Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasina, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3742427
201211
201111
2010422
2009413
200833
200611
2005211
200422
2003312
200233
200171114
19996114
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem372512
201211
201111
2010422
2009422
200833
200611
2005211
2004211
200333
200233
200177
1999624
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem3737
201211
201111
201044
200944
200833
200611
200522
200422
200333
200233
200177
199966
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3737
201211
201111
201044
200944
200833
200611
200522
200422
200333
200233
200177
199966
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem371126
201211
201111
2010422
200944
2008321
200611
200522
200422
200333
200233
200177
199966
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem372512
201211
201111
2010431
200944
200833
200611
2005211
200422
2003321
2002321
2001734
19996421
 • Analiza efektywności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą filtracji Radona w oparciu o dane modeloweAnalysis of multiple suppression effectiveness by means of Radon filter using model data / Zbigniew KASINA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2001 R. 40 z. 2, s. 45–52. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektywności tomografii amplitudowej opartej na zmianach częstotliwości centroidalnej widma sygnału w pomiarach międzyotworowych – studium modeloweThe analysis of amplitude tomography based on the variations of centroidal signal spectrum frequency in well to well measurements – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 255–284. — Bibliogr. s. 283–284, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, metody sejsmiczne, tomografia amplitudowa

  keywords: geophysics, seismic methods, seismic modeling, amplitude tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu parametrów modelu sejsmogeologicznego i parametrów sygnału na zmiany częstotliwości centroidalnych jego widma w pomiarach międzyotworowych – studium modeloweThe analysis of the influence of seismogeological model and signal parameters on the variations of centroidal signal spectrum frequencies in well to well measurements – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 231–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_05.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, metody sejsmiczne, tomografia amplitudowa

  keywords: geophysics, seismic methods, seismic modeling, amplitude tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Imaging of near surface velocity heterogeneities of the medium in wave pattern of acoustic modelingOdwzorowanie przypowierzchniowych niejednorodności prędkościowych ośrodka w obrazie falowym modelowań akustycznych / Zbigniew KASINA, Nasar el ZAWAM // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 3, s. 265–273. — Bibliogr. s. 273, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Informatyczne aspekty przestrzennego rozpoznawania wysadów solnych metodą sejsmiczną[IT aspects of spatial recognition of salt domes by seismic method] / Zbigniew KASINA // Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie ; ISSN 1231-3750. — 2002 [wyd. 2004] t. 66, s. 125–130. — Bibliogr. s. 129–130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX[The interactive processing of seismic data in ProMAX system] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 95 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0180). — Bibliogr. s. 95. — ISBN10: 83-7464-013-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Interpretacja prześwietlań sejsmicznych komora solna-powierzchnia ziemi – studium modeloweInterpretation of transmission measurements between salt chamber and surface – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2003 t. 29 z. 1–2, s. 5–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Model study of variations of spectrum centroidal frequency of turning wave propagating in near-surface layerStudium modelowe zmian częstotliwości centroidalnej widma fali refragowanej propagującej w warstwie przypowierzchniowej / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2009 [wyd. 2010] nr 9, s. 43–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr., Streszcz.. — Data wydania potwierdzona oświadczeniem Wydawnictwa. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_9-2009.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, tłumienie, metody sejsmiczne, fale refragowane, strefa małych prędkości, częstotliwość centroidalna

  keywords: geophysics, seismic methods, attenuation, turning waves, low velocity layer, centroidal frequency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie sejsmiczne[Seismic modeling] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003. — 234, [1] s.. — Bibliogr. s. 233–[235]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie trajektorii promieni i czasów przebiegu fal odbitych PP, SS i PS dla dyskretnego ośrodka poprzecznie izotropowego z nachyloną osią symetriiThe modeling of ray trajectories and travel times of reflected PP, SS, and PS waves in the discrete transversely isotropic medium with tilted symmetry axis / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 387–392. — Bibliogr. s. 392, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_44.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, anizotropia, metody sejsmiczne, hodografy, trasowanie promieni

  keywords: geophysics, anisotropy, seismic methods, ray tracing, hodographs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie wpływu wybranych parametrów sprężystych ośrodka oraz metodyki obserwacji na zmiany cech dynamicznych oraz kinematycznych odbić czerwonego spągowcaModeling the influence of selected elastic parameters of a medium as well as aquisition parameters on the variations of dynamic and kinematic features of Rotliegendes reflections / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 3, s. 383–400. — Bibliogr. s. 399, Streszcz., Abstr. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-03/Geologia_2011_3_03.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, anizotropia, modelowanie sejsmiczne, tłumienie ośrodka

  keywords: geophysics, anisotropy, seismic modeling, medium attenuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowe kierunki wykorzystania transformacji falkowej w przetwarzaniu danych sejsmicznych[New directions in application of the wavelet transformation in processing of seismic data] / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA, Zbigniew KASINA // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 581–586. — Bibliogr. s. 585–586, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podstawy teoretyczne tomografii sejsmicznej i możliwości jej wykorzystania w problematyce górniczej[Theoretical foundations of seismic tomography and possible applications to mining problems] / Zbigniew KASINA // W: Badania geofizyczne w kopalniach : praca zbiorowa / pod red. Józefa Dubińskiego, Zenona Pileckiego i Wacława M. Zuberka ; Główny Instytut Górnictwa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — ISBN10: 838785493X. — S. 317–327. — Bibliogr. s. 325–327

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Porównanie efektywności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą filtracji F-K i filtracji RadonaComparison of multiples attenuation effectiveness for the case of F-K filtering and Radon filtering / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 561–574. — Bibliogr. s. 574, Summ.

 • słowa kluczowe: geofizyka, przetwarzanie, metody sejsmiczne, tłumienie fal wielokrotnych

  keywords: geophysics, seismic methods, processing, multiples attenuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problem dynamicznych refleksów w ośrodku ze słabym zróżnicowaniem prędkościowymThe problem of dynamic reflections in medium with low velocity differentiation / Zbigniew KASINA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 1999 R. 38 z. 3, s. 49–55. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Prześwietlenia sesjmiczne wysadów solnych dla celów projektowania magazynów podziemnych[Seismic transmissions of salt domes for underground storages projecting] / Zbigniew KASINA // W: Geofizyka w inżynierii i ochronie środowiska : [dla potrzeb samorządności lokalnej] : Dębe, marzec 2001 : streszczenia referatów / Państwowy Instytut Geologiczny ; Zakład Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : WGGiOŚ AGH], [2001]. — ISBN10: 8390958465. — S. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Recovering near surface velocity fields by means of turning ray tomography – model studyOdtwarzanie przypowierzchniowych rozkładów prędkości za pomocą tomografii fal refragowanych – studium modelowe / Zbigniew KASINA, Nasar el Zawam // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2006 [wyd. 2007] nr 8, s. 37–43. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_8-2006.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, sejsmika, tomografia sejsmiczna, tomografia fal refragowanych

  keywords: geophysics, seismics, seismic tomography, turning ray tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Recovering spatial geological information from seismic dataOdtwarzanie przestrzennej informacji geologicznej z danych sejsmicznych / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 1999 [nr] 1, s. 63–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_1-1999.pdf

 • słowa kluczowe: interpretacja sejsmiczna, sejsmika, przetwarzanie sejsmiczne

  keywords: seismic interpretation, seismic processing, seismics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Techniki tłumienia fal wielokrotnych w przetwarzaniu danych sejsmicznychTechniques of multiple suppression in seismic data processing / Zbigniew KASINA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2001 R. 40 z. 1, s. 43–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Teoria sygnału sejsmicznego[Theory of seismic signal] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 353, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0339). — Bibliogr. s. 349–[354]. — ISBN: 978-83-7464-244-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The analysis of the effectiveness of simultaneous inversion of turning and head waves first breaks – model studyAnaliza efektywności jednoczesnej inwersji pierwszych wstąpień fali refragowanej i czołowej – studium modelowe / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2012 [nr] 11, s. 67–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_11-2012.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, tomografia refrakcyjna, metody sejsmiczne, tomografia czasów przebiegu

  keywords: geophysics, seismic methods, refraction tomography, traveltime tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The analysis of the effectiveness of the multiples attenuation by means of Karhunen-Loeve (K-L) transform – model studyAnaliza skuteczności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą transformacji Karhunena-Loevego (K-L) – studium modelowe / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2010 nr 10, s. 33–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_10-2010.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, przetwarzanie, metoda sejsmiczna, tłumienie fal wielokrotnych, transformacja K-L

  keywords: geophysics, processing, multiples attenuation, seismic method, K-L transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The analysis of the effectiveness of the seismic noise attenuation by means of Karhunen-Loeve (K-L) transformAnaliza skuteczności tłumienia zakłóceń sejsmicznych za pomocą transformacji Karhunena-Loevego (K-L) / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 2, s. 203–221. — Bibliogr. s. 220–221, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/300/203

 • słowa kluczowe: geofizyka, przetwarzanie, metoda sejsmiczna, transformacja K-L, tłumienie szumu

  keywords: geophysics, processing, noise attenuation, seismic method, K-L transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The directions of current applications of transforms to seismic data processing and analysisKierunki najnowszych zastosowań transformat w przetwarzaniu i analizie danych sejsmicznych / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2009 [wyd. 2010] nr 9, s. 57–77. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr., Streszcz.. — Data wydania potwierdzona oświadczeniem Wydawnictwa. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_9-2009.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, metody sejsmiczne, transakcje futures, przetwarzanie i analiza danych sejsmicznych

  keywords: geophysics, seismic methods, transforms, seismic data processing and analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: