Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Smoleńska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • Badania laboratoryjne na próbkach skał z wytypowanych obszarów
2
 • Badania właściwości tynków renowacyjnych z udziałem krajowych diatomitów
3
 • Badania właściwości zapraw tworzących system tynków renowacyjnych
4
 • Charakter zniszczeń piaskowca użytego w zabytkowych kapliczkach w Tychach pod kątem ich rekonstrukcji
5
 • Charakterystyka i przejawy zniszczeń piaskowców zastosowanych w Kaplicy Zygmuntowskiej przy Katedrze Wawelskiej
6
 • Charakterystyka i zniszczenia kamienia użytego do budowy kościoła p. w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu koło Słomnik
7
 • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowych
8
 • Deterioracja oraz rekonstrukcja piaskowców i wapieni z obiektów zabytkowych
9
 • Diatomit jako lekkie kruszywo mineralne w tynkach renowacyjnych
10
 • Effective and aesthetic restoration of historical stone buildings using new mineral masses
11
 • Ekologiczna masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych
12
 • Ekologiczne masy mineralne
13
 • Evaluation of building and road stone deposits
14
 • Geologiczne uwarunkowania możliwości wykorzystania kopalin jako mineralnych kruszyw budowlanych
15
 • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowych
16
 • Kamienie dekoracyjne w Auli Leopoldyńskiej Collegium Maximum Uniwersytetu Wrocławskiego
17
 • Kamień budowlany i dekoracyjny zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu
18
 • Kamień w architekturze i dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej
19
 • Kamień w architekturze i rzeźbie kaplicy Boimów we Lwowie
20
 • Kamień w architekturze zamku w Nowym Wiśniczu
21
 • Kamień w wybranych obiektach sakralnych rejonu Słomnik
22
 • Kamień wykorzystany do budowy klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze
23
 • Kamień zabytkowy, jego destrukcja i rekonstrukcja
24
 • Masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych
25
 • Metoda strukturalnego wzmacniania piaskowców w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych