Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Jarzyna, prof. dr hab. inż.

specjalista

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgf


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1803-8643 połącz konto z ORCID

ResearcherID: K-1012-2016

Scopus: 55987667400

PBN: 5e709207878c28a04738ed2f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 249, z ogólnej liczby 252 publikacji Autora


1
 • Achievements of scientific-research cooperations between AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, and Vietnam Academy of Sciences and Technology, Hanoi, Vietnam, in the field of geosciences in the period 1990–2014
2
 • Acta Geophysica
3
 • Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi
4
 • Analiza gęstości i porowatości z badań laboratoryjnych oraz wyników pomiarów otworowych i obliczeń w programie {\em Estymacja} w wybranych otworach w Karpatach Zachodnich
5
 • Analiza heterogeniczności utworów syluru i ordowiku z rejonu syneklizy bałtyckiej na podstawie wyników badań laboratoryjnych
6
 • Analiza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiego
7
 • Analiza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiego
8
 • Analiza statystyczna parametrów mikrofacji dolomitu głównego w granicznej strefie platformy węglanowej
9
 • Analiza stratygraficzna utworów miocenu przedgórza Karpat na podstawie funkcji błędów predykcji dla profilowań geofizyki otworowej
10
 • Analiza wyników profilowania XRMI i innych profilowań geofizyki otworowej oraz istniejących wyników badań laboratoryjnych na próbkach przed wyborem miejsc do pobrania uzupełniających rdzeni
11
 • Analysis of hydraulic flow parameters in shale gas formations from north Poland
12
 • Analysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs
13
 • Aplikacja TOC w systemie GeoWin do obliczania całkowitej zawartości węgla organicznego w skałach na podstawie profilowań geofizyki otworowej
14
 • Application of Artificial Neural Networks for properties modeling using well logs and 2D seismics in the Carpathian Foredeep gas field
15
 • Application of multivariate statistical methods for characterizing heterolithic reservoirs based on wireline logs – example from the Carpathian Foredeep Basin (Middle Miocene, SE Poland)
16
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
17
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
18
 • Badania geofizyczne środowiska geologicznego
19
 • Badania laboratoryjne prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania (symulowanie ciśnienia górotworu) na próbkach skał
20
 • Badania prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania dla wybranych skał klastycznych i węglanowych
21
 • Badanie współczynnika zwięzłości m w klastycznych utworach czerwonego spągowca i miocenu
22
 • Badanie wymiaru fraktalnego parametrów petrofizycznych
23
 • Budowa geologiczna obszarów badań, analiza porównawcza
24
 • CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny]
25
 • Characterization of the carbonate formation fracture system based on well logging data and results of laboratory measurements