Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Klityński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9852-6665

ResearcherID: X-1622-2018

Scopus: 6507073977

PBN: 900415

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Badania magnetotelluryczne
2
 • Mapy magnetotelluryczne Karpat
3
 • Modele elektromagnetyczne polskich złóż gazu ziemnego z łupków
4
 • Podstawy metody procesów przejściowych i możliwości jej zastosowania w wykrywaniu złóż węglowodorów
5
 • Próba przestrzennej analizy rozkładu oporności na podstawie interpretacji sondowań magnetotellurycznych w rejonie Lachowice – Zawoja w polskich Karpatach Zachodnich
6
 • Próba wykorzystania metody procesów przejściowych do wykrywania i rozpoznawania złóż węglowodorów
7
 • Regionalne badania magnetotelluryczne struktur centralnej i północno-zachodniej Polski
8
 • Regionalne badania magnetotelluryczne w polskich Karpatach Zachodnich
9
 • Regionalne struktury podłoża Karpat Zewnętrznych w interpretacji danych magnetotellurycznych
10
 • Rozpoznanie stref dopływu wody podziemnej do wykopu pod fundamenty nowego budynku ACK CYFRONET AGH w Krakowie z wykorzystaniem metody konduktometrycznej
11
 • Rozpoznanie złoża piaskowców budowlanych z wykorzystaniem geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych
12
 • Rozpoznanie złoża piaskowców budowlanych z wykorzystaniem geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych
13
 • Structure of the Carpathian basement in the vicinity of the Pieniny Klippen Belt in Poland as a result of magnetotelluric survey
14
 • Struktura nasunięcia karpackiego i jego podłoża w polskich Karpatach Zachodnich w świetle reinterpretacji wybranych regionalnych profili megnetotellurycznych
15
 • Szczegółowe badania magnetotelluryczne metodą profilowań ciągłych w rejonie Raciechowice–Stadniki
16
 • Szczegółowe badania magnetotelluryczne metodą profilowań ciągłych w rejonie Raciechowice–Stadniki (polskie Karpaty Zachodnie)
17
 • Time-domain electromagnetic method in geological research
18
 • Very Low Frequency electromagnetic induction surveys in hydrogeological investigations; case study from Poland
19
 • Visualization of magnetotelluric data with apparent velocity method
20
 • Wyniki regionalnych badań magnetotellurycznych z zachodniej części Karpat polskich
21
 • Zastosowanie metody konduktometrycznej do typowania stref o zmiennych parametrach filtracyjnych w obrębie podstawy wału przeciwpowodziowego
22
 • Zastosowanie metody magnetotellurycznych profilowań ciągłych w badaniach strukturalnych
23
 • Zastosowanie metody procesów przejściowych do wykrywania złóż węglowodorów w rejonie Grabownicy Starzeńskiej – Humnisk – Brzozowa