Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Leśniak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9442-0799 orcid iD

ResearcherID: B-9953-2011

Scopus: 6701798178

PBN: 5e709207878c28a04738ed47

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 210, z ogólnej liczby 214 publikacji Autora


1
 • 3D GIS analysis of PSInSAR data as a source of information in monitoring of areas endangered by terrain deformations
2
 • A 2D model of temperature changes in experimental embankment
3
 • A 2D model of temperature changes in experimental embankment
4
 • A Big Data processing strategy for hybrid interpretation of flood embankment multisensor data
5
 • A concept of time windows length selection in stream databases in the context of sensor networks monitoring
6
7
 • A method of data storage for case of deformations in mining area
8
 • A model of a system for stream data storage and analysis dedicated to sensor networks of embankment monitoring
9
 • A proposal of hybrid spatial indexing for addressing the measurement points in monitoring sensor networks
10
 • A spatial analysis of selected categories of offences in Kraków based on data from the National Safety Risk Map
11
 • A spatial analysis of selected categories of offences in Kraków based on data from the National Safety Risk Map
12
 • Accuracy of mine tremors location with 1C/3C seismic network
13
 • Adaptive filtering approach to multispectral image processing
14
 • Algorytm genetyczny z klasteryzacją w zagadnieniu lokalizacji hipocentrum
15
 • Algorytmy genetyczne w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych w geofizyce
16
 • An application of the NSGA-II algorithm in Pareto joint inversion of 2D magnetic and gravity data
17
 • An attempt to automate the simplification of building objects in multiresolution databases
18
 • Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego
19
 • Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego
20
 • Analiza geostatyczna przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń metalicznych osadów jeziora Wigry w zależności od typu osadów i ich głębokości z wykorzystaniem GIS
21
 • Analiza GIS geograficznych danych historycznych na przykładzie miejsc zrzutów cichociemnych w rejonie Warszawy w latach 1941–44
22
 • Analiza koherentnej i niekoherentnej składowej pola falowego w ośrodkach niejednorodnych
23
 • Analiza pola falowego w prostych ośrodkach anizotropowych pod kątem interpretacji pomiarów 3C
24
 • Analiza polaryzacji trójskładowych zapisów sejsmicznych na przykładzie rejestracji z kopalni „Rudna”
25
 • Analiza zmienności przestrzennej zanieczyszczeń wód powierzchniowych z użyciem narzędzi GIS