Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Fajklewicz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2841176
2012211
201011
200911
200811
200711
200611
200511
200411
2003422
200211
200111110
200011
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2828
201222
201011
200911
200811
200711
200611
200511
200411
200344
200211
20011111
200011
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2828
201222
201011
200911
200811
200711
200611
200511
200411
200344
200211
20011111
200011
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2828
201222
201011
200911
200811
200711
200611
200511
200411
200344
200211
20011111
200011
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem28325
2012211
201011
200911
200811
200711
200611
200511
200411
200344
200211
20011111
200011
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem28721
201222
201011
200911
200811
200711
200611
200511
200411
2003413
200211
20011111
200011
19992111
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
2
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
3
 • Badania geofizyczne w przywracaniu wartości użytkowych części obszaru górniczego byłej kopalni „Pstrowski”
4
 • Badania geofizyczne wykonane w Czeladzi i Chorzowie w celu wykrycia wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię
5
 • Badania grawimetryczne terenów naruszonych eksploatacją górniczą
6
 • Badania zmian deformacyjnych w górotworze w celu odtwarzania wartości budowlanej terenów pogórniczych
7
 • Deformacje nieciągłe spowodowane sufozją w otoczeniu szybu V wentylacyjnego w KWK „Pniówek” w świetle badań mikrograwimetrycznych
8
 • Geofizyczne poszukiwania form antropogenicznych, w tym starych wyrobisk górniczych, w Złotym Stoku
9
 • Grawimetria stosowana
10
 • Historyczne kopalnictwo złota i rud srebra przyczyną wielu problemów miast Dolnego Śląska
11
 • Lokalizacja i inwentaryzacja wyrobisk związanych z dawną eksploatacją złota w rejonie miasta i gminy Głuchołazy
12
 • Mikrograwimetria górnicza
13
 • Mikrograwimetria – metoda służąca do wykrywania deformacji nieciągłych terenów górniczych
14
 • Mikrograwimetria w detekcji pustek występujących na terenach górniczych wraz z oceną własności fizykomechanicznych utworów w wykonanych odwiertach
15
 • Mikrograwimetria w inżynierii środowiska
16
 • Mikrograwimetryczna ocena zagrożenia powierzchni terenu nie zlikwidowanymi szybami górniczymi
17
 • Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych
18
 • Przyczynek do badań mikrograwimetrycznych naruszeń powierzchni szlaków komunikacyjnych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej
19
 • Przykłady zastosowania metod geofizycznych do lokalizacji historycznych wyrobisk podziemnych
20
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
21
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
22
 • Ruch górotworu w rejonie wysadów solnych
23
 • Wieliczka – mikrograwimetria a zagrożenia powierzchni terenu górniczego
24
 • Własności fizyczne górotworu w sąsiedztwie pustek i ich grawimetryczne rozpoznawanie
25
 • Zapadliska terenu spowodowane średniowieczną eksploatacją złota na pograniczu polsko-czeskim w rejonie Głuchołaz