Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Mortimer, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem33211515
201311
201211
201111
200911
2006633
2005211
2004211
2002321
200181142
2000312
1999532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem331023
201311
201211
201111
200911
2006624
200522
2004211
200233
2001844
200033
1999514
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem332013
201311
201211
201111
200911
2006642
200522
2004211
2002321
2001862
200033
1999532
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem33429
201311
201211
201111
200911
200666
200522
200422
200233
2001817
200033
1999514
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem33330
201311
201211
201111
200911
200666
200522
200422
200233
200188
200033
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem331023
201311
201211
201111
200911
2006615
2005211
2004211
2002312
2001817
200033
19995231
 • An analysis of generalized distances between mining-induced seismic eventsAnaliza uogólnionych odległości pomiędzy zdarzeniami sejsmicznymi indukowanymi działalnością górniczą / Zofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA, Anna Laskownicka // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 523–528. — Bibliogr. s. 527–528, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_60.pdf

 • słowa kluczowe: sejsmiczność , przestrzeń fazowa, odległość uogólniona, wykładnik Hursta, korelacja o długim zasięgu

  keywords: phase space, seismicity, generalized distance, Hurst exponent, long-range correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An attempt to evaluate the seismicity phase space dimension – ID 232 / L. Kortas, Z. MORTIMER // W: 1\textsuperscript{st} ECEES : first European Conference on Earthquake Engineering and Seismology : a joint event of the 13th European conference on Earthquake engineering & 30th General Assembly of the European Seismological Commission : 3–8 September 2006, Geneva, Switzerland : abstract book / EAEE [etc.]. — [Geneva, Switzerland : EAEE], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 292. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza nieliniowej dynamiki sejsmiczności indukowanej – fraktale i chaos[Analysis of non-linear dynamics of induced seismicity – fractals and chaos] / Zofia M. MORTIMER // W: Badania geofizyczne w kopalniach : praca zbiorowa / pod red. Józefa Dubińskiego, Zenona Pileckiego i Wacława M. Zuberka ; Główny Instytut Górnictwa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — ISBN10: 838785493X. — S. 147–151. — Bibliogr. s. 150–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania dynamiki zdarzeń w przestrzeni fazowej procesu sejsmiczności indukowanejEvents dynamics investigations in the phase space of the induced seismicity process / Anna Laskownicka, Zofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2006 nr 6, s. 32–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz.. — X Warsztaty Górnicze 2006 : zagrożenia naturalne w górnictwie : jubileusz 10. lecia = 10 Years jubilee of Mining Workshop : rozwiązania inżynierskie i badania naukowe w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice 12–14 czerwca 2006 / WUG. — Katowice : WUG, 2006. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia niektórych referatów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania dynamiki zdarzeń w przestrzeni fazowej procesu sejsmiczności indukowanejEvents dynamics investigations in the phase space of the induced seismicity process / Anna Laskownicka, Zofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389174294. — S. 215–228. — Bibliogr. s. 227–228, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie wymiaru fraktalnego parametrów petrofizycznychFractality of petrophysical parameters / Monika KOTUŁA, Jadwiga JARZYNA, Zofia MORTIMER // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 107–111. — Bibliogr. s. 111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Chaotic behaviour of acoustic emission generated in materials under stress / Z. MAJEWSKA, Z. MORTIMER // W: Rockbursts and seismicity in mine : dynamic rock mass response to mining : the fifth international symposium on Rockburst and Seismicity in Mines (RaSiM5) : 17–20 September 2001 / The South African Institute of Mining and Metallurgy. — Johannesburg : SAIMM, [2001]. — (Symposium Series / The South African Institute of Mining and Metallurgy ; S27). — S. 181–189. — Bibliogr. s. 188–189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Chaotic behaviour of acoustic emission induced in hard coal by gas sorption-desorption / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2006 vol. 54 no. 1, s. 50–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/uSG8j7

 • keywords: acoustic emission, chaos, sorption of gas, non-linear dynamics, hardcoal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-006-0005-z

9
 • Chaotic dynamics of seismicity quantified in terms of Lyapunov exponentChaotická dynamika seismicity vyjádřená Lyapunovovým exponentem / Adam CICHY, Zofia MORTIMER // Acta Montana. Serie A, Geodynamics ; ISSN 1211-1910. — 2000 no. 16, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Generalised fractal dimension of induced seismicity and acoustic emissionUogólniony wymiar fraktalny sejsmiczności indukowanej i emisji akustycznej / Zofia MORTIMER, Zofia MAJEWSKA, Stanisław LASOCKI // W: Mining geophysics : proceedings of the XXVI [twenty sixth] Polish–Czech–Slovakian symposium : Wisła, Poland, September 23–25, 1998 = Geofizyka Górnicza : referaty przedstawione na XXVI [dwudziestym szóstym] Polsko-Czesko-Słowackim Sympozjum w Wiśle (23–25 września 1998) / ed. Wacław M. Zuberek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geofizyki. — Warszawa : IG PAN, 1999. — (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences ; M-22). — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Multifractal properties of local seismicity / Olga POLECHOŃSKA, Zofia MORTIMER // W: 24th General assembly nonlinear geophysics and natural hazards / European Geophysical Society. — [s. l : s. n.], [1999]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 1 no. 4). — S. 765

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Na tropach chaosu deterministycznego, czyli badania nieliniowej dynamiki sejsmiczności indukowanej pracami górniczymiTracking prints of deterministic chaos : studies of nonlinear dynamics of mining induced seismicity / Zofia MORTIMER, Andrzej MARCHEWKA, Adam CICHY // W: Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V konferencja naukowo-techniczna Jubileusz 50-lecia nauczania geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 23 czerwca 1999 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : ARBOR, 1999. — ISBN10: 83-909584-2-2. — S. 281–289. — Bibliogr. s. 288, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nonlinear dynamics of acoustic emission derived from rocks under compression-comparison of various approaches / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // W: 28\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining geophysics : Niedzica, 11–13 June 2001 : proceedings : abstracts / [red. nauk. Wacław M. Zuberek] ; University of Silesia. Faculty of Earth Sciences. Department of Applied Geology. — Sosnowiec : US. Faculty of Earth Eciences. Department of Applied Geology, 2001. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nonlinear dynamics parameters estimated from the induced seismicity in Polish coal mines / Zofia M. MORTIMER, Adam CICHY // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 2001 vol. 49 no. 3, s. 303–316. — Bibliogr. s. 314–316, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przejawy chaosu deterministycznego w emisji akustycznej generowanej w skałach procesem pękaniaChaotic behavior of acoustic emission generated in rocks by fracturing / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20–22 czerwca 2005 / red. nauk. Zenon Pilecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 65). — ISBN10: 8389174537. — S. 415–432. — Bibliogr. s. 431, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przejawy chaosu deterministycznego w emisji akustycznej generowanej w skałach procesem pękaniaChaotic bahavior of acoustic emission generated in rocks by fracturing / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 6, s. 29–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2005 : zagrożenia naturalne w górnictwie : [IX edycja] : Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla Bogdanka S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą 20–22 czerwca 2005 roku. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia referatów

 • słowa kluczowe: emisja akustyczna, pękanie skał, widma multifraktalne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Reservoir parameters classification of Miocene formation from fractal approach to well logging, porosimetry and NMR / J. A. JARZYNA, M. J. BAŁA, Z. MORTIMER, E. PUSKARCZYK // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P228. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Seismicity of Poland / Zofia Maria MORTIMER // Folia Quaternaria ; ISSN 0015-573X. — 2002 [vol.] 73, s. 79–84. — Bibliogr. s. 83–84, Abstr.. — Na s. tyt. dodatkowo: Neotectonics of Poland: recent advances ; Subfossil populations of snails from Vistulian loesses

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sejsmiczność Polski[Seismic activity of Poland] / Zofia Maria MORTIMER // W: Neotektonika Polski: neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika – stan badań i perspektywy rozwoju : IV [czwarta] ogólnopolska konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk] : Kraków, 3–4 IX 2001 : streszczenia referatów i komunikatów / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN ; Instytut Nauk Geologicznych UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. — Kraków : KNKBC PAN, 2001. — S. 80–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Studies of mining induced seismicity phase space : abstract 69 / Z. MORTIMER, B. Mora de Korytowo KORYTOWSKA, A. LASKOWNICKA // W: 20 Years of nonlinear dynamics in geosciences : Aegean Conferences : linking the international scientific community bringing the humanity scholars together : June 11–16, 2006, Rhodes, Greece / AC. — [USA : AC], [2006]. — (Aegean Conferences Series ; vol. 24). — S. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Studies of the non-linear dynamics of acoustic emission generated in rocks / Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER // Journal of Acoustic Emission ; ISSN 0730-0050. — 2000 vol. 18, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — EWGAE 2000 : 24th European conference on Acoustic emission testing : [24–26th May 2000, Senlis/Paris, France]. — tekst: http://www.aewg.org/jae/JAE-Vol_18-2000.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: