Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 5e709207878c28a04738ed77

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Odporność wybranych piaskowców karpackich na krystalizację soli i zmiany ich mikrostrukturResistance of selected Carpathian sandstones to salt crystallization and the changes of their microstructures / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 1, s. 37–59. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • keywords: Carpathian sandstones, crystallization pressure, microstructures of rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Piaskowce modyfikowane związkami krzemoorganicznymi oraz zmiany ich porowatości i wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionejSandstones modified with silico-organic compounds and changes of their porosity and flexural strength under concentrated load / Marek REMBIŚ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 1, s. 67–108. — Bibliogr. s. 103–107, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-01/Geologia_2010_1_05.pdf

 • słowa kluczowe: porowatość, wytrzymałość na zginanie, piaskowce, strukturalne wzmacnianie

  keywords: porosity, sandstones, structural strengthening, flexural strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Stan zachowania wybranych piaskowców budowlanych Polski poddanych działaniu siarczanu sodu oraz dwutlenku siarki w obecności wilgociPreservation of the selected building sandstones of southern Poland exposed to salt and the sulphur dioxide in the presence of moisture / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 4, s. 539–553. — Bibliogr. s. 551–552, Abstr., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-04/Geologia_2010_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: piaskowce, Dolny Śląsk, odporność na działanie siarczanu sodu i dwutlenku siarki, Góry Świętokrzyskie

  keywords: Lower Silesia, sandstones, resistance to the action of sodium sulphate and sulphur dioxide, Holy Cross Mts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ impregnacji związkami krzemoorganicznymi piaskowców stosowanych w pionowych okładzinach kamiennych na ich odporność wobec siły wyrywającej bolec kotwyThe effect of organo-silicic impregnation of vertical facing slab sandstones on their resistance to forces pulling out construction dowels / Marek REMBIŚ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 441–446. — Bibliogr. s. 446, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

 • keywords: sandstones, strengthening impregnation, facade slabs, bolt resistance for pulling out

  cyfrowy identyfikator dokumentu: