Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Fajklewicz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
2
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
3
 • Badania geofizyczne w przywracaniu wartości użytkowych części obszaru górniczego byłej kopalni „Pstrowski”
4
 • Badania geofizyczne wykonane w Czeladzi i Chorzowie w celu wykrycia wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię
5
 • Badania grawimetryczne terenów naruszonych eksploatacją górniczą
6
 • Badania zmian deformacyjnych w górotworze w celu odtwarzania wartości budowlanej terenów pogórniczych
7
 • Deformacje nieciągłe spowodowane sufozją w otoczeniu szybu V wentylacyjnego w KWK „Pniówek” w świetle badań mikrograwimetrycznych
8
 • Geofizyczne poszukiwania form antropogenicznych, w tym starych wyrobisk górniczych, w Złotym Stoku
9
 • Grawimetria stosowana
10
 • Historyczne kopalnictwo złota i rud srebra przyczyną wielu problemów miast Dolnego Śląska
11
 • Lokalizacja i inwentaryzacja wyrobisk związanych z dawną eksploatacją złota w rejonie miasta i gminy Głuchołazy
12
 • Mikrograwimetria górnicza
13
 • Mikrograwimetria – metoda służąca do wykrywania deformacji nieciągłych terenów górniczych
14
 • Mikrograwimetria w detekcji pustek występujących na terenach górniczych wraz z oceną własności fizykomechanicznych utworów w wykonanych odwiertach
15
 • Mikrograwimetria w inżynierii środowiska
16
 • Mikrograwimetryczna ocena zagrożenia powierzchni terenu nie zlikwidowanymi szybami górniczymi
17
 • Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych
18
 • Przyczynek do badań mikrograwimetrycznych naruszeń powierzchni szlaków komunikacyjnych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej
19
 • Przykłady zastosowania metod geofizycznych do lokalizacji historycznych wyrobisk podziemnych
20
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
21
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
22
 • Ruch górotworu w rejonie wysadów solnych
23
 • Wieliczka – mikrograwimetria a zagrożenia powierzchni terenu górniczego
24
 • Własności fizyczne górotworu w sąsiedztwie pustek i ich grawimetryczne rozpoznawanie
25
 • Zapadliska terenu spowodowane średniowieczną eksploatacją złota na pograniczu polsko-czeskim w rejonie Głuchołaz