Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Klityński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9852-6665

ResearcherID: X-1622-2018

Scopus: 6507073977

PBN: 900415

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3521716
201911
2016211
2015312
2014422
201122
2010211
2009211
2008651
200722
200422
20036132
200233
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem351916
201911
201622
2015321
2014431
201122
2010211
2009211
2008642
200722
200422
2003642
200233
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem352312
201911
2016211
2015321
201444
201122
201022
2009211
2008642
200722
200422
2003651
200233
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem35530
201911
2016211
2015321
2014422
201122
201022
200922
200866
200722
200422
200366
200233
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem351223
201911
2016211
2015321
2014422
201122
2010211
2009211
2008615
200722
200422
200366
200233
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem351421
201911
2016211
2015321
2014431
201122
2010211
2009211
2008624
200722
200422
2003624
200233

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • 3D GPR and GCM measurements for research of flood embankments
2
 • Badania magnetotelluryczne
3
 • Deep lithosphere structure under Polish part of the East European platform as a result of integrated MT and LMT 1D and 2D data interpretation
4
 • Experimental exploration of geothermal and ore mineralized zones in Sudetes Mts in Poland with the use of AMT method
5
 • Flooded zones recognition with the use of Ground Conductivity Metres
6
 • Geophysical and geological interpretation of regional magnetotelluric survey in the Western Polish Carpathians
7
 • Magnetotelluric maps of the Polish Carpathians
8
 • Magnetotelluric survey in the Kamienica Dolna-Gogołów area; an example of application of magnetotelluric method to semi-detailed recognition of geological structure for petroleum prospecting
9
 • Mapy magnetotelluryczne Karpat
10
 • Modele elektromagnetyczne polskich złóż gazu ziemnego z łupków
11
 • New results of regional magnetotelluric survey in the area of Eastern part of the Polish Carpathians
12
 • Podstawy metody procesów przejściowych i możliwości jej zastosowania w wykrywaniu złóż węglowodorów
13
 • Próba przestrzennej analizy rozkładu oporności na podstawie interpretacji sondowań magnetotellurycznych w rejonie Lachowice – Zawoja w polskich Karpatach Zachodnich
14
 • Próba wykorzystania metody procesów przejściowych do wykrywania i rozpoznawania złóż węglowodorów
15
 • Regionalne badania magnetotelluryczne struktur centralnej i północno-zachodniej Polski
16
 • Regionalne badania magnetotelluryczne w polskich Karpatach Zachodnich
17
 • Regionalne struktury podłoża Karpat Zewnętrznych w interpretacji danych magnetotellurycznych
18
 • Regional magnetotelluric survey in the Polish Carpathians
19
 • Rozpoznanie stref dopływu wody podziemnej do wykopu pod fundamenty nowego budynku ACK CYFRONET AGH w Krakowie z wykorzystaniem metody konduktometrycznej
20
 • Rozpoznanie złoża piaskowców budowlanych z wykorzystaniem geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych
21
 • Rozpoznanie złoża piaskowców budowlanych z wykorzystaniem geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych
22
 • Structures of Mid-Polish Through in the light of regional magnetotelluric survey
23
 • Structure of the Carpathian basement in the vicinity of the Pieniny Klippen Belt in Poland as a result of magnetotelluric survey
24
 • Struktura nasunięcia karpackiego i jego podłoża w polskich Karpatach Zachodnich w świetle reinterpretacji wybranych regionalnych profili megnetotellurycznych
25
 • Study of the Carpathian Flysch cover and its basement based on continuous MT profiling