Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 5e709207878c28a04738ed77

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Kamienne obiekty Drogi Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2
  • Kamień w architekturze i rzeźbie kaplicy Boimów we Lwowie
3
  • Kamień w wybranych obiektach sakralnych rejonu Słomnik
4
  • Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów zabytkowych
5
  • Mineralny tynk renowacyjny
6
  • Zmienność fizyczno-mechanicznych właściwości utworów górnych warstw lgockich między Sułkowicami a Myślenicami