Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Jarzyna, prof. dr hab. inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1803-8643 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1012-2016

Scopus: 55987667400

PBN: 5e709207878c28a04738ed2f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 248, z ogólnej liczby 251 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułAchievements of scientific-research cooperations between AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, and Vietnam Academy of Sciences and Technology, Hanoi, Vietnam, in the field of geosciences in the period 1990–2014
  AutorzyNguyen van Giang, Tadeusz SŁOMKA, Jadwiga JARZYNA, Jacek MATYSZKIEWICZ, Jan GOLONKA, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 11–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [redakcja serii, 2010]
 • TytułActa Geophysica
  ed. Stanisław LASOCKI, guest ed. J. JARZYNA
  Details[2010] 2010 vol. 58 no. 1 spec. iss.: Geophysics in near surface investigations. — Warsaw ; Berlin ; Heidelberg : Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences ; VERSITA ; Springer-Verlag
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [książka, 2017]
 • TytułAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D
  Autorzyred. nauk. Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  DetailsKraków : Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, 2017. — 500 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza gęstości i porowatości z badań laboratoryjnych oraz wyników pomiarów otworowych i obliczeń w programie {em Estymacja} w wybranych otworach w Karpatach Zachodnich
  AutorzyJadwiga JARZYNA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 39–58. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-04-1/Geologia_2007_4-1_03.pdf
 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, porowatość, profilowania geofizyki otworowej, gęstość, Karpaty Zachodnie

  keywords: porosity, density, laboratory tests, Western Carpathians, well logs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza heterogeniczności utworów syluru i ordowiku z rejonu syneklizy bałtyckiej na podstawie wyników badań laboratoryjnych
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Jadwiga JARZYNA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 565–568
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiego
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Paweł Madejski, Magdalena HABRAT, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoXVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — S. 41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiego
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Mariusz JĘRYCHOWSKI, Magdalena HABRAT, Paweł Madejski, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 101, s. 293–301
 • słowa kluczowe: petrofizyka, łupki sylurskie, synklinorium lubelskie, spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego, rentgenowska tomografia komputerowa

  keywords: nuclear magnetic resonance, petrophysics, X-ray computed tomography, Silurian shales, Lublin synclinorium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza stratygraficzna utworów miocenu przedgórza Karpat na podstawie funkcji błędów predykcji dla profilowań geofizyki otworowej
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Zbigniew Gręplowski
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 419–426
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAnaliza wyników profilowania XRMI i innych profilowań geofizyki otworowej oraz istniejących wyników badań laboratoryjnych na próbkach przed wyborem miejsc do pobrania uzupełniających rdzeni
  AutorzyTomasz ZORSKI, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : [Wydawnictwa AGH], 2017 (Nowy Sącz Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski), 2017. — S. 315–326
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of hydraulic flow parameters in shale gas formations from north Poland
  AutorzyKRAKOWSKA P. I., JARZYNA J. A., WAWRZYNIAK-GUZ K., PUSKARCZYK E., ZYCH M.
  Źródło35textsuperscript{th} International Geological Congress [Dokument elektroniczny] : [27 August – 4 September 2016, Cape Town, South Africa]. — [South Africa : s. n.], [2016]. — S. [1], art. no. 2726
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs
  AutorzyK. WAWRZYNIAK-GUZ, J. A. JARZYNA, M. ZYCH, M. BAŁA, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK
  ŹródłoVienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — [USA : Wiley], [2016]. — S. [1–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2016]
 • TytułAplikacja TOC w systemie GeoWin do obliczania całkowitej zawartości węgla organicznego w skałach na podstawie profilowań geofizyki otworowej
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Jerzy KARCZEWSKI, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 575–579
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2010]
 • TytułApplication of Artificial Neural Networks for properties modeling using well logs and 2D seismics in the Carpathian Foredeep gas field
  AutorzyHa Quang MAN, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 209–212
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułArchitektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
  AutorzyJ. JARZYNA, M. BAŁA, A. CICHY, J. KARCZEWSKI, K. Marzencki, T. ZORSKI, W. Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmüller, I. Gąsior
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2002 R. 58 nr 9, s. 486–501
 • słowa kluczowe: system GeoWin, profilowania geofizyki wiertniczej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułArchitektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Tomasz ZORSKI, Władysław Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmuller
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne, s. 191–192
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [monografia, 2002]
 • TytułBadania geofizyczne środowiska geologicznego
  Autorzyed. Jadwiga JARZYNA ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geofizyki ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki
  DetailsWarszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2002. — 262 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania laboratoryjne prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania (symulowanie ciśnienia górotworu) na próbkach skał
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Jadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoXVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — S. 48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania dla wybranych skał klastycznych i węglanowych
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 101, s. 313–322
 • słowa kluczowe: skały węglanowe, charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa, badania laboratoryjne skał, skały klastyczne, prędkości fal sprężystych

  keywords: stress strain characteristics, rocks lab measurements, elastic wave velocities, clastic, carbonates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2010]
 • TytułBadanie współczynnika zwięzłości m w klastycznych utworach czerwonego spągowca i miocenu
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 723–726
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2001]
 • TytułBadanie wymiaru fraktalnego parametrów petrofizycznych
  AutorzyMonika KOTUŁA, Jadwiga JARZYNA, Zofia MORTIMER
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 107–111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBudowa geologiczna obszarów badań, analiza porównawcza
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : [Wydawnictwa AGH], 2017 (Nowy Sącz Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski), 2017. — S. 17–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [materiały konferencyjne (red.), 2019]
 • TytułCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Chalenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts
  Autorzyeds. Jadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA-MADEJSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ ; AGH
  DetailsKraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — 241 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułCharacterization of the carbonate formation fracture system based on well logging data and results of laboratory measurements
  AutorzyMarek Stadtmuller, Paulina I. KRAKOWSKA-MADEJSKA, Grzegorz Leśniak, Jadwiga A. JARZYNA
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 19 art. no. 6034, s. 1–24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/19/6034/pdf
 • keywords: porosity, permeability, microcomputed tomography, fractures, mercury injection porosimetry, carbonates, petrographic thin section, electric imaging, Polish Lowland Zechstein Main Dolomite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14196034