Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Bała, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55156365700

PBN: 900359

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
2
 • Analiza charakteru nasycenia wodą i gazem oraz zmian oporności w strefie przyotworowej i niezmienionej na przykładzie danych z otworu Jasionka-4
3
 • Analiza wpływu obecności gazu w porach skalnych na prędkość fal sprężystych na przykładzie wybranych horyzontów złoża „R”
4
 • Analysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs
5
 • Application of well logging data to determine a model of elastic parameters for the Ksiezpol gas reservoir
6
 • Application of well logs and laboratory data to analysis of reservoir properties of Polish Miocene of Ż gas field
7
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
8
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
9
 • Attempts to calculate the pseudo-anisotropy of elastic parameters of shales gas formations based on well logging data and their geostatistical analysis
10
 • Badanie ciepła radiogenicznego utworów syluru i ordowiku basenu bałtyckiego na podstawie danych geofizyki otworowej i jego relacja z materią organiczną
11
 • Badanie wpływu anizotropii i zailenia na prędkości rozchodzenia się fal podłużnych i poprzeczych oraz innych parametrów sprężystych skał klastycznych
12
 • Badanie wpływu własności anizotropowych mioceńskich skał piaskowcowo-ilastych na prędkości fal oraz oporności rejestrowane w otworach
13
 • Calculation of radiogenic heat of Zechstein and Carboniferous strata based on well-logging data from the Brońsko reef area (SW Poland)
14
 • Calculations of the elastic parameters (velocity of P-waves and S-waves) and bulk density for selected wells from the Western Carpathians
15
 • Can we determine permeability with the stoneley wave slowness from acoustic full waveform
16
 • Comparison of P- and S-waves velocities estimated from Biot-Gassmann and Kuster-Toksöz models with results obtained from acoustic wavetrains interpretation
17
 • Computer interpretation of lateral resistivity logs
18
 • Computer interpretation of lateral resistivity logs
19
 • Czy anizotropia elektryczna może być wywołana zmianami nasycenia wodą i gazem w mikro- i makroporach skał miocenu?
20
 • Determining of resistivity of formation, invaded zone and flushed zone by computer interpretation of lateral resistivity logs
21
 • Effect of water and gas saturation in layers on elastic parameters of rocks and reflection coefficients of waves
22
 • Effects of shale content and porosity on elastic parameters of reservoir rocks
23
 • Elastic parameters of rocks from well logging even in near surface sediments
24
 • Elastic parameters of rocks from well logging in near surface sediments
25
 • Estimation of acoustic wave velocities in Miocene reservoir rocks based on theoretical model