Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-khgi

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 900479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 107, z ogólnej liczby 108 publikacji Autora


1
 • Badania laboratoryjne na próbkach skał z wytypowanych obszarów
2
 • Badania właściwości tynków renowacyjnych z udziałem krajowych diatomitów
3
 • Badania właściwości zapraw tworzących system tynków renowacyjnych
4
 • Charakter zniszczeń piaskowca użytego w zabytkowych kapliczkach w Tychach pod kątem ich rekonstrukcji
5
 • Charakterystyka i przejawy zniszczeń piaskowców zastosowanych w Kaplicy Zygmuntowskiej przy Katedrze Wawelskiej
6
 • Charakterystyka i zniszczenia kamienia użytego do budowy kościoła p. w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu koło Słomnik
7
 • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowych
8
 • Deterioracja oraz rekonstrukcja piaskowców i wapieni z obiektów zabytkowych
9
 • Diatomaceous rocks of the Jawornik deposit (the Polish Outer Carpathians): petrophysical and petrographical evaluation
10
 • Diatomit jako lekkie kruszywo mineralne w tynkach renowacyjnych
11
 • Effective and aesthetic restoration of historical stone buildings using new mineral masses
12
 • Ekologiczna masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych
13
 • Ekologiczne masy mineralne
14
 • Evaluation of building and road stone deposits
15
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with a brine
16
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with brines
17
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis
18
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis
19
 • Geologiczne uwarunkowania możliwości wykorzystania kopalin jako mineralnych kruszyw budowlanych
20
 • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowych
21
 • Kamienie dekoracyjne w Auli Leopoldyńskiej Collegium Maximum Uniwersytetu Wrocławskiego
22
 • Kamienne obiekty Drogi Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
23
 • Kamień w architekturze i dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej
24
 • Kamień w architekturze i rzeźbie kaplicy Boimów we Lwowie
25
 • Kamień w wybranych obiektach sakralnych rejonu Słomnik