Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Górny

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-mg, Muzeum Geologiczne


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Azotany w wodach jaskiń południowej części Wyżyny Krakowskiej
2
  • Badania prędkości przepływu przez strefę aeracji w Jaskini Z Kulkami
3
  • Geneza, wiek i znaczenie kalcytowych nacieków z kamieniołomu w Klęczanach (Karpaty fliszowe, Beskid Sądecki)
4
  • Jakość wód w strefie aeracji w wapieniach jurajskich w Ojcowskim Parku Narodowym
5
  • Prędkość migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji utworów szczelinowo-krasowych zrębu Zakrzówka