Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Lasocki, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgf


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3443-6473

ResearcherID: D-8559-2013

Scopus: 56278926300

OPI Nauka Polska
1
  • Badanie wpływu wstrząsów górniczych na zużycie techniczne budynków murowanych
2
  • Environmental protection problems in the vicinity of the Żelazny Most flotation wastes depository in Poland
3
  • Ocena wpływu lokalnego wzmocnienia na dokładność prognozy rozprzestrzeniania się drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi
4
  • Wpływ niejednorodnych efektów lokalnych na dokładność prognozy rozprzestrzeniania się drgań – przykład z terenu miasta Polkowice
5
  • Zastosowanie metody HVSR do oceny współczynnika lokalnego wzmocnienia drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi