Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Leśniak, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9442-0799

ResearcherID: B-9953-2011

Scopus: 6701798178

PBN: 900431

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1691210660
2018963
201718288
201622166
201524186
20141266
2013211
2012871
201133
201010163
20091477
20081165
20071266
2006431
2005963
20041174
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem169641023
201899
201718711
201622319
2015243183
201412102
201322
2012817
201133
20101055
200914212
20081138
20071293
2006422
2005972
200411101
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1699871
2018936
201718153
201622913
201524915
201412102
2013211
2012826
201133
20101064
20091486
20081156
200712102
2006422
2005972
20041111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16916153
2018918
201718117
20162222
201524123
201412111
201322
201288
201133
20101010
20091468
20081156
20071212
200644
2005918
20041111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1697495
2018963
201718108
201622814
2015241113
20141284
2013211
2012835
201133
20101055
20091495
20081156
20071257
200644
200599
20041111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1699376
2018963
201718117
201622139
2015241410
20141293
2013211
2012835
201133
20101055
200914113
20081156
20071266
200644
2005936
20041138

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • 3D GIS analysis of PSInSAR data as a source of information in monitoring of areas endangered by terrain deformations / S. PORZYCKA, A. LEŚNIAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 323–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Accuracy of mine tremors location with 1C/3C seismic networkDokładność lokalizacji wstrząsów górniczych z użyciem sieci czujników jedno- i trójskładowych / Andrzej LEŚNIAK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 193–201. — Bibliogr. s. 201, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptive filtering approach to multispectral image processing / Andrzej LEŚNIAK, Mateusz Twardowski // W: 2011 IEEE International geoscience & remote sensing symposium [Dokument elektroniczny] : July 24–29, 2011, Vancouver, Canada : symposium proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4577-1004-9. — S. 555–558. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Algorytmy genetyczne w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych w geofizyceGenetic algorithms for solving inverse problems in geophysics / Andrzej LEŚNIAK, Grzegorz PSZCZOŁA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2006 [wyd. 2007] nr 8, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, zagadnienia odwrotne, lokalizacja wstrząsów sejsmicznych, sondowania elektrooporowe

  keywords: inverse problem, algorithm, seismic events location, resistivity sounding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Algorytm genetyczny z klasteryzacją w zagadnieniu lokalizacji hipocentrumAn application of a genetic and clustering algorithm for location of the hypocentre of mine tremors / Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK, Romuald Wit // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IV Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dra. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 29–31 stycznia 2004 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2004. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 107. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 39). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 123–133. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia DąbrowskiegoTemporal analysis of slow ground deformations in the area of Dąbrowski Basin / Stanisława PORZYCKA, Andrzej LEŚNIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6, s. 70–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia DąbrowskiegoTemporal analysis of slow ground deformations in the area of Dabrowski Basin / Stanisława PORZYCKA, Andrzej LEŚNIAK // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 233–245. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza geostatyczna przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń metalicznych osadów jeziora Wigry w zależności od typu osadów i ich głębokości z wykorzystaniem GIS[Geostatistical analysis of spatial differentiation of contamination of lacustrine sediments with metallic contaminants depending on type of sediments and its depth using GIS tools] / Andrzej LEŚNIAK, Anna KOSTKA, Elżbieta Starzak // W: GIS w nauce : V ogólnopolska konferencja : 8–10.06.2016, [Warszawa]. — [Warszawa] : Uniwersytet Warszawski, [2016]. — S. 112–113. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza GIS geograficznych danych historycznych na przykładzie miejsc zrzutów cichociemnych w rejonie Warszawy w latach 1941–44[The GIS analysis of geographic historical data on the example of the Unseen and Silent drop zones in the area of Warsaw in 1941–44] / Agnieszka Polończyk, Michał LUPA, Andrzej LEŚNIAK // W: GIS w nauce : V ogólnopolska konferencja : 8–10.06.2016, [Warszawa]. — [Warszawa] : Uniwersytet Warszawski, [2016]. — S. 92–93. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza pola falowego w prostych ośrodkach anizotropowych pod kątem interpretacji pomiarów 3C[Analysis of elastic wave field in simple anisotropic media with applications in 3C seismic] / Andrzej LEŚNIAK, Tomasz DANEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza zmienności przestrzennej zanieczyszczeń wód powierzchniowych z użyciem narzędzi GIS[Analysis of spatial variability of surface water contamination with usage of GIS tools] / Andrzej LEŚNIAK // W: Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 17 stycznia 2017 roku / Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : [PSIS], [2017]. — Slajdy [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/xAKd1z [2017-04-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza związku sejsmiczności indukowanej z osiadaniami terenu na obszarze GZW z wykorzystaniem satelitarnych zobrazowań SARAnalysis of relationship between induced seismicity and terrain deformation of the Upper Silesian Coal Basin area located using SAR satellite radar images / Michał KNIOTEK, Andrzej LEŚNIAK // W: [II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 7, [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: PSInSAR, GZW, SAR, sejsmiczność, sejsmika, satelitarna interferometria radarowa, DInSAR

  keywords: PSInSAR, SAR, seismicity, satellite radar interferometry, seismics, GZW, DInSAR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza związku sejsmiczności indukowanej z osiadaniami terenu na obszarze GZW z wykorzystaniem satelitarnych zobrazowań SARAnalysis of relationship of induced seismicity with the subsidence of land on the area of the Upper Silesian Coal Basin using satellite imaging SAR / Michał KNIOTEK, Andrzej LEŚNIAK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 R. 21 nr 4, s. 36–41. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis of annual temperature distribution inside the experimental embankment / Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Maciej DWORNIK, Andrzej LEŚNIAK // W: CGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN:  978-83-61433-20-0. — S. 55–56. — Bibliogr. s. 56

 • keywords: embankment, soil temperature, temperature analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Analysis of filtration processes in small experimental embankment based on numerical modeling and temperature measurements / B. BUKOWSKA-BELNIAK, K. KRAWIEC, A. LEŚNIAK, D. Kessler // W: QIRT'2016 : 13th Quantitative InfraRed Thermography : July 4–8, 2016, Gdańsk, Poland. — Quebec : Université Laval. Département de génie électrique et de génie informatique, 2016. — (Quantitative Infrared Thermography ; ISSN 2371-4085). — S. 166–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — Toż. W: 13th Quantitative InfraRed Thermography : July 4–8, 2016, Gdańsk, Poland : abstracts / eds. Mariusz Kaczmarek, Adam Bujnowski . - Gdańsk : Gdańsk University of Technology, cop. 2016. — ISBN 978-83-917681-1-2. — S. 133–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21611/qirt.2016.016

17
18
 • Analysis of possibilities and constrains of using ERS-1, ERS-2 and envisat radar data in the process of urban areas growth monitoring / Piotr OPIDO, Andrzej LEŚNIAK // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 973–980. — Bibliogr. s. 980, Abstr.

 • keywords: SAR, coherent scatterers, urban growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Analysis of the filtration processes in soil embankment based on numerical modeling and temperature measurements / Krzysztof KRAWIEC, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK, Daniel Kessler // W: FLOODrisk 2016 : 3rd European conference on Flood risk management : 18th–20th October 2016, Lyon, France : book of abstracts / eds. Michel Lang, Frans Klijn, Paul Samuels. — [France : s. n.], [2016]. — S. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Analysis of the filtration processes in soil embankment based on numerical modelling and temperature measurements / Krzysztof KRAWIEC, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK, Daniel Kessler // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 7 art. no. 03018, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/zpMjGc [2016-12-07]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-20. — FLOODrisk 2016 : 3\textsuperscript{rd} European conference on Flood Risk Management : October 17–21, 2016, Lyon, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20160703018

21
 • Analysis of the Polish home army drop zones during World War II, using Geographic Information Systems / Andrzej LEŚNIAK, Michał LUPA, Agnieszka Polończyk // Geomatics, Landmanagement and Landscape ; ISSN 2300-1496. — 2017 no. 3, s. 89–105. — Bibliogr. s. 105, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15576/GLL/2017.3.89

22
 • Analysis of trend changes of ground deformation in the selected mining areas in Dabrowski Coal Basin (south Poland) / Stanisława PORZYCKA, Andrzej LEŚNIAK // W: 2011 IEEE International geoscience & remote sensing symposium [Dokument elektroniczny] : July 24–29, 2011, Vancouver, Canada : symposium proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4577-1004-9. — S. 2629–2632. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2632, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Anomalies detection in real data from experimental flood embankment / Monika CHUCHRO, Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK // W: CGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN:  978-83-61433-20-0. — S. 21–22. — Bibliogr. s. 22

 • keywords: time series, flood embankment, anomalies detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • An attempt to automate the simplification of building objects in multiresolution databases / Michał LUPA, Krystian KOZIOŁ, Andrzej LEŚNIAK // W: Beyond Databases, Architectures and Structures : 11th international conference, BDAS 2015 : Ustroń, Poland, May 26–29, 2015 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 521). — ISBN: 978-3-319-18421-0 ; e-ISBN: 978-3-319-18422-7. — S. 448–459. — Bibliogr. s. 459, Abstr.

 • keywords: GIS, cartographic generalisation, building generalisation, spatial databasess

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-18422-7_40

25
 • Application of artificial intelligence methods to distortions reduction in magnetotelluric measurement data / BIELECKA Marzena, DANEK Tomasz, Wojdyla Marek, LEŚNIAK Andrzej, Baran Grzegorz // W: The 19th international workshop on Electromagnetic induction in the Earth : Beijing, China, October 23–29, 2008 : abstracts, Vol. 1 / China Eartquake Administration. Institute of Geology, Chinese Geophysical Society. Geo-Electromagnetic Committee. — [Beijing : s. n.], [2008]. — S. 454

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: