Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Grabowska, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza względnych zmian wiekowych pola magnetycznego Ziemi $(1966-2005)$ wzdłuż profilu Zgorzelec-Wiżajny
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Józef MARCHEWKA, Bogusław SUCHOŃ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 32 z. 4, s. 375–388. — tekst: https://goo.gl/9rjYt2
 • słowa kluczowe: pole magnetyczne Ziemi, metodyka badań, względne zmiany wiekowe, PLZ, EEC, TESZ

  keywords: geomagnetic field, EEC, TESZ, PLZ, methods of investigation, relative secular variations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDwuwymiarowe modelowania grawimetryczne w polskich Karpatach Zachodnich
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Zdzisława MEDOŃ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 2, s. 147–170. — tekst: http://goo.gl/ReWBjQ
 • słowa kluczowe: Karpaty Zewnętrzne, struktura ekwiwalentna, modelowanie grawimetryczne 2D, interpretacja ilościowa, anomalie grawimetryczne

  keywords: Outer Carpathians, equivalent structure, 2D gravity modelling, quantitative interpretation, gravity anomalies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeofizyczno-geologiczna interpretacja anomalii grawimetrycznych i magnetycznych w polskich Karpatach Zachodnich
  AutorzyTeresa GRABOWSKA, Grzegorz BOJDYS, Merek LEMBERGER, Zdzisława MEDOŃ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 103–125. — tekst: https://goo.gl/jLWgAh
 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, anomalie grawimetryczne, podłoże Karpat, anomalie magnetyczne, transformacje pola anomalnego, interpretacja jakościowa

  keywords: Flysch Carpathians, gravity anomalies, Carpathian substratum, magnetic anomalies, anomaly field transformation, qualitative interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1999]
 • TytułGeological implications of magnetic and gravity anomalies of the South-Eastern segment of the Tornquist-Teisseyre Zone (TTZ) in the area of Poland
  AutorzyG. BOJDYS, T. GRABOWSKA
  Źródło24th General assembly society symposium, solid earth geophysics & geodesy / European Geophysical Society. — [s. l : s. n.], [1999]. — S. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [podręcznik, 2012]
 • TytułMagnetometria stosowana w badaniach środowiska. T. 1, Podstawy fizyczne, magnetyzm ziemski, magnetyzm środowiska
  AutorzyTeresa GRABOWSKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 264, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [podręcznik, 2013]
 • TytułMagnetometria stosowana w badaniach środowiska. T. 2, Środowiskowe parametry magnetyczne, magnetomeria w archeologii, magnetoklimatologia
  AutorzyTeresa GRABOWSKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 171, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2004]
 • TytułPreliminary density and magnetic models of the lithosphere along seismic profile P4 of the International Project Polonaise'97 in Poland
  AutorzyT. GRABOWSKA, G. BOJDYS
  ŹródłoEuropean Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2004 : Nice, France, 25–30 April 2004 : [abstracts] / EGU. — [Vienna] : EGU, 2004. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułRekonesansowe badania podatności magnetycznej utworów przypowierzchniowych na wybranych obszarach południowej Polski
  AutorzyAnna WOJAS, Anna Rolirat, Teresa GRABOWSKA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 2, s. 241–262, 1 k. złoż.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_06.pdf
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie gleby, podatność magnetyczna, ochra karpacka, łąki nowohuckie, Trzebinia

  keywords: soil pollution, magnetic susceptibility, Carpathian ochre, Łąki Nowohuckie, Trzebinia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułRelative secular variations of the Earth's magnetic field in the years 1966–2016 along the profile across the main tectonic units of Poland (Zgorzelec–Wiżajny profile)
  AutorzyAnna WOJAS, Teresa GRABOWSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2019 vol. 45 no. 3, s. 183–194. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3229/2334
 • keywords: Poland, geomagnetic field, East European Craton, relative local secular variations, total magnetic intensity, Palaeozoic platform, Trans-European Suture Zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.3.183

13
 • [referat, 2017]
 • TytułRelative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile, Poland
  AutorzyAnna WOJAS, Teresa GRABOWSKA, Mateusz Mikołajczak
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułRelative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile, Poland
  AutorzyAnna WOJAS, Teresa GRABOWSKA, Mateusz Mikołajczak
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 03001, s. 1–8
 • keywords: geomagnetic field, Teisseyre-Tornquist Zone, relative secular variations, Palaeozoic Platform, East European Craton

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183503001

15
 • [referat, 2001]
 • TytułRola badań magnetycznych w ochronie środowiska
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 299–303
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułRola pokrywy osadowej w kształtowaniu obrazu anomalii siły ciężkości obszaru lubelskiego
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 25 z. 1, s. 25–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułSpace-time analysis of the relative local secular variations of the geomagnetic field (1966–2005) along the Zgorzelec-Wiżajny profile
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA
  ŹródłoActa Geophysica. — 2007 vol. 55 no. 2, s. 169–181. — tekst: https://goo.gl/SbM59p
 • keywords: geomagnetic field, Zgorzelec-Wizajny profile, trans-European suture zone, East European craton, palaeozoic European platform, geomagnetic secular variations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-007-0001-y

18
 • [referat, 1999]
 • TytułThe border of East European Craton (EEC) in Southeastern Poland on the basis of gravity and magnetic data interpretation
  AutorzyT. GRABOWSKA, G. BOJDYS
  ŹródłoEUG 10 : 28th March – 1st April 1999 Strasbourg (France) : abstracts / European Union of Geosciences. — [France : s. n.], [1999]. — S. 306
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2018]
 • TytułThe relative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile in the period of 50 years : abstract
  AutorzyTeresa GRABOWSKA, Anna WOJAS
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWyniki badań nad lokalnymi zmianami pola magnetycznego ziemi na lubelskim skłonie wschodnioeuropejskiego kratonu (profil Parczew–Chełm)
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Aleksander WÓJCIK, Zdzisława MEDOŃ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 2, s. 155–171, [2] k. złoż.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_01.pdf
 • słowa kluczowe: okalne względne zmiany pola magnetycznego, lubelski skłon wschodnioeuropejskiego kratonu, magnetometr protonowy, pole IGRF, 2D modelowanie magnetyczne

  keywords: geomagnetic field, temporal changes, proton magnetometer, magnetic modeling, EEC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2009]
 • TytułWzględne zmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi (1966–2005) wzdłuż profilu Zgorzelec–Wiżajny
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Anna WOJAS, Bogusław SUCHOŃ, Józef MARCHEWKA, Zdzisława MEDOŃ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 291–298
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułZałożenia strukturalne górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w świetle danych magnetycznych
  AutorzyJoanna JĘDRYS, Teresa GRABOWSKA, Marcin KRAJEWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ, Jerzy Żaba
  ŹródłoZróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1, Przyroda / pod red. Józefa Partyki ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : OPN, 2004. — S. 19–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułZmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi wzdłuż profilu Zgorzelec-Wiżajny
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Marek SZYBIŃSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 527–541
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: