Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Antoniuk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Adding corrections to apparent conductivity values measured in low-frequency induction profiling
2
 • Badania geoelektryczne na przedpolu osuwiska w Kopalni Diabazu „Niedźwiedzia Góra” koło Krzeszowic
3
 • Badania geoelektryczne rozprzestrzeniania się wód skażonych chemicznie ze składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
4
 • Badania geoelektryczne rozprzestrzeniania się wód skażonych chemicznie ze składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
5
 • Environment protection problems in a vicinity of the Żelazny Most flotation wastes depository in Poland
6
 • Environmental protection problems in the vicinity of the Żelazny Most flotation wastes depository in Poland
7
 • Geofizyczne wspomaganie prac dokumentacyjnych na świętokrzyskich złożach kopalin węglanowych
8
 • Geophysical measurements and integrated interpretation of active landslides structure near Swinna Poreba (Carpathian Mountains, Poland)
9
 • Metoda obrazowania elektrooporowego (resistivity imaging)
10
 • Metody geoelektryczne w badaniach i ochronie środowiska geologicznego poddanego antropopresji
11
 • Monitoring geoelektryczny zanieczyszczonych chemicznie wód podziemnych
12
 • Problem wprowadzania poprawek do pomierzonych wartości przewodności pozornej przy niskoczęstotliwościowych dipolowych profilowaniach indukcyjnych
13
 • Rozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów-Łękawica
14
 • Zastosowanie badań elektrooporowych do wykrywania stref filtracji odcieków z wysypisk komunalnych
15
 • Zastosowanie metod geoelektrycznych do rozpoznawania budowy geologicznej i zawodnienia utworów występujących w nadkładzie złoża węgla brunatnego – przykład z KWB „Bełchatów”
16
 • Zastosowanie metod geoelektrycznych do rozpoznawania budowy geologicznej i zawodnienia utworów występujących w nadkładzie złoża węgla brunatnego – przykład z KWB „Bełchatów”
17
 • Zastosowanie metod geoelektrycznych w badaniach związanych z ochroną środowiska geologicznego