Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Bała, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55156365700

PBN: 900359

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
2
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza charakteru nasycenia wodą i gazem oraz zmian oporności w strefie przyotworowej i niezmienionej na przykładzie danych z otworu Jasionka-4
  AutorzyMaria BAŁA
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 391–398
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza wpływu obecności gazu w porach skalnych na prędkość fal sprężystych na przykładzie wybranych horyzontów złoża „R”
  AutorzyMaria BAŁA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2001 vol. 49 nr 12, s. 1167–1175
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs
  AutorzyK. WAWRZYNIAK-GUZ, J. A. JARZYNA, M. ZYCH, M. BAŁA, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK
  ŹródłoVienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — [USA : Wiley], [2016]. — S. [1–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2007]
 • TytułApplication of well logging data to determine a model of elastic parameters for the Ksiezpol gas reservoir
  AutorzyM. J. BAŁA
  ŹródłoNear surface 2007 [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 3–5 September 2007, Istanbul, Turkey : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — [Houten, The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — S. [1–5], P08
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2011]
 • TytułApplication of well logs and laboratory data to analysis of reservoir properties of Polish Miocene of Ż gas field
  AutorzyM. J. BAŁA , K. WITEK
  ŹródłoVienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — S. [1–5], P223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułArchitektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
  AutorzyJ. JARZYNA, M. BAŁA, A. CICHY, J. KARCZEWSKI, K. Marzencki, T. ZORSKI, W. Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmüller, I. Gąsior
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2002 R. 58 nr 9, s. 486–501
 • słowa kluczowe: system GeoWin, profilowania geofizyki wiertniczej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułArchitektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Tomasz ZORSKI, Władysław Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmuller
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne, s. 191–192
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadanie ciepła radiogenicznego utworów syluru i ordowiku basenu bałtyckiego na podstawie danych geofizyki otworowej i jego relacja z materią organiczną
  AutorzyMaria BAŁA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2019 R. 75 nr 9, s. 515–526
 • słowa kluczowe: geofizyka otworowa, skały macierzyste, łupki gazonośne, basen bałtycki, ciepło radiogeniczne, spektrometryczne profilowanie gamma i gamma-gamma

  keywords: well logging, source rocks, Baltic Basin, radiogenic heat, spectral gamma ray and gamma-gamma logs, gas shales

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2019.09.01

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadanie wpływu anizotropii i zailenia na prędkości rozchodzenia się fal podłużnych i poprzeczych oraz innych parametrów sprężystych skał klastycznych
  AutorzyMaria BAŁA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 559–566. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_65.pdf
 • słowa kluczowe: anizotropia, zailenie, moduły sprężystości, fala podłużna, fala poprzeczna

  keywords: anisotropy, shaliness, longitudinal wave, shear wave, elastic modules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2010]
 • TytułBadanie wpływu własności anizotropowych mioceńskich skał piaskowcowo-ilastych na prędkości fal oraz oporności rejestrowane w otworach
  AutorzyMaria BAŁA
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 651–655
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCalculation of radiogenic heat of Zechstein and Carboniferous strata based on well-logging data from the Brońsko reef area (SW Poland) : [abstract]
  AutorzyM. WALICZEK, M. BAŁA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 188–189
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCalculations of the elastic parameters (velocity of P-waves and S-waves) and bulk density for selected wells from the Western Carpathians
  AutorzyBAŁA M., WITEK K.
  ŹródłoGeologica Balcanica. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2010]
 • TytułCan we determine permeability with the stoneley wave slowness from acoustic full waveform
  AutorzyM. J. BAŁA
  ŹródłoBarcelona'10 [Dokument elektroniczny] : 72textsuperscript{nd} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 : a new spring for geoscience : 14–17 June 2010, Barcelona : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [S. l.] : EAGE, 2010, 2010. — S. [1–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułComparison of P- and S-waves velocities estimated from Biot-Gassmann and Kuster-Toksöz models with results obtained from acoustic wavetrains interpretation
  AutorzyMaria BAŁA, Adam CICHY
  ŹródłoActa Geophysica. — 2007 vol. 55 no. 2, s. 222–230. — tekst: https://goo.gl/wiJd65
 • keywords: well logging, acoustic wavetrains, shear waves, compressional waves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-007-0006-6

17
 • [referat, 1999]
 • TytułComputer interpretation of lateral resistivity logs
  AutorzyMaria BAŁA, Jadwiga JARZYNA, Adam CICHY
  Źródło5textsuperscript{th} meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society European Section : September 6–9, 1999 Budapest, Hungary : proceedings. — [Hungary] : [s. n.], 1999. — S. WIP4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułComputer interpretation of lateral resistivity logs
  AutorzyMaria BAŁA, Jadwiga JARZYNA, Adam CICHY
  ŹródłoActa Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. — 2001 vol. 49 no. 2, s. 245–259
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 1999]
 • TytułDetermining of resistivity of formation, invaded zone and flushed zone by computer interpretation of lateral resistivity logs
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY
  ŹródłoEAGE 61st conference and technical exhibition : Helsinki, 7–11 June 1999 : extended abstracts book, Vol. 2. — [Zeist : European Association of Geoscientists & Engineers], [1999]. — S. P056
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 1994]
 • TytułEffect of water and gas saturation in layers on elastic parameters of rocks and reflection coefficients of waves
  AutorzyMaria BAŁA
  ŹródłoActa Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. — 1994 vol. 42 no. 2, s. 149–158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2006]
 • TytułEffects of shale content and porosity on elastic parameters of reservoir rocks
  AutorzyM. BAŁA
  ŹródłoVienna 2006 [Dokument elektroniczny] : opportunities in mature areas : 68textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition : incorporating SPE EUROPEC 2006 : 12–15 June 2006, Wien : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE. — [The Netherlands] : cop. EAGE, 2006. — S. [1–5], P202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2008]
 • TytułElastic parameters of rocks from well logging even in near surface sediments
  AutorzyJ. A. JARZYNA, M. J. BAŁA, A. CICHY
  ŹródłoNear Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — The Netherlands : EAGE, 2008. — S. [1–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2002]
 • TytułEstimation of acoustic wave velocities in Miocene reservoir rocks based on theoretical model
  AutorzyMaria BAŁA
  Źródło8textsuperscript{th} Meeting EEGS-ES [Dokument elektroniczny] : environmental and engineering geophysics : 8–12 September 2002, Aveiro, Portugal : proceedings / eds. M. Senos Matias, C. Grangeia ; European Section of the Environmental and Engineering Geophysical Society, University of Aveiro. — [Aveiro, Portugal : University of Aveiro. Department of Geosciences], [2002]. — S. 489–492
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: