Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Fajklewicz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
2
 • Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach
3
 • Badania geofizyczne w przywracaniu wartości użytkowych części obszaru górniczego byłej kopalni „Pstrowski”
4
 • Badania geofizyczne wykonane w Czeladzi i Chorzowie w celu wykrycia wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię
5
 • Badania grawimetryczne terenów naruszonych eksploatacją górniczą
6
 • Badania mikrograwimetryczne w filarze szybu „Lompa” KWK „Rozbark” i ich praktyczna przydatność dla ograniczenia jednocześnie występujących zagrożeń
7
 • Badania zmian deformacyjnych w górotworze w celu odtwarzania wartości budowlanej terenów pogórniczych
8
 • Deformacje nieciągłe spowodowane sufozją w otoczeniu szybu V wentylacyjnego w KWK „Pniówek” w świetle badań mikrograwimetrycznych
9
 • Geofizyczne poszukiwania form antropogenicznych, w tym starych wyrobisk górniczych, w Złotym Stoku
10
 • Grawimetria stosowana
11
 • Historyczne kopalnictwo złota i rud srebra przyczyną wielu problemów miast Dolnego Śląska
12
 • Lokalizacja i inwentaryzacja wyrobisk związanych z dawną eksploatacją złota w rejonie miasta i gminy Głuchołazy
13
 • Mikrograwimetria górnicza
14
 • Mikrograwimetria – metoda służąca do wykrywania deformacji nieciągłych terenów górniczych
15
 • Mikrograwimetria w detekcji pustek występujących na terenach górniczych wraz z oceną własności fizykomechanicznych utworów w wykonanych odwiertach
16
 • Mikrograwimetria w inżynierii środowiska
17
 • Mikrograwimetryczna ocena zagrożenia powierzchni terenu nie zlikwidowanymi szybami górniczymi
18
 • Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych
19
 • Przyczynek do badań mikrograwimetrycznych naruszeń powierzchni szlaków komunikacyjnych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej
20
 • Przykłady zastosowania metod geofizycznych do lokalizacji historycznych wyrobisk podziemnych
21
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
22
 • Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego
23
 • Ruch górotworu w rejonie wysadów solnych
24
 • Wieliczka – mikrograwimetria a zagrożenia powierzchni terenu górniczego
25
 • Własności fizyczne górotworu w sąsiedztwie pustek i ich grawimetryczne rozpoznawanie