Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Mortimer, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAn analysis of generalized distances between mining-induced seismic events
  AutorzyZofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA, Anna Laskownicka
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 523–528. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_60.pdf
2
 • [referat, 2006]
 • TytułAn attempt to evaluate the seismicity phase space dimension – ID 232
  AutorzyL. Kortas, Z. MORTIMER
  Źródło1textsuperscript{st} ECEES : first European Conference on Earthquake Engineering and Seismology : a joint event of the 13th European conference on Earthquake engineering & 30th General Assembly of the European Seismological Commission : 3–8 September 2006, Geneva, Switzerland : abstract book / EAEE [etc.]. — [Geneva, Switzerland : EAEE], [2006]. — S. 292
3
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułAnaliza nieliniowej dynamiki sejsmiczności indukowanej – fraktale i chaos
  AutorzyZofia M. MORTIMER
  ŹródłoBadania geofizyczne w kopalniach : praca zbiorowa / pod red. Józefa Dubińskiego, Zenona Pileckiego i Wacława M. Zuberka ; Główny Instytut Górnictwa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — S. 147–151
4
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania dynamiki zdarzeń w przestrzeni fazowej procesu sejsmiczności indukowanej
  AutorzyAnna Laskownicka, Zofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2006 nr 6, s. 32–34
5
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania dynamiki zdarzeń w przestrzeni fazowej procesu sejsmiczności indukowanej
  AutorzyAnna Laskownicka, Zofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA
  ŹródłoWarsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 215–228
6
 • [referat, 2001]
 • TytułBadanie wymiaru fraktalnego parametrów petrofizycznych
  AutorzyMonika KOTUŁA, Jadwiga JARZYNA, Zofia MORTIMER
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 107–111
7
 • [referat, 2001]
 • TytułChaotic behaviour of acoustic emission generated in materials under stress
  AutorzyZ. MAJEWSKA, Z. MORTIMER
  ŹródłoRockbursts and seismicity in mine : dynamic rock mass response to mining : the fifth international symposium on Rockburst and Seismicity in Mines (RaSiM5) : 17–20 September 2001 / The South African Institute of Mining and Metallurgy. — Johannesburg : SAIMM, [2001]. — S. 181–189
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułChaotic behaviour of acoustic emission induced in hard coal by gas sorption-desorption
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER
  ŹródłoActa Geophysica. — 2006 vol. 54 no. 1, s. 50–59. — tekst: https://goo.gl/uSG8j7
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułChaotic dynamics of seismicity quantified in terms of Lyapunov exponent
  AutorzyAdam CICHY, Zofia MORTIMER
  ŹródłoActa Montana. Serie A, Geodynamics. — 2000 no. 16, s. 45–52
10
11
 • [referat, 1999]
 • TytułGeneralised fractal dimension of induced seismicity and acoustic emission
  AutorzyZofia MORTIMER, Zofia MAJEWSKA, Stanisław LASOCKI
  ŹródłoMining geophysics : proceedings of the XXVI [twenty sixth] Polish–Czech–Slovakian symposium : Wisła, Poland, September 23–25, 1998 / ed. Wacław M. Zuberek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geofizyki. — Warszawa : IG PAN, 1999. — S. 89–94
12
13
 • [referat, 1994]
 • TytułModelowanie, wynikających z eksploatacji, zmian stref zniszczenia wokół wyrobisk górniczych
  AutorzyAdam CICHY, Zofia MORTIMER
  ŹródłoEkologia w górnictwie a geofizyka : Ustroń–Zawodzie, 19–21 października 1994 : materiały konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, 1994. — S. 41–49
14
 • [referat, 1999]
 • TytułMultifractal properties of local seismicity
  AutorzyOlga POLECHOŃSKA, Zofia MORTIMER
  Źródło24th General assembly nonlinear geophysics and natural hazards / European Geophysical Society. — [s. l : s. n.], [1999]. — S. 765
15
 • [referat, 1999]
 • TytułNa tropach chaosu deterministycznego, czyli badania nieliniowej dynamiki sejsmiczności indukowanej pracami górniczymi
  AutorzyZofia MORTIMER, Andrzej MARCHEWKA, Adam CICHY
  ŹródłoGeofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V konferencja naukowo-techniczna Jubileusz 50-lecia nauczania geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 23 czerwca 1999 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : ARBOR, 1999. — S. 281–289
16
 • [referat, 2001]
 • TytułNonlinear dynamics of acoustic emission derived from rocks under compression-comparison of various approaches
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER
  Źródło28textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining geophysics : Niedzica, 11–13 June 2001 : proceedings : abstracts / [red. nauk. Wacław M. Zuberek] ; University of Silesia. Faculty of Earth Sciences. Department of Applied Geology. — Sosnowiec : US. Faculty of Earth Eciences. Department of Applied Geology, 2001. — S. 32
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułNonlinear dynamics parameters estimated from the induced seismicity in Polish coal mines
  AutorzyZofia M. MORTIMER, Adam CICHY
  ŹródłoActa Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. — 2001 vol. 49 no. 3, s. 303–316
18
 • [referat, 2005]
 • TytułPrzejawy chaosu deterministycznego w emisji akustycznej generowanej w skałach procesem pękania
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20–22 czerwca 2005 / red. nauk. Zenon Pilecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — S. 415–432
19
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPrzejawy chaosu deterministycznego w emisji akustycznej generowanej w skałach procesem pękania
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2005 nr 6, s. 29–31
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułReservoir parameter classification of a Miocene formation using a fractal approach to well logging, porosimetry and nuclear magnetic resonance
  AutorzyJadwiga A. JARZYNA, Maria J. BAŁA, Zofia M. MORTIMER, Edyta PUSKARCZYK
  ŹródłoGeophysical Prospecting. — 2013 vol. 61 no. 5, s. 1006–1021. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2478.2012.01102.x/pdf
21
 • [referat, 2011]
 • TytułReservoir parameters classification of Miocene formation from fractal approach to well logging, porosimetry and NMR
  AutorzyJ. A. JARZYNA, M. J. BAŁA, Z. MORTIMER, E. PUSKARCZYK
  ŹródłoVienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — S. [1–5], P228
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułSeismicity of Poland
  AutorzyZofia Maria MORTIMER
  ŹródłoFolia Quaternaria. — 2002 [vol.] 73, s. 79–84
23
 • [referat, 2001]
 • TytułSejsmiczność Polski
  AutorzyZofia Maria MORTIMER
  ŹródłoNeotektonika Polski: neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika – stan badań i perspektywy rozwoju : IV [czwarta] ogólnopolska konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk] : Kraków, 3–4 IX 2001 : streszczenia referatów i komunikatów / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN ; Instytut Nauk Geologicznych UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. — Kraków : KNKBC PAN, 2001. — S. 80–83
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułStatistical analysis of petrophysical parameters of Middle Miocene rocks from the Polish Carpathian Foredeep
  AutorzyMaria BAŁA, Jadwiga JARZYNA, Zofia MORTIMER
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2012 vol. 56 no. 4, s. 665–679. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7823/pdf_98
25
 • [referat, 2006]
 • TytułStudies of mining induced seismicity phase space : abstract 69
  AutorzyZ. MORTIMER, B. Mora de Korytowo KORYTOWSKA, A. LASKOWNICKA
  Źródło20 Years of nonlinear dynamics in geosciences : Aegean Conferences : linking the international scientific community bringing the humanity scholars together : June 11–16, 2006, Rhodes, Greece / AC. — [USA : AC], [2006]. — S. 92