5
 • Acoustic emission of coal induced by gas and water flow, gas sorption or stress
6
 • Application of electrical resistivity tomography (ERT) and sedimentological study for investigation of Upper Jurassic debris flow deposits from the Kraków Upland (Southern Poland)
7
 • Badania elektrooporowe w rozpoznaniu płytkiej budowy geologicznej w otoczeniu wału przeciwpowodziowego Wisły w okolicy Czernichowa (koło Krakowa)
8
 • Badania geoelektryczne na przedpolu osuwiska w Kopalni Diabazu „Niedźwiedzia Góra” koło Krzeszowic
9
 • Badania geoelektryczne rozprzestrzeniania się wód skażonych chemicznie ze składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
10
 • Badania geoelektryczne rozprzestrzeniania się wód skażonych chemicznie ze składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
11
 • Badania geoelektryczne w Staruni w latach 2004–2007
12
 • Badanie strefy aeracji na stanowisku lizymetrycznym przy pomocy penetracyjnego profilowania oporności elektrycznej
13
 • Budowa utworów przypowierzchniowych na terenie zespołu dworsko-parkowego w Branicach koło Krakowa – wyniki badań elektrooporowych
14
 • Characterization of near-surface sediments based on combined geoelectric studies at Starunia palaeontological site and vincinity (Carpathian region, Ukraine)
15
 • Characterization of near-surface sediments based on DC resistivity soundings in the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine
16
 • Czasowe zmiany oporności elektrycznej przypowierzchniowych partii górotworu
17
 • DC resistivity studies of shallow geology in the vicinity of Vistula River flood bank in Czernichow village (near Krakow in Poland)
18
 • Dominican Larimar mining - current state and future prospects
19
 • Electric resistivity and compactness of sediments in the vincinity of boreholes drilled in the year 2007–2008 in the area of Starunia palaeontological site (Carpathian region, Ukraine)
20
 • Electrical resistivity tomography (ERT) and sedimentological analysis applied to investigation of Upper Jurassic limestones from the Krzeszowice Graben (Kraków Upland, southern Poland)
21
 • Environment protection problems in a vicinity of the Żelazny Most flotation wastes depository in Poland
22
 • Environmental protection problems in the vicinity of the Żelazny Most flotation wastes depository in Poland
23
 • Flood embankment testing with the ERT method – specificity of measurements and interpretation
24
 • Geoelektryczny monitoring gruntów na terenie czasowego składowiska stałych odchodów zwierzęcych
25
 • Geofizyczne wspomaganie prac dokumentacyjnych na świętokrzyskich złożach kopalin węglanowych