Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Górny

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-mg, Muzeum Geologiczne


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14158
201622
201311
2012211
200911
200611
200511
200122
200022
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14581
201622
201311
201222
200911
200611
200511
2001211
2000211
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14113
2016211
201311
2012211
200911
200611
200511
2001211
200022
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14311
2016211
201311
2012211
200911
200611
200511
200122
200022
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem14311
2016211
201311
2012211
200911
200611
200511
200122
200022
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14410
2016211
201311
2012211
200911
200611
200511
200122
200022
1999221
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułArtesian origin of a cave developed in an isolated horst: a case of Smocza Jama (Kraków Upland, Poland)
  AutorzyMichał Gradziński, Jacek MOTYKA, Andrzej GÓRNY
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2009 vol. 79 no. 2, s. 159–168. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_2_159_168.pdf
 • keywords: speleogenesis, palaeohydrology, Carpathian Foreland Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAzotany w wodach jaskiń południowej części Wyżyny Krakowskiej
  AutorzyPiotr Goc, Andrzej GÓRNY, Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Jacek MOTYKA
  ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 1922. Kras i Speleologia. — 2000 t. 10, s. 67–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadania jaskini Pychowickiej z pasma Skałek Twardowskiego w Krakowie
  AutorzyMaciej PAWLIKOWSKI, Andrzej GÓRNY
  ŹródłoAuxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 no. 21, s. [1–13]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania prędkości przepływu przez strefę aeracji w Jaskini Z Kulkami
  AutorzyAndrzej GÓRNY, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoMateriały 33. [trzydziestego trzeciego] Sympozjum Speleologicznego : Jeziorowice 22–24.10.1999 / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — [Kraków : Sekcja Speleologiczna PTP], [1999]. — S. 35–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2012]
 • TytułBizarre calcite speleothems from a non-cave setting
  AutorzyGradzinski M., DULIŃSKI M., Hercman H., GÓRNY A., Przybyszowski S.
  Źródło29textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10textsuperscript{th}–-13textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — [Leoben] : IAS, 2012. — S. 290
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2013]
 • TytułGeneza, wiek i znaczenie kalcytowych nacieków z kamieniołomu w Klęczanach (Karpaty fliszowe, Beskid Sądecki) : abstrakt
  AutorzyMichał Gradziński, Marek DULIŃSKI, Helena Hercman, Andrzej GÓRNY, Stanisław Przybyszowski
  ŹródłoPOKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — S. 186
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2006]
 • TytułHydrothermal mineralization in Middle Jurassic sandy limestones from Zalas (near Cracow, S Poland)
  AutorzyBożena GOŁĘBIOWSKA, Jacek MATYSZKIEWICZ, Remigiusz MOLENDA, Andrzej GÓRNY
  ŹródłoMineralogia Polonica – Special Papers. — 2006 vol. 28, s. 81–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2001]
 • TytułJakość wód w strefie aeracji w wapieniach jurajskich w Ojcowskim Parku Narodowym
  AutorzyAndrzej GÓRNY, Jacek MOTYKA, Józef Partyka, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoBadania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : XLV lat Ojcowskiego Parku Narodowego (1956–2001), XX lat Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (1981–2001) : materiały konferencyjne: referaty, postery, sesje terenowe : Ojców, 10–11 maja 2001 r. / red. Józef Partyka. — Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2001. — S. 35–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOn alleged Oxfordian neptunian dikes – Comments on „Oxfordian cryptic fauna from the neptunian dikes of Poland” by Trzęsiok et al. (2016); Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 281 (1): 95-100
  AutorzyJacek MATYSZKIEWICZ, Alicja KOCHMAN, Agnieszka Konon, Andrzej GÓRNY
  ŹródłoNeues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen. — 2016 vol. 282 no. 3, s. 279–290. — tekst: http://goo.gl/IQBcYh
 • keywords: Upper Jurassic, Kraków-Częstochowa Upland, alleged neptunian dikes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/njgpa/2016/0619

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPeculiar calcite speleothems filling fissures in calcareous sandstones and their palaeohydrological and palaeoclimatic significance: an example from the Polish Carpathians
  AutorzyMichał Gradziński, Marek DULIŃSKI, Helena Hercman, Andrzej GÓRNY, Stanisław PRZYBYSZOWSKI
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2012 vol. 56 no. 4, s. 711–732. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7853/pdf_194
 • keywords: Flysch Carpathians, stable isotopes, Holocene, Pleistocene, speleothems, ascending water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1051

12
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułPrędkość migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji utworów szczelinowo-krasowych zrębu Zakrzówka
  AutorzyJacek MOTYKA, Stanisław BORCZAK, Andrzej GÓRNY, Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Wiesław KNAP, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoPrędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie badań polowych i laboratoryjnych : projekt badawczy KBN nr 9T 12B 012 10 / red. Antoni S. Kleczkowski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 69–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2001]
 • TytułResults of tracer experiments in the zone of aeration in limestones of Zakrzówek horst (Cracow, S Poland)
  AutorzyJ. MOTYKA, K. RÓŻKOWSKI, A. GÓRNY
  ŹródłoProceedings of the 7textsuperscript{th} conference on Limestone hydrology and fissured media : Besançon, France, 20–22 Septembre 2001 / eds. Jacques Mudry, François Zwahlen, Département de Géosciences Université de Franche-Comté, Besançon, France Centre d'Hydrogéologie, Université de Neuchâtel, Suisse. — Besançon : Université de Franche-Comté, Sciences & Techniques de l'Environnement, 2001. — S. 257–260
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułVýsledky výskumu rýchlosti vodného toku v zóne vápenatej aerácie hornej jury v oblasti Zakrzówka pri Krakove
  AutorzyJacek MOTYKA, Andrzej GÓRNY, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoSlovenský kras : zborník slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. — 2000 R. 38, s. 53–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: