Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Klityński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9852-6665

ResearcherID: X-1622-2018

Scopus: 6507073977

PBN: 900415

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • [referat, 2019]
 • TytułApplication of electromagnetic transient method for Zn-Pb exploration at the Cho Dien - Cho Don district, Bac Can province, North Vietnam
  AutorzyChau NGUYEN DINH, Wojciech KLITYŃSKI, Szymon Oryński, Phu Pham Nguyen
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
2
 • [referat, 2019]
 • TytułApplication of the conductive method in the engineering geology - Ruczaj district in Kraków, Poland as a case study
  AutorzyWojciech KLITYŃSKI, Szymon Oryński, Chau NGUYEN DINH
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
3
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułBadania magnetotelluryczne
  AutorzyMichał STEFANIUK, Marek Wojdyła, Wojciech KLITYŃSKI, Marek Sada
  ŹródłoOpracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; aut.: Antoni Barbacki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Revel, 2009. — S. 94–124
4
 • [referat, 2008]
 • TytułMapy magnetotelluryczne Karpat
  AutorzyMichał STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Wojciech KLITYŃSKI, Marek Wojdyła, Paweł Targosz
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 114
5
 • [referat, 2014]
 • TytułModele elektromagnetyczne polskich złóż gazu ziemnego z łupków
  AutorzyWojciech KLITYŃSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Marek Sada, Michał STEFANIUK
  ŹródłoGeopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014. — S. 219–223
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułPodstawy metody procesów przejściowych i możliwości jej zastosowania w wykrywaniu złóż węglowodorów
  AutorzyWojciech KLITYŃSKI, Paweł Targosz
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 37 z. 1, s. 89–111. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-01/Geologia_2011_1_04.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPróba przestrzennej analizy rozkładu oporności na podstawie interpretacji sondowań magnetotellurycznych w rejonie Lachowice – Zawoja w polskich Karpatach Zachodnich
  AutorzyWojciech KLITYŃSKI, Michał STEFANIUK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 127–142. — tekst: https://goo.gl/EKpVXm
8
 • [referat, 2010]
 • TytułPróba wykorzystania metody procesów przejściowych do wykrywania i rozpoznawania złóż węglowodorów
  AutorzyKLITYŃSKI Wojciech, Targosz Paweł
  ŹródłoInicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 49–50
9
 • [referat, 2008]
 • TytułRegionalne badania magnetotelluryczne struktur centralnej i północno-zachodniej Polski
  AutorzyMichał STEFANIUK, Wojciech KLITYŃSKI, Jędrzej Pokorski, Marek Sada, Marek Wojdyła
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 113–114
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułRegionalne badania magnetotelluryczne w polskich Karpatach Zachodnich
  AutorzyTomasz Czerwiński, Wojciech KLITYŃSKI, Radosław Florek, Michał STEFANIUK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 29 z. 3–4, s. 169–195
11
 • [referat, 2008]
 • TytułRegionalne struktury podłoża Karpat Zewnętrznych w interpretacji danych magnetotellurycznych
  AutorzyMichał STEFANIUK, Wojciech KLITYŃSKI, Marek Wojdyła
  ŹródłoRopa i gaz a skały węglanowe południowej Polski : konferencja naukowo-techniczna : Czarna, 16–18 kwietnia 2008 : materiały konferencyjne / Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Sanoku. — [Polska : s. n.], 2008. — S. 36
12
13
14
 • [referat, 2014]
 • TytułRozpoznanie złoża piaskowców budowlanych z wykorzystaniem geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych : [abstrakt]
  AutorzyWojciech KLITYŃSKI, Katarzyna Stelmach, Michał STEFANIUK, Jerzy KARCZEWSKI
  Źródło5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 45
15
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułStructure of the Carpathian basement in the vicinity of the Pieniny Klippen Belt in Poland as a result of magnetotelluric survey
  AutorzyMichał STEFANIUK, Radosław Florek, Wojciech KLITYŃSKI
  ŹródłoGeology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement / eds. Jan Golonka, Marek Lewandowski ; Jagiellonian University, Poland. Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Poland. Institute of Geophysics, International Continental Scientific Drilling Program. — Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2003. — S. 171–172
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułStruktura nasunięcia karpackiego i jego podłoża w polskich Karpatach Zachodnich w świetle reinterpretacji wybranych regionalnych profili megnetotellurycznych
  AutorzyMichał STEFANIUK, Wojciech KLITYŃSKI, Jadwiga JARZYNA, Jan GOLONKA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 143–166. — tekst: https://goo.gl/wuNiAe
17
 • [referat, 2003]
 • TytułSzczegółowe badania magnetotelluryczne metodą profilowań ciągłych w rejonie Raciechowice–Stadniki
  AutorzyMichał STEFANIUK, Wojciech KLITYŃSKI, Marek Wojdyła
  ŹródłoBadania magnetotelluryczne w Karpatach 1997–2003 : materiały seminaryjne : Kraków, 18 listopada 2003 r. / red. Michał Stefaniuk ; Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], [2003]. — S. 27–29
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSzczegółowe badania magnetotelluryczne metodą profilowań ciągłych w rejonie Raciechowice–Stadniki (polskie Karpaty Zachodnie)
  AutorzyMichał STEFANIUK, Wojciech KLITYŃSKI, Marek Wojdyła
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 29 z. 3–4, s. 253–279 + 1 mapa
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułTime-domain electromagnetic method in geological research
  AutorzyWojciech KLITYŃSKI, Michał STEFANIUK, Juliusz MIECZNIK
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2014 vol. 84 iss. 1, s. 71–79. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/84_1_071_079.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułVery Low Frequency electromagnetic induction surveys in hydrogeological investigations; case study from Poland
  AutorzySzymon Oryński, Marta Okoń, Wojciech KLITYŃSKI
  ŹródłoActa Geophysica. — 2016 vol. 64 no. 6, s. 2322–2336. — tekst: https://goo.gl/9CQvKn
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułVisualization of magnetotelluric data with apparent velocity method
  AutorzyJuliusz MIECZNIK, Wojciech KLITYŃSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 2, s. 187–202. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_03.pdf
22
 • [referat, 2003]
 • TytułWyniki regionalnych badań magnetotellurycznych z zachodniej części Karpat polskich
  AutorzyTomasz Czerwiński, Radosław Florek, Wojciech KLITYŃSKI, Michał STEFANIUK
  ŹródłoBadania magnetotelluryczne w Karpatach 1997–2003 : materiały seminaryjne : Kraków, 18 listopada 2003 r. / red. Michał Stefaniuk ; Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], [2003]. — S. 15–17
23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułZastosowanie metody magnetotellurycznych profilowań ciągłych w badaniach strukturalnych
  AutorzyMichał STEFANIUK, Tomasz Czerwiński, Wojciech KLITYŃSKI, Marek Wojdyła
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 1, s. 43–68, [1] k. złoż.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_03.pdf
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułZastosowanie metody procesów przejściowych do wykrywania złóż węglowodorów w rejonie Grabownicy Starzeńskiej – Humnisk – Brzozowa
  AutorzyWojciech KLITYŃSKI, Paweł Targosz
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 37 z. 1, s. 141–156. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-01/Geologia_2011_1_06.pdf