Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Lemberger, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
2
3
 • [wywiad, rozmowa, 2000]
 • TytułBadania geofizyczne są w odwrocie : rozmowa z dr. hab. inż. Markiem Lembergerem, geofizykiem, profesorem nadzwyczajnym AGH, dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska tej uczelni w latach 1993-99, autorem wielu opracowań dla przemysłu
  AutorzyMarek LEMBERGER ; rozm. Anna Biedrzycka
  ŹródłoNafta & Gaz Biznes. — 2000 nr 1, s. 39–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2004]
 • TytułCataloguing of natural geological hazards over Poland's territory
  AutorzyDanuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Janusz MAGIERA, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK
  ŹródłoRisks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — S. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeofizyczno-geologiczna interpretacja anomalii grawimetrycznych i magnetycznych w polskich Karpatach Zachodnich
  AutorzyTeresa GRABOWSKA, Grzegorz BOJDYS, Merek LEMBERGER, Zdzisława MEDOŃ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 103–125. — tekst: https://goo.gl/jLWgAh
 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, anomalie grawimetryczne, podłoże Karpat, anomalie magnetyczne, transformacje pola anomalnego, interpretacja jakościowa

  keywords: Flysch Carpathians, gravity anomalies, Carpathian substratum, magnetic anomalies, anomaly field transformation, qualitative interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2004]
 • TytułLandslide hazard in Poland : review and database
  AutorzyILCEWICZ-STEFANIUK Danuta, LEMBERGER Marek, MAGIERA Janusz, RYBICKI Stanisław, SŁOMKA Tadeusz, STEFANIUK Michał
  ŹródłoITALIA 2004 : 32textsuperscript{nd} international geological congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 1 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. [1], Poster 146-23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2008]
 • TytułMapy magnetotelluryczne Karpat
  AutorzyMichał STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Wojciech KLITYŃSKI, Marek Wojdyła, Paweł Targosz
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [książka, 2012]
 • TytułMetodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 1, Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, planowanie i organizacja prac geologicznych
  Autorzy[red. i oprac. Marek Nieć ; przy współudz. Marka LEMBERGERA, Barbary Radwanek-Bąk, Jerzego GÓRECKIEGO] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 247, [1] s., [1] k. tabl. kolor., [1] s. tabl. kolor.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2005]
 • TytułRejestracja i inwentaryzacja zagrożeń geodynamicznych na obszarze Polski – przegląd problematyki
  AutorzyLEMBERGER M., Gajewski A., RYBICKI S., SŁOMKA T., STEFANIUK M.
  ŹródłoRejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — S. 5–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 1999]
 • TytułStruktury reliktowe po pingo na przykładzie jeziora Pietronajć (Pojezierze Suwalskie)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Marek LEMBERGER
  ŹródłoDynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów : Jeleniewo k/Suwałk, 13–17 września 1999 r. / Pracownia Sedymentologiczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Kartografii Geologicznej Akademii Górniczo-Hutniczej ; Komitet Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Warszawa : [ s. n.], 1999. — S. 56–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 1999]
 • TytułWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska wczoraj, dzisiaj i jutro
  AutorzyMarek LEMBERGER, Tadeusz SŁOMKA
  ŹródłoRola geologii w gospodarce rynkowej na przełomie wieków : Kraków, 23–25 czerwca 1999 / [red. Adam Piestrzyński] ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 1999. — S. 15–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: