Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Górny

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-mg, Muzeum Geologiczne


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAzotany w wodach jaskiń południowej części Wyżyny Krakowskiej
  AutorzyPiotr Goc, Andrzej GÓRNY, Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Jacek MOTYKA
  ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 1922. Kras i Speleologia. — 2000 t. 10, s. 67–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania prędkości przepływu przez strefę aeracji w Jaskini Z Kulkami
  AutorzyAndrzej GÓRNY, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoMateriały 33. [trzydziestego trzeciego] Sympozjum Speleologicznego : Jeziorowice 22–24.10.1999 / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — [Kraków : Sekcja Speleologiczna PTP], [1999]. — S. 35–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2012]
 • TytułBizarre calcite speleothems from a non-cave setting
  AutorzyGradzinski M., DULIŃSKI M., Hercman H., GÓRNY A., Przybyszowski S.
  Źródło29textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10textsuperscript{th}–-13textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — [Leoben] : IAS, 2012. — S. 290
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2013]
 • TytułGeneza, wiek i znaczenie kalcytowych nacieków z kamieniołomu w Klęczanach (Karpaty fliszowe, Beskid Sądecki) : abstrakt
  AutorzyMichał Gradziński, Marek DULIŃSKI, Helena Hercman, Andrzej GÓRNY, Stanisław Przybyszowski
  ŹródłoPOKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — S. 186
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2001]
 • TytułJakość wód w strefie aeracji w wapieniach jurajskich w Ojcowskim Parku Narodowym
  AutorzyAndrzej GÓRNY, Jacek MOTYKA, Józef Partyka, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoBadania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : XLV lat Ojcowskiego Parku Narodowego (1956–2001), XX lat Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (1981–2001) : materiały konferencyjne: referaty, postery, sesje terenowe : Ojców, 10–11 maja 2001 r. / red. Józef Partyka. — Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2001. — S. 35–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOn alleged Oxfordian neptunian dikes – Comments on „Oxfordian cryptic fauna from the neptunian dikes of Poland” by Trzęsiok et al. (2016); Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 281 (1): 95-100
  AutorzyJacek MATYSZKIEWICZ, Alicja KOCHMAN, Agnieszka Konon, Andrzej GÓRNY
  ŹródłoNeues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen. — 2016 vol. 282 no. 3, s. 279–290. — tekst: http://goo.gl/IQBcYh
 • keywords: Upper Jurassic, Kraków-Częstochowa Upland, alleged neptunian dikes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/njgpa/2016/0619

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPeculiar calcite speleothems filling fissures in calcareous sandstones and their palaeohydrological and palaeoclimatic significance: an example from the Polish Carpathians
  AutorzyMichał Gradziński, Marek DULIŃSKI, Helena Hercman, Andrzej GÓRNY, Stanisław PRZYBYSZOWSKI
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2012 vol. 56 no. 4, s. 711–732. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7853/pdf_194
 • keywords: Flysch Carpathians, stable isotopes, Holocene, Pleistocene, speleothems, ascending water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1051

12
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułPrędkość migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji utworów szczelinowo-krasowych zrębu Zakrzówka
  AutorzyJacek MOTYKA, Stanisław BORCZAK, Andrzej GÓRNY, Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Wiesław KNAP, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoPrędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie badań polowych i laboratoryjnych : projekt badawczy KBN nr 9T 12B 012 10 / red. Antoni S. Kleczkowski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 69–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2001]
 • TytułResults of tracer experiments in the zone of aeration in limestones of Zakrzówek horst (Cracow, S Poland)
  AutorzyJ. MOTYKA, K. RÓŻKOWSKI, A. GÓRNY
  ŹródłoProceedings of the 7textsuperscript{th} conference on Limestone hydrology and fissured media : Besançon, France, 20–22 Septembre 2001 / eds. Jacques Mudry, François Zwahlen, Département de Géosciences Université de Franche-Comté, Besançon, France Centre d'Hydrogéologie, Université de Neuchâtel, Suisse. — Besançon : Université de Franche-Comté, Sciences & Techniques de l'Environnement, 2001. — S. 257–260
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułVýsledky výskumu rýchlosti vodného toku v zóne vápenatej aerácie hornej jury v oblasti Zakrzówka pri Krakove
  AutorzyJacek MOTYKA, Andrzej GÓRNY, Kazimierz RÓŻKOWSKI
  ŹródłoSlovenský kras : zborník slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. — 2000 R. 38, s. 53–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułZjawiska krasowe Krakowa
  AutorzyMichał Gradziński, Andrzej GÓRNY, Jakub Wcisło
  ŹródłoWszechświat (Kraków). — 2023 t. 124 nr 10-12, s. 285-298
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: