Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasina, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza efektywności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą filtracji Radona w oparciu o dane modelowe
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2001 R. 40 z. 2, s. 45–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza efektywności tomografii amplitudowej opartej na zmianach częstotliwości centroidalnej widma sygnału w pomiarach międzyotworowych – studium modelowe
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 2, s. 255–284. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_06.pdf
 • słowa kluczowe: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, metody sejsmiczne, tomografia amplitudowa

  keywords: geophysics, seismic methods, seismic modeling, amplitude tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza wpływu parametrów modelu sejsmogeologicznego i parametrów sygnału na zmiany częstotliwości centroidalnych jego widma w pomiarach międzyotworowych – studium modelowe
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 2, s. 231–254. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_05.pdf
 • słowa kluczowe: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, metody sejsmiczne, tomografia amplitudowa

  keywords: geophysics, seismic methods, seismic modeling, amplitude tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułImaging of near surface velocity heterogeneities of the medium in wave pattern of acoustic modeling
  AutorzyZbigniew KASINA, Nasar el ZAWAM
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 30 z. 3, s. 265–273
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułInformatyczne aspekty przestrzennego rozpoznawania wysadów solnych metodą sejsmiczną
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoSprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie. — 2002 [wyd. 2004] t. 66, s. 125–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [książka, 2005]
 • TytułInteraktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX
  AutorzyZbigniew KASINA
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 95 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułInterpretacja prześwietlań sejsmicznych komora solna-powierzchnia ziemi – studium modelowe
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 29 z. 1–2, s. 5–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [książka, 1998]
 • TytułMetodyka badań sejsmicznych
  AutorzyZbigniew KASINA
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1998. — 289, [2] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułModel study of variations of spectrum centroidal frequency of turning wave propagating in near-surface layer
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2009 [wyd. 2010] nr 9, s. 43–55. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_9-2009.pdf
 • słowa kluczowe: geofizyka, tłumienie, metody sejsmiczne, fale refragowane, strefa małych prędkości, częstotliwość centroidalna

  keywords: geophysics, seismic methods, attenuation, turning waves, low velocity layer, centroidal frequency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [książka, 2003]
 • TytułModelowanie sejsmiczne
  AutorzyZbigniew KASINA
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003. — 234, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułModelowanie trajektorii promieni i czasów przebiegu fal odbitych PP, SS i PS dla dyskretnego ośrodka poprzecznie izotropowego z nachyloną osią symetrii
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 387–392. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_44.pdf
 • słowa kluczowe: geofizyka, anizotropia, metody sejsmiczne, hodografy, trasowanie promieni

  keywords: geophysics, anisotropy, seismic methods, ray tracing, hodographs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułModelowanie wpływu wybranych parametrów sprężystych ośrodka oraz metodyki obserwacji na zmiany cech dynamicznych oraz kinematycznych odbić czerwonego spągowca
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 37 z. 3, s. 383–400. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-03/Geologia_2011_3_03.pdf
 • słowa kluczowe: geofizyka, anizotropia, modelowanie sejsmiczne, tłumienie ośrodka

  keywords: geophysics, anisotropy, seismic modeling, medium attenuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2010]
 • TytułNowe kierunki wykorzystania transformacji falkowej w przetwarzaniu danych sejsmicznych
  AutorzyŻaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA, Zbigniew KASINA
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 581–586
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 1996]
 • TytułOcena możliwości wykorzystania badań sejsmicznych do rozpoznania niejednorodności nadkładu złoża węgla brunatnego w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
  AutorzyZbigniew KASINA, Ryszard ŚLUSARZCYK, Jerzy DEC, Andrzej BUGAJSKI
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 1996 R. 35 z. 5, s. 47–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułPodstawy teoretyczne tomografii sejsmicznej i możliwości jej wykorzystania w problematyce górniczej
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoBadania geofizyczne w kopalniach : praca zbiorowa / pod red. Józefa Dubińskiego, Zenona Pileckiego i Wacława M. Zuberka ; Główny Instytut Górnictwa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — S. 317–327
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPorównanie efektywności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą filtracji F-K i filtracji Radona
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 561–574
 • słowa kluczowe: geofizyka, przetwarzanie, metody sejsmiczne, tłumienie fal wielokrotnych

  keywords: geophysics, seismic methods, processing, multiples attenuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułProblem dynamicznych refleksów w ośrodku ze słabym zróżnicowaniem prędkościowym
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 1999 R. 38 z. 3, s. 49–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2001]
 • TytułPrześwietlenia sesjmiczne wysadów solnych dla celów projektowania magazynów podziemnych
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoGeofizyka w inżynierii i ochronie środowiska : [dla potrzeb samorządności lokalnej] : Dębe, marzec 2001 : streszczenia referatów / Państwowy Instytut Geologiczny ; Zakład Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : WGGiOŚ AGH], [2001]. — S. 23–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [książka, 1998]
 • TytułPrzetwarzanie sejsmiczne
  AutorzyZbigniew KASINA
  DetailsKraków : Wydawnictwo Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1998. — 332, [2] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułTechniki tłumienia fal wielokrotnych w przetwarzaniu danych sejsmicznych
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2001 R. 40 z. 1, s. 43–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [książka, 2009]
 • TytułTeoria sygnału sejsmicznego
  AutorzyZbigniew KASINA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 353, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułThe analysis of the effectiveness of simultaneous inversion of turning and head waves first breaks – model study
  AutorzyZbigniew KASINA
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2012 [nr] 11, s. 67–78. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_11-2012.pdf
 • słowa kluczowe: geofizyka, tomografia refrakcyjna, metody sejsmiczne, tomografia czasów przebiegu

  keywords: geophysics, seismic methods, refraction tomography, traveltime tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu: