Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Górny

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-mg, Muzeum Geologiczne


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14158
201622
201311
2012211
200911
200611
200511
200122
200022
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14581
201622
201311
201222
200911
200611
200511
2001211
2000211
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem14113
2016211
201311
2012211
200911
200611
200511
2001211
200022
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14311
2016211
201311
2012211
200911
200611
200511
200122
200022
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem14311
2016211
201311
2012211
200911
200611
200511
200122
200022
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14410
2016211
201311
2012211
200911
200611
200511
200122
200022
1999221
 • Artesian origin of a cave developed in an isolated horst: a case of Smocza Jama (Kraków Upland, Poland)
2
 • Azotany w wodach jaskiń południowej części Wyżyny Krakowskiej
3
 • Badania jaskini Pychowickiej z pasma Skałek Twardowskiego w Krakowie
4
 • Badania prędkości przepływu przez strefę aeracji w Jaskini Z Kulkami
5
 • Bizarre calcite speleothems from a non-cave setting
6
 • Chemistry of cave water in Smocza Jama, city of Kraków, Poland
7
 • Geneza, wiek i znaczenie kalcytowych nacieków z kamieniołomu w Klęczanach (Karpaty fliszowe, Beskid Sądecki)
8
 • Hydrothermal mineralization in Middle Jurassic sandy limestones from Zalas (near Cracow, S Poland)
9
 • Jakość wód w strefie aeracji w wapieniach jurajskich w Ojcowskim Parku Narodowym
10
 • On alleged Oxfordian neptunian dikes – Comments on „Oxfordian cryptic fauna from the neptunian dikes of Poland” by Trzęsiok et al. (2016); Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 281 (1): 95-100
11
 • Peculiar calcite speleothems filling fissures in calcareous sandstones and their palaeohydrological and palaeoclimatic significance: an example from the Polish Carpathians
12
 • Prędkość migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji utworów szczelinowo-krasowych zrębu Zakrzówka
13
 • Results of tracer experiments in the zone of aeration in limestones of Zakrzówek horst (Cracow, S Poland)
14
 • Výsledky výskumu rýchlosti vodného toku v zóne vápenatej aerácie hornej jury v oblasti Zakrzówka pri Krakove