Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasina, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą filtracji Radona w oparciu o dane modelowe
2
 • Analiza efektywności tomografii amplitudowej opartej na zmianach częstotliwości centroidalnej widma sygnału w pomiarach międzyotworowych – studium modelowe
3
 • Analiza wpływu parametrów modelu sejsmogeologicznego i parametrów sygnału na zmiany częstotliwości centroidalnych jego widma w pomiarach międzyotworowych – studium modelowe
4
 • Dyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom terminologicznym geoinformatyki
5
 • Imaging of near surface velocity heterogeneities of the medium in wave pattern of acoustic modeling
6
 • Informatyczne aspekty przestrzennego rozpoznawania wysadów solnych metodą sejsmiczną
7
 • Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX
8
 • Interpretacja prześwietlań sejsmicznych komora solna-powierzchnia ziemi – studium modelowe
9
 • Metodyka badań sejsmicznych
10
 • Model study of variations of spectrum centroidal frequency of turning wave propagating in near-surface layer
11
 • Modelowanie sejsmiczne
12
 • Modelowanie trajektorii promieni i czasów przebiegu fal odbitych PP, SS i PS dla dyskretnego ośrodka poprzecznie izotropowego z nachyloną osią symetrii
13
 • Modelowanie wpływu wybranych parametrów sprężystych ośrodka oraz metodyki obserwacji na zmiany cech dynamicznych oraz kinematycznych odbić czerwonego spągowca
14
 • Nowe kierunki wykorzystania transformacji falkowej w przetwarzaniu danych sejsmicznych
15
 • Ocena możliwości wykorzystania badań sejsmicznych do rozpoznania niejednorodności nadkładu złoża węgla brunatnego w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
16
 • Podstawy teoretyczne tomografii sejsmicznej i możliwości jej wykorzystania w problematyce górniczej
17
 • Porównanie efektywności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą filtracji F-K i filtracji Radona
18
 • Problem dynamicznych refleksów w ośrodku ze słabym zróżnicowaniem prędkościowym
19
 • Prześwietlenia sesjmiczne wysadów solnych dla celów projektowania magazynów podziemnych
20
 • Przetwarzanie sejsmiczne
21
 • Recovering near surface velocity fields by means of turning ray tomography – model study
22
 • Recovering spatial geological information from seismic data
23
 • Techniki tłumienia fal wielokrotnych w przetwarzaniu danych sejsmicznych
24
 • Teoria sygnału sejsmicznego
25
 • The analysis of the effectiveness of simultaneous inversion of turning and head waves first breaks – model study