Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Lemberger, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12264
201311
201211
2008211
200711
200511
2004321
200011
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12831
201311
201211
200822
200711
200511
200433
200011
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem12111
201311
201211
200822
200711
200511
2004321
200011
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem12111
201311
201211
2008211
200711
200511
200433
200011
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1248
201311
201211
2008211
200711
200511
200433
200011
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1257
201311
201211
2008211
200711
200511
2004312
200011
1999221
 • Atlas geofizyczny KarpatGeophysical atlas of the Carpathians / Marek LEMBERGER, Irena Kosobudzka, Czesław Królikowski, Cezary Ostrowski, Zdzisław Petecki, Michał STEFANIUK, Paweł Targosz, Marta Wróblewska // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2008 T. 56 nr 6, s. 455-457. — Bibliogr. s. 457. — tekst: http://www2.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2008_06_13.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Badania geofizyczne są w odwrocie : rozmowa z dr. hab. inż. Markiem Lembergerem, geofizykiem, profesorem nadzwyczajnym AGH, dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska tej uczelni w latach 1993-99, autorem wielu opracowań dla przemysłu[Geophysical research are tending away] / Marek LEMBERGER ; rozm. Anna Biedrzycka // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2000 nr 1, s. 39–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Cataloguing of natural geological hazards over Poland's territory / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Janusz MAGIERA, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — Project number EVK 1-CT-2002-80006 (REA). — ISBN10: 8373727302. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geofizyczno-geologiczna interpretacja anomalii grawimetrycznych i magnetycznych w polskich Karpatach ZachodnichGeophysical-and-geological interpretation of gravity and magnetic anomalies in Polish Western Carpathians / Teresa GRABOWSKA, Grzegorz BOJDYS, Merek LEMBERGER, Zdzisława MEDOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 103–125. — Bibliogr. s. 121–123, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/jLWgAh

 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, anomalie grawimetryczne, podłoże Karpat, anomalie magnetyczne, transformacje pola anomalnego, interpretacja jakościowa

  keywords: Flysch Carpathians, gravity anomalies, Carpathian substratum, magnetic anomalies, anomaly field transformation, qualitative interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Landslide hazard in Poland : review and database / ILCEWICZ-STEFANIUK Danuta, LEMBERGER Marek, MAGIERA Janusz, RYBICKI Stanisław, SŁOMKA Tadeusz, STEFANIUK Michał // W: ITALIA 2004 : 32\textsuperscript{nd} international geological congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 1 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. [1], Poster 146-23. — Toż na CD-ROMie. — S. 681–682, Poster 146-23. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mapy magnetotelluryczne Karpat[Magnetotelluric maps of the Carpathian] / Michał STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Wojciech KLITYŃSKI, Marek Wojdyła, Paweł Targosz // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 1, Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, planowanie i organizacja prac geologicznych[Methodology of geological reporting of mineral deposits. Pt. 1, Prospecting and exploration of mineral deposits, planning and organization of geological works] / [red. i oprac. Marek Nieć ; przy współudz. Marka LEMBERGERA, Barbary Radwanek-Bąk, Jerzego GÓRECKIEGO] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 247, [1] s., [1] k. tabl. kolor., [1] s. tabl. kolor.. — Bibliogr. s. 209–211. — ISBN: 978-83-62922-10-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rejestracja i inwentaryzacja zagrożeń geodynamicznych na obszarze Polski – przegląd problematyki[Cataloguing and inventory of geodynamics hazard over Poland's territory] / LEMBERGER M., Gajewski A., RYBICKI S., SŁOMKA T., STEFANIUK M. // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Struktury reliktowe po pingo na przykładzie jeziora Pietronajć (Pojezierze Suwalskie)[Pietronajć Lake (Suwałki Lakeland) as an example of the post pingo relict struktures] / Jacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Marek LEMBERGER // W: Dynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów : Jeleniewo k/Suwałk, 13–17 września 1999 r. / Pracownia Sedymentologiczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Kartografii Geologicznej Akademii Górniczo-Hutniczej ; Komitet Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Warszawa : [ s. n.], 1999. — S. 56–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska wczoraj, dzisiaj i jutro[Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection yesterday, today and tomorrow] / Marek LEMBERGER, Tadeusz SŁOMKA // W: Rola geologii w gospodarce rynkowej na przełomie wieków : Kraków, 23–25 czerwca 1999 = The role of geology in the national market economy at the break of XX-th and XXI-st centuries : Cracow, July 23–25, 1999 / [red. Adam Piestrzyński] ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 1999. — Nadtyt. : Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł.. — S. 15–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: