Wykaz publikacji wybranego autora

Juliusz Miecznik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • [referat, 2010]
 • TytułPola elektromagnetyczne źródeł dipolowych
  AutorzyMIECZNIK Juliusz
  ŹródłoInicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 42–43
2
3
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułPróba określenia położenia głównych uskoków w rejonie Buska-Zdroju metodami geofizycznymi
  AutorzyJuliusz MIECZNIK
  ŹródłoWody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Lisika. — Kielce : Wydawnictwo XYZ, 2010. — S. 87–105
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułTime-domain electromagnetic method in geological research
  AutorzyWojciech KLITYŃSKI, Michał STEFANIUK, Juliusz MIECZNIK
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2014 vol. 84 iss. 1, s. 71–79. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/84_1_071_079.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułVisualization of magnetotelluric data with apparent velocity method
  AutorzyJuliusz MIECZNIK, Wojciech KLITYŃSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 2, s. 187–202. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_03.pdf