Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Grabowska, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza względnych zmian wiekowych pola magnetycznego Ziemi $(1966-2005)$ wzdłuż profilu Zgorzelec-Wiżajny
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Józef MARCHEWKA, Bogusław SUCHOŃ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 32 z. 4, s. 375–388. — tekst: https://goo.gl/9rjYt2
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDwuwymiarowe modelowania grawimetryczne w polskich Karpatach Zachodnich
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Zdzisława MEDOŃ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 2, s. 147–170. — tekst: http://goo.gl/ReWBjQ
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeofizyczno-geologiczna interpretacja anomalii grawimetrycznych i magnetycznych w polskich Karpatach Zachodnich
  AutorzyTeresa GRABOWSKA, Grzegorz BOJDYS, Merek LEMBERGER, Zdzisława MEDOŃ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 103–125. — tekst: https://goo.gl/jLWgAh
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułLokalne zmiany czasowe pola magnetycznego Ziemi wzdłuż profilu Parczew-Chełm (wschodnia Lubelszczyzna)
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Aleksander WÓJCIK
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2003 t. 51 nr 4, s. 337–343. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/download/14209/12465
6
 • [podręcznik, 2012]
 • TytułMagnetometria stosowana w badaniach środowiska. T. 1, Podstawy fizyczne, magnetyzm ziemski, magnetyzm środowiska
  AutorzyTeresa GRABOWSKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 264, [1] s.
7
 • [podręcznik, 2013]
 • TytułMagnetometria stosowana w badaniach środowiska. T. 2, Środowiskowe parametry magnetyczne, magnetomeria w archeologii, magnetoklimatologia
  AutorzyTeresa GRABOWSKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 171, [1] s.
8
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPreliminary 2D density and magnetic models of the lithosphere for the Polish part of the CELEBRATION 2000 seismic experiment
  AutorzyT. GRABOWSKA, G. BOJDYS
  ŹródłoGeophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2005 vol. [7], s. [1–2]. — tekst: https://www.cosis.net/abstracts/EGU05/04605/EGU05-J-04605.pdf
9
 • [referat, 2004]
 • TytułPreliminary density and magnetic models of the lithosphere along seismic profile P4 of the International Project Polonaise'97 in Poland
  AutorzyT. GRABOWSKA, G. BOJDYS
  ŹródłoEuropean Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2004 : Nice, France, 25–30 April 2004 : [abstracts] / EGU. — [Vienna] : EGU, 2004. — S. [1]
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułRekonesansowe badania podatności magnetycznej utworów przypowierzchniowych na wybranych obszarach południowej Polski
  AutorzyAnna WOJAS, Anna Rolirat, Teresa GRABOWSKA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 2, s. 241–262, 1 k. złoż.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_06.pdf
11
 • [referat, 2017]
 • TytułRelative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile, Poland
  AutorzyAnna WOJAS, Teresa GRABOWSKA, Mateusz Mikołajczak
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 68
12
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułRelative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile, Poland
  AutorzyAnna WOJAS, Teresa GRABOWSKA, Mateusz Mikołajczak
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 03001, s. 1–8
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułSpace-time analysis of the relative local secular variations of the geomagnetic field (1966–2005) along the Zgorzelec-Wiżajny profile
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA
  ŹródłoActa Geophysica. — 2007 vol. 55 no. 2, s. 169–181. — tekst: https://goo.gl/SbM59p
14
 • [referat, 2018]
 • TytułThe relative secular variations of the geomagnetic field along the Zgorzelec-Wiżajny profile in the period of 50 years : abstract
  AutorzyTeresa GRABOWSKA, Anna WOJAS
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. [1]
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWyniki badań nad lokalnymi zmianami pola magnetycznego ziemi na lubelskim skłonie wschodnioeuropejskiego kratonu (profil Parczew–Chełm)
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Aleksander WÓJCIK, Zdzisława MEDOŃ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 2, s. 155–171, [2] k. złoż.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_01.pdf
16
 • [referat, 2009]
 • TytułWzględne zmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi (1966–2005) wzdłuż profilu Zgorzelec–Wiżajny
  AutorzyGrzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Anna WOJAS, Bogusław SUCHOŃ, Józef MARCHEWKA, Zdzisława MEDOŃ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 291–298
17
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułZałożenia strukturalne górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w świetle danych magnetycznych
  AutorzyJoanna JĘDRYS, Teresa GRABOWSKA, Marcin KRAJEWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ, Jerzy Żaba
  ŹródłoZróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1, Przyroda / pod red. Józefa Partyki ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : OPN, 2004. — S. 19–26