Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Lasocki, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3443-6473

ResearcherID: D-8559-2013

Scopus: 56278926300

OPI Nauka Polska
1
 • Analysis of deflection for identification of epicenter migration directions of swarm activity from Hida Mountains in Japan / Stanisław LASOCKI, Bogdan Kustowski // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 2002 vol. 50 no. 1, s. 23–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • keywords: analysis of deflection, swarm earthquakes, earthquake migration, kernel estimation of density

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of shallow and deep earthquake doublets in the Fiji-Tonga-Kermadec region / Sławomir J. Gibowicz, Stanisław LASOCKI // Pure and Applied Geophysics ; ISSN 0033-4553. — 2007 vol. 164 no. 1, s. 53–74. — Bibliogr. s. 72–74, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/fgozqf

 • keywords: focal mechanism, clustering test, seismic catalogue, doublet, earthquake

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00024-006-0155-6

3
 • Application of the horizontal to vertical spectral ratio technique for estimating the site characteristics of ground motion caused by mining induced seismic events / Dorota OLSZEWSKA, Stanisław LASOCKI // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 2004 vol. 52 no. 3, s. 301–318. — Bibliogr. s. 317–318, Abstr.. — tekst: http://agp.igf.edu.pl/files/52/3/Olszewska-Lasocki.pdf

 • keywords: induced seismicity, spectral ratio, site effects, site amplification, HVSR method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessing the role of stress transfer on aftershock locations / Stanisław LASOCKI, Vassilis G. Karakostas, Eleftheria E. Papadimitriou // Journal of Geophysical Research. Solid Earth ; ISSN 2169-9313. — 2009 vol. 114 iss. B11 art. no. B11304, s. B11304-1–B11304-19. — Bibliogr. s. B11304-18–B11304-19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2009-11-03. — tekst: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2008JB006022

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1029/2008JB006022

5
6
 • Badanie grupowania w przestrzeni parametrów tła sejsmicznego przed dużym trzęsieniem ziemiStudies of the background seismicity premonitory clustering in a parameter space / Stanisław LASOCKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 515–522. — Bibliogr. s. 522, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_59.pdf

 • słowa kluczowe: przestrzeń parametrów, trzęsienie ziemi Kozani-Grevena, grupowanie poprzedzające, sejsmologia statystyczna, odległość między zjawiskami

  keywords: statistical seismology, interevent distance, Kozani-Greve na earthquake, premonitory clustering, parameter space

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie wpływu wstrząsów górniczych na zużycie techniczne budynków murowanychResearch of influence of mining tremors on technical wear of brick buildings / Aleksander WODYŃSKI, Stanisław LASOCKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2003 t. 59 nr 12, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, budownictwo

  keywords: building engineering, mining tremors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Conception of assessment of mining tremor effects on technical wear of buildingsKoncepce ocenění účinků dů lních otřesů na technickou odolnost budov / Aleksander WODYŃSKI, Stanisław LASOCKI // Acta Montana. Serie A, Geodynamics ; ISSN 1211-1910. — 2002 no. 21, s. 5–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Earthquake doublets and multiplets in the Fiji-Tonga-Kermadec region / Sławomir Jerzy Gibowicz, Stanisław LASOCKI // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 2005 vol. 53 no. 3, s. 239–274. — Bibliogr. s. 271–274, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Fractal dimension confidence interval estimation of epicentral distributions / Luciana De Luca, Stanisław LASOCKI, Dario Luzio, Massimo Vitale // Annali di Geofisica ; ISSN 1590-1815. — 1999 vol. 42 no. 5, s. 911–925. — Bibliogr. s. 925, Abstr.

 • keywords: correlation dimension, seismicity, confidence interval

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Magnitude distribution complexity revealed in seismicity from Greece / Stanisław LASOCKI, Eleftheria E. Papadimitriou // Journal of Geophysical Research. Solid Earth ; ISSN 2169-9313. — 2006 vol. 111 no. B11 art. no. B11309, s. B11309-1–B11309-18. — Bibliogr. s. B11309-17–B11309-18. — Publikacja dostępna online od: 2006-11-28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1029/2005JB003794

13
14
 • Ocena wpływu lokalnego wzmocnienia na dokładność prognozy rozprzestrzeniania się drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymiAn assessment of local amplification influence on the accuracy of prediction of mining tremor generated strong ground motion propagation / Stanisław LASOCKI, Dorota OLSZEWSKA // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 5, s. 23–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.. — Warsztaty Górnicze 2003 : zagrożenia naturalne w górnictwie : [VII sesja] : Szklarska Poręba 26–28 maja 2003 roku

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, drgania gruntu, składowa pozioma, metoda dzielenia widm HVSR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Relacja tłumienia wartości szczytowej przyspieszenia drgań gruntu z uwzględnieniem amplifikacji dla wybranych rejonów obszaru LGOMThe amplification factors from the attenuation relation and the HVSR method / Dorota OLSZEWSKA, Stanisław LASOCKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2006 nr 6, s. 19–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.. — X Warsztaty Górnicze 2006 : zagrożenia naturalne w górnictwie : jubileusz 10. lecia = 10 Years jubilee of Mining Workshop : rozwiązania inżynierskie i badania naukowe w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice 12–14 czerwca 2006 / WUG. — Katowice : WUG, 2006. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia niektórych referatów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Seismicity induced by mining: ten years later / Sławomir J. Gibowicz, Stanisław LASOCKI // Advances in Geophysics ; ISSN 0065-2687. — 2001 vol. 44, S. 39–181. — Bibliogr. s. 164–181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S0065-2687(00)80007-2

19
20
 • Statistical estimation of the efficiency of earthquake prediction under uncertain identification of target events / Stanisław LASOCKI // Bulletin of the Seismological Society of America ; ISSN 0037-1106. — 2000 vol. 90 no. 2, s. 324–333. — Bibliogr. s. 333, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1785/0119980098

21
 • Studies of short and long memory in mining-induced seismic processes / Stanisław Węglarczyk, Stanisław LASOCKI // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2009 vol. 57 no. 3, s. 696–715. — Bibliogr. s. 712–715, Abstr.. — Publikacja wydana w ramach special section: Trigeret and Induced Seismicity. — tekst: http://goo.gl/rouQRy

 • keywords: autocorrelation, induced seismicity, process memory, rescaled range

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-009-0021-x

22