Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Leśniak, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9442-0799

ResearcherID: B-9953-2011

Scopus: 6701798178

PBN: 900431

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 169, z ogólnej liczby 173 publikacji Autora


1
 • 3D GIS analysis of PSInSAR data as a source of information in monitoring of areas endangered by terrain deformations
2
 • Accuracy of mine tremors location with 1C/3C seismic network
3
 • Adaptive filtering approach to multispectral image processing
4
 • Algorytmy genetyczne w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych w geofizyce
5
 • Algorytm genetyczny z klasteryzacją w zagadnieniu lokalizacji hipocentrum
6
 • Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego
7
 • Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego
8
 • Analiza geostatyczna przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń metalicznych osadów jeziora Wigry w zależności od typu osadów i ich głębokości z wykorzystaniem GIS
9
 • Analiza GIS geograficznych danych historycznych na przykładzie miejsc zrzutów cichociemnych w rejonie Warszawy w latach 1941–44
10
 • Analiza pola falowego w prostych ośrodkach anizotropowych pod kątem interpretacji pomiarów 3C
11
 • Analiza zmienności przestrzennej zanieczyszczeń wód powierzchniowych z użyciem narzędzi GIS
12
 • Analiza związku sejsmiczności indukowanej z osiadaniami terenu na obszarze GZW z wykorzystaniem satelitarnych zobrazowań SAR
13
 • Analiza związku sejsmiczności indukowanej z osiadaniami terenu na obszarze GZW z wykorzystaniem satelitarnych zobrazowań SAR
14
 • Analysis of annual temperature distribution inside the experimental embankment
15
16
 • Analysis of filtration processes in small experimental embankment based on numerical modeling and temperature measurements
17
18
 • Analysis of possibilities and constrains of using ERS-1, ERS-2 and envisat radar data in the process of urban areas growth monitoring
19
 • Analysis of the filtration processes in soil embankment based on numerical modeling and temperature measurements
20
 • Analysis of the filtration processes in soil embankment based on numerical modelling and temperature measurements
21
 • Analysis of the Polish home army drop zones during World War II, using Geographic Information Systems
22
 • Analysis of trend changes of ground deformation in the selected mining areas in Dabrowski Coal Basin (south Poland)
23
 • Anomalies detection in real data from experimental flood embankment
24
 • An attempt to automate the simplification of building objects in multiresolution databases
25
 • Application of artificial intelligence methods to distortions reduction in magnetotelluric measurement data